søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
04-02-2019
Tonny Parnell

Hvem malker Guldkalven  

Helsingør Kommune tror UDVIKLING NORD ER/VAR EN HANDELSSTADSFORENING -?
Hvornår får Helsingør kommune styr på et ERHVERVSUDVALG der kan tage ansvar for, og hvori erhvervenes interesser behandles.
Jeg spørger bare ? ? - - - Det er PINLIGT, Kommunen har selv nedlagt alt og alle der i kommunal rigi kunne tale erhvervslivets interesser, ?? ALLIGEVEL ved kommunen end ikke at der i dag slet ikke findes nogen, men lader sig "narre af smarte der malker kommunen" for tilskud.

Det er med bekymring jeg stadig oplever nøjagtig samme persongruppe i en hel række "mystiske" sammenhænge. ? nu gennem mere end 25 år. ?
Det undrer mig at du ikke selv kan se det Benedikte Kiær ?. du har jo selv modtaget bestyrelseshonorarer ?? og du har netop nu en Einer der sender dig kager og klejner. ? - Nej, det er ikke et NB stunt. Nye borgelige har ikke nogen selvstændig politik, men er lynhurtige til at "Heile" på et stunt som er dygtigt iscenesat af andre. Hvor blind er kommunen, er kommunen i lommen på nogen, eller er Kommunen bare bund korrupt.? - - Byen og erhvervslivet kan ikke leve under disse forhold.

helsingør vinhandel Danmark

Jeg har den senere tid bemærket Henrik Møllers holdning til byudvikling og udvikling af Kommunen generelt. Her mener jeg Henrik Møller har et mere realistisk syn på og større forståelse for nødvendigheden af erhvervsudviklingen og kunne defor være et godt bud på en udvalgsformand i et nyt erhvervaudvalg, - - ? - tænk at det skulle komme over min tunge. men JA, der er mere dynamik over Henrik Møller, det mener jeg.

Det værste der kunne ske, ville være Radikal indflydelse, her er overhovedet ingen forståelse for bæredygtig økonomi eller økkonomisk sans overhovedet.

Erhvervsvenligheden halter og ser nu ud til at få et ekstra knæk nedad på kurven. - Så lukkede fire butikker i forrige uge og to i denne, hvem er de næste vi mister.? Der afholdes møder "Vi samler byen" men hvem er personkredsen bag Benedikte ? - Der presses fra Værftshallernes snævre interessegrupper medens detailhandlen og udvikling af indre by tilsidesættes. Det er ganske enkelt noget frygteligt rod - Spild af tid og ressourcer. Det er de samme personer der danser om "guldkalven" og udnytter Kommunen på bekostning af det faktiske erhvervsliv, men ingenting sker andet end foreningsstøtte kroner suges ud af Kommunekassen til stadig nye Apsér, de forkerte der kun eksisterer i avisen og har adresse samme sted som alle de andre. - og detailhandlen i indre by forsømmes totalt. - - Hvor mange kr. er erhvervsforeninger i Helsingør støttet med de sidste 15 år ? ? Der findes ingen handelsstandsforeninger. Hvornår får vi et selvstændigt erhvervsudvalg som vi kan vælge repræsentanter til ved kommunalvalgene. - - Hvornår vågner kommunen og kærer sig for erhvervslivet i stedet for at lade sig narre.

Det er SVINDEL af samme skuffe som dengang jeg  i 2010 gik regnskaberne igennem og afslørede Væks & Viden  Vågn dog op.

Nu nedlægger Udvikling Nord sig selv en gang mere??

En ting er at "nogen fusker i krogene" og "Malker kommunen", men lad dog være med at udstille Helsingør`s erhvervsliv som "helt tabt bag ud af Mollys trækvogn".? - - den artikel i HD/Business Nord var aldeles unødvendig.

"Erhvervsforeninger i Helsingør smelter sammen", lyder overskriften, ? ? - Sikke noget buls... ?.

DER ER INGEN ERHVERVSFORENINGER I HELSINGØR ! !  og der er INGEN EVENT NORD som også står i artiklen  "FUP OG SVINDEL"

Udvikling Nord HAR IKKE EKSISTERET SIDEN DEN NEDLAGDE SIG SELV I 2008. - For mere end 10 år siden !

Det er noget buls... der absolut ikke har noget på sig al den stund UDVIKLING NORD (som jeg har skrevet adskillige gange) overhoved ikke eksisterer.

Du er bildt "en plade på ærmet" Mads Bich - det er muligt UN er genopstået fra dødsriget i 2014, ? men det er kun i avisen (din avis) med en postadresse på Strandvejen, og kun for at "vildlede" kommunen.

Det er også muligt UN´s opløsning i 2008 helt er forbigået Kommunens opmærksomhed og "Kommunen bare skal have en undskyldning" for udbetalings billag adresseret til Udvikling Nord gennem de sidste 10 år, (som jo reelt ikke har eksisteret de sidste 10 år og således ikke på udbetalingstidspunktet)

Pas nu på Helsingør Kommune, Kulturhuset er den nye "malkeko" eller "Guldkalv" om i vil, og malkemaskinen hedder ifølge Business Nord, "Event Nord", som har samme adresse som alle de andre.

I stedet for at brygge en løgnehistorie sammen der udstiller Helsingør´s erhvervsliv (og for den sags skyld Kommunen) som dumme, skulle man måske finde ud af HVEM spillerne er og hvem der egentlig har modtaget ydelsen. (hvem malker Guldkalven?) - Jeg har sagt det adskillige gange, og har fulgt det tæt siden Vækst & Viden nåede at bedrage Kommunen for et tocifret Mio. beløb inden jeg konkret, og punkt for punkt, redegjorde for Kommunen at Vækst & Viden også  var fup og bedrag. Vækst & Viden blev lukket og formanden blev fyret samme dag 3. okt. 2010 og V&V blev endelig likvideret i 2014.

Mads Bich Helsingør Dagblad/Business Nord slynger om sig med nye foreninger, men ikke en eneste eksisterer officielt, men kun som trykte typer i avisen, det kan du ikke være bekendt Mads Birch, du har et ansvar for din journalistik. - Det er jo ganske enkelt LØGN det du skriver. Udvikling Nord EKSISTEREDE IKKE i Nov. 2018 - Kommunen tror, og du bilder dem ind at erhvervene i Helsingør repræsenteres ved op til flere foreninger, men reelt er der INGEN, men kun et par apser, der søger foreningstilskud, (malker guldkalven) der er absolut INGEN reelle foreninger der varetage erhvervslivets interesser.

Spørg Peter Poulsen, han kom uforvarende til at nævne "Erhvervslivet" op til kommunalvalget.

Et konsulentfirma har nu overtaget "Malkningen" af detailhandlen i indre by og Detailhandlen gennemgår nu nøjagtig det samme som skete da Udvikling Nord nedlagde sig selv for snart 10 år siden.

Dengang startede rutscheturen også med lukning af cityforeningens hjemmeside (er Helsingør Handel ved at lukke sin nye hjemmeside?) - senere overgav Helsingør cityforening al promovering til Vækst & Viden som senere også lukkede. (overtager forbyen,dk nu promoveringen ?)? - Jeg tror ikke forbyen,dk lukker, men det er en meget stor fejl at overlade promovering til nogen ingen i cityforeningen har det fjerneste kontrol over. Jeg var selv medlem af Cityforeningen dengang. Nøjagtig det samme er ved at gentage sig.

Da jeg så hvad der skete med Cityfoeningen i 2008 meldte jeg mig ud og cityforeningen gik i opløsning.

En ny Cityforening opstod efter Vækst & Viden reelt lukkede i 2010. - Nu sker det samme igen, jeg er denne gang ikke medlem, men som erhvervsdrivende i Helsingør, føler jeg pligt til at advare den nye "Helsingør Handel" - - læs hvad der skete for 10 år siden og tag ved lære.

- - - Kære Helsingør Handel: I tror i får hjælp, men er i stedet ved at lukke jer selv ned( Detailhandlen skal lige "malkes" lidt først. Det skete også i 2008). Det kan detailhandlen i indre by ikke være tjent med.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 >
03-12-2022


Ny multi krydstogtkaj fra skuffen
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Ny multi krydstogtkaj fra skuffen

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling

01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

23-09-2022


Den private Dansker får "EN HJÆLPENDE HÅND" på 100 kr. pr. md.
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El"
Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige og der er nu landet en aftale der giver hver Dansker en rabat på elafgiften, ca 62 øre pr. KWh i ½ år.
Svarende til at hver Dansker får en rabat til Elregningen på ca, kr. 496,- i 2 kva....
Udvikling Den private Dansker får "EN HJÆLPENDE HÅND" på 100 kr. pr. md.

20-09-2022


Mette Frederiksen Drukner Danskerne i skat
Det er de høje El og gaspriser der skaber prisstigninger og inflation Men Mette er glad fodi energipriserne himmelflugt = Skattestigninger....
Udvikling Mette Frederiksen Drukner Danskerne i skat

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


CO2 Emissionsfri energi er mulig HVIS.....
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling CO2 Emissionsfri energi er mulig HVIS.....

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning