søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
23-09-2022
Tonny Parnell

Den private Dansker får "EN HJÆLPENDE HÅND" på 100 kr. pr. md.  

Den private Dansker får "EN HJÆLPENDE HÅND" på kr. 100 pr. md. i 6 mdr.

Eller en samlet engangs-håndsrækning på kr. 604,- til elregningen. ?

Inflation2022
kr. 100 i 6 mdr. 2L. mælk mere & ½ pk. smørbar

Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El"
Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige og der er nu landet en aftale der giver hver Dansker en rabat på elafgiften, ca 75,5 øre pr. KWh i 6 mdr.
Svarende til at hver Dansker får en rabat til Elregningen på ca, kr. 604,- i 2 kvartaler, eller ca. kr. 100 pr. md. i 6 mdr.

Nuværende elafgift i Danmark er på  76,3 øre pr. kWh.

Venstres forslag er på  0,8 øre per kWh 

En gennemsnitsdansker bruger cirka 1.600 KWh el om året - 12 mdr.

Det er ca en "hjælpende hånd" på ca. kr. 604,- om året pr. Dansker, . - - 
Således er det kun en tidsbegrænset håndsrækning på kr. 100,- pr. Dansker. pr. Md. i 6 mdr. fra 1.jan. 23 - eller når tallene bliver endelig beregnet med de mange forbehold, svarer det til en udgift for staten på ca. 2.1 Mia.

Det skal lige sees i lyset af at regeringen får svimlende 256 Mia. EKSTRA i statskassen på de høje energipriser som ELNET/staten og de mange energiudbydere tjener yderligere 3-400% på og tre - firedobler årets overskud. 

En sænkning af Moms og Elafgift vil KUN hjælpe de private husholdninger. Det er ikke det der bremser den fortsatte prisstigning.

De selvstændige erhvervsdrivende og den Danske produktion lades i stikken og lukker. - - Det er fra den Danske industri og produktion vores fremtidige velfærd skal komme. - Det er via mindre produktionsomkostninger inflation og prisstigninger skal stoppes.

I Danmark betales ikke Moms og afgifter af El til produktion, (de afgifter er iflg. EU kommissionen en konkurrenceforvridende skjult skat og fradrages igen i virksomhedernes momsregnskabet, - ellers ville virksomhederne også betale skat to gange af den direkte produktion) og forslaget vil ikke hjælpe de selvstændige erhverv, de små butikker, restauranter ect. ect.
Men vil derimod skabe en ulige konkurrenceforvridning på eksportmarkederne hvis ikke vi følger EU kommissionen´s forslag.

I dag kommer kun 15% af Danmarks Energiforsyning fra Gas, medens El udgør en større del, alligevel reguleres Elprisen op efter Gasprisen. - - 
Hvis El-prisen blev uafhængig af Gas, kunne 1 KWh i dag produceres for kr. 1,06 

Prisen på 1 kWh strøm er sammensat af afgifter og betaling for selve strømmen.

I dag giver du ca. kr. 1.08 pr. kWh strøm fra forsyningsselskabet . På Spotmarkedet kan 1 kWh strøm købes for mellem 20 - 50 Øre pr. kWh

Resten, op til kr. 8,25 incl Moms pr. kWh strøm i alt kr 7,43 pr. kWh strøm er skjult skat som den Danske stat tjener på dig.

Prisen for 1 kWh strøm er typisk fordelt således:
13% er selve strømmens pris.
18% går til transport. Altså at få strømmen igennem ledningsnettet.
49% går til afgifter til staten.
20% går til moms

I 2015 skulle du betale omkring 0,25 kr. pr. kWh strøm
I 2017 skulle du betale omkring 2,25 kr. pr. kWh strøm
I 2022 skal du betale omkring 4,25 kr. pr. kWh strøm
II kvartal 2022 skal du betale omkring 8,25 kr. pr. kWh strøm
I 2023 skal du formentlig ? ? omkring 12,00 kr. pr. kWh strøm ? ? ?

På Spotmarkedet kan 1 kWh strøm købes for mellem 20 - 50 Øre pr. kWh strøm. men på grund af prisafhængighed i forhold til GAS. + statens skjulte skat, skal du på din elregning betale ca. kr. 10,00 incl Moms.

Hvis den enkelte Dansker kunne købe og få leveret vindenergi direkte fra udbyderen på spotmarkedet, kunne din årsregning for hele husstanden lyde på
2000 kWh strøm á kr. 0,50 = I Alt Kr. 1250,-
Årligt incl Moms. for hele husstanden.

Når socialdemokratiet og Mette Frederiksen ikke vil være med til at lempe på de 87% staten tjener ekstra i skat på de høje elregninger, så kan man sige at Danmark er selvforskyldt i den nuvværende energikrise.

Mettes fidus ligger i de automatiske skattestigninger. F.eks. kostede transport af El i kablerne kr. 0,04 Øre pr. kWh strøm i 2015 I dag betaler du ca. 105 Øre for levering af samme 1 kWh strøm

Det er lidt ulogisk at det bliver dyrere at levere samme mængde strøm i de kabler der i forvejen har eksisteret i en menneskealder bare fordi Olie og Gasprisen stiger

Hvorfor afgift og skatter til staten skal være 87% af din elregning , forstår jeg ikke. ?

Det er de høje El og gaspriser der skaber prisstigninger og inflation fordi omkostninger i produktionen stiger. - her er det helt ligegyldigt om både moms og Elafgift fjernes helt. - Produktionsomkostningerne er de samme, renten stiger, inflationen øges og din realløn falder brat.

I stedet kunne staten fastfryse de faktiske El-transportudgifter og El-afgifter til det faktiske kr/øre beløb i 2015 og ikke blot lade stige %vis sammen med stigende Gaspriser. (det koster det samme at transportere 1 KWh uanset prisen pr. kWh strøm)

Et tilskudssystem udbetalt til værkerne kunne også strikkes sådan samen at det ansporer til at sænke elpriserne generelt og dermed bremse den galoperende inflation.

Staten kunne regulere Maxpriser i forhold til CO2 emission og produktionsomkostninger og på den måde komme EU kommissionen (Fr. Ursula VON DER LEYEN) i forkøbet ved at tilsidesætte prisindflydelse fra Gas og Olie, som er skyld i inflation og prisstigninger og samtidig sætte parametre der ansporer den Grønne omstilling.

Elværkerne kunne undlade at følge olie og gaspriserne, men med en udligningsordning kunne en ny markedsmekanisme, der alene beregnes i forhold til omkostningsparametre på grøn energi, således forbrugeren kan vælge billig Grøn energi (kunne udvides til Power To X) når den er tilgængelig. (som EU kommissionen nu også foreslår.)

Det giver jo ikke nogen mening at vi oplever en energikrise og erhvervsvirksomheder, butikker og restauranter lukker fordi elregningen bliver for stor, - - når Danmarks største elselskab(Staten/Energinet, Ørsted og aktionærer) tjener styrtende og tre-firedobler overskuddet i indeværende år på grund af de stigende Elpriser, som staten selv regulerer priser på i forhold til den gas og olie Danmark selv pumper op af Nordsøen?

Mette afkræver EKSTRA 494.31 Mia. MERE i SKAT og afgifter samt 31,4 Mia. yderligere i 2023

Det giver heller ikke nogen mening at fastholde en prisdannelse på El, der ligger på linje med Gas og Olie, når det i den grønne omstilling er netop de fossile brændstoffer Gas og Olie vi vi frigøre os fra (og når Vladimir Putin har frigjort os)

Da elpriserne i sin tid blev gjort afhængige af Gas og Olie var det for at tilskynde til etablering af vindmøller og mere vedvarende CO2 emmissionsfri energi.

I dag er prisafhængigheden skyld i den højeste inflationsrate set i 45 år og prisstigninger ingen familier kan betale, ejendomsmarkedets forventede kollaps, din realløn udhules med 50% og renten kan meget vel stige til 15 - 18% inden 2026. 

Lyt til EU kommissionen Fr. Ursula VON DER LEYEN (og reguler efter den Danske afgifts jungle) inden de lokale politikere igen gør livet surt for erhvervslivet.

"There is a widespread lack of management and business sense in the government".


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
08-01-2023


Helsingør tilsidesætter nationale interesser
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør tilsidesætter nationale interesser

05-12-2022


Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


Ny multi krydstogtkaj fra skuffen
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Ny multi krydstogtkaj fra skuffen

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling

01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

20-09-2022


Mette Frederiksen Drukner Danskerne i skat
Det er de høje El og gaspriser der skaber prisstigninger og inflation Men Mette er glad fodi energipriserne himmelflugt = Skattestigninger....
Udvikling Mette Frederiksen Drukner Danskerne i skat

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?