Synergieffekt

Madmarkedet er en fejltagelse og svækker den synergieffekt vi kan trække gennem Elsinore City Walk

Tonny Parnell
Hørsh. d. 22/11/2017

Jeg vil her forsøge at illustrere begrebet synergieffekt og bindingen/afstanden mellem Kulturhavnen og Helsingør indre by

Det bedste eksempel på synergieffekt er atomets spaltning
Et andet eksempel er Hitlers ide om "Det tredje rige", hvor Mio. sprang med på vognen hver gang Hitler stod på talerstolen med tusindvis af flotte uniformer og blankpolerede støvler ved sin side.

synergieffekt
intakt link for at skabe synergieffekt

Alle ved at afstanden mellem den nye kulturhavn, Kronborg og Indre by er for stor, der er et "missing link". - Det kan vi fikse på mange måder og i 2016 etablerede vi den nye Elsinore Walk, en illustreret byvandring med  skilte og afmærkning i gaderne, "Elsinore Walk" blev digital i Aug. 2016 og vi kunne måle at den virkede.

Billedet til højre illustrerer afstanden, og det bånd af mennesker mellem bjergene illustrerer synergieffekten/bindingen mellem bjergene. Manden over menneske-linket illustrerer den vægt menneske-linket kan bære (det antal turister Elsinore Walk kan bære mellem Kulturhavn Kronborg og indre by hvis linket er intakt)

synergieffekt
Madmarkedet tager styrken fra synergieffekten

Eller retere "det link hvorigennem synergieffekten skal vandre fra det ene bjerg til det andet, det link der er nødvendig for at skabe synergieffekten" 

 

Et gammelt ordsprog siger: "En kæde er aldrig stærkere end det svageste led" - Det samme gælder det link "Elsinore Walk" vi havde skabt mellem kulturhavnen og indre by.

Jeg har diskuteret forholdene i, for og omkring Kulturhavnen adskillige gange, har sendt mails og forslag direkte til byrådets medlemmer, både omkring Kulturhavnen og Svingelport, men ingen forstår åbenbart betydningen af synergieffekt.

 

På billedet til venstre har jeg hængt Madmarkedet på "Elsinore Walk" linket(det der skulle skabe synergieffekten) for at illustrere at "Elsinore Walk" så bliver et "Broken link", og kan herefter kun bære under det halve fordi Madmarkedet tager turistens insitament til at bevæge sig på shopping oppe i Helsingør indre by.

Nedenfor kan vi sammenligne billede 1a til 1b    samt 2a til 2b

synergieffekt
intakt link for at skabe synergieffekt

 

I 2016 havde detailhandlen i indre by et relativt godt år, der var optomisme og vi kunne se Elsinore City Walk virkede, der kom flere turister, og specielt til Sondtoldsmarkedet kunne vi se at den digitale udgave også fungerede efter hensigten, specielt Amerikanske turister der kunne læse og forstå den engelske tekst på deres i-phone, søgte op i byen.

På billedet til højre anno 2016 før Madmarkedet åbnede har jeg estimeret ca 400.000 besøgende til kulturhavns området for enten at besøge Kronborg eller M/S Museet for Søfart.

Vi ved at ca. 20% af turisterne til kulturhavnen også kom op til shopping i byen og gav liv og diversitet på byens torve og stræder og en del besøgte vores smukke kirker og museer, hvilken er en reklame for byen og skaber synergieffet i sig selv med mere omtale globalt.

 

synergieffekt
Madmarkedet tager styrken fra synergieffekten

Synergieffekten blev svækket til under den halve effekt!

I maj 2017, lige før turistsæsonen, åbnede Madmarkedet

Det skulle straks vise sig at være den største fejldisponering og Detailhandlen havde i 2017 det dårligste år nogensinde.

Axeltorv stod herefter gabende tom og kedeligt, det samme syn i gader stræder og på Simon Spis plads, og ingen forstod at det var Madmarkedet der var Hægtet på  og tog turistens incitament for at bevæge sigop i byen.

Hvorfor skulle turisten shoppe i Helsingør når man bare kan "nappe" en gang Junkfood på madmarkedet og vente med den stor shoppingtur til næste stop Hillerød, hvor nogen sikkert også har hørt at udvalget nu er langt større.?

Kommunens opmærksomhed på Erhvervslivet er lig 0

Den seneste erhvervsvenlighedsmåling 2017 dykkede ved årsskiftet 46 pladser til en ren bundskraber og ingen forstod at man havde tilsidesat både Lokalplanen for området og erhvervslivets interesser ved at give dispensation for detailhandel og tillod etablering af Madmarkedet, der helt klart ville ødelægge synergieffekten mellem de mange turister til Kronborg og Detailhandlen i Helsingør indre by.

Jan Ryberg og P-hus bag Kvikly.

Jan Ryberg Lokaldemokraterne har for mange år siden luftet ideen om et delvist underjordisk P-hus bag Kvikly. Under valgkampen KV17 har Jan igen fremsat dette perspektiv, nu også med henblik på Turistbus-holdeplads.

Dette forslag har jeg flere gange fremsat idet en turistbus holdeplads bag kvikly i indre by vil fuldende linket "Elsinore City Walk" med afsætning af turister ved Kronborg og senere opsamling bag Kvikly, hvilket tvinger turisterne op gennem Helsingør indre by.

På billedet nedenfor har jeg forsøgt at Illustrere effekten/synergieffekten ved et P-hus/Turistbus holdeplads bag Kvikly. Jeg har i den illustration forudsat at Madmarkedet lukker når dispensationsfristen udløber (Maj 2020),  idet denne fejldisponering er en hindring for fuld udnyttelse af Synergieffekten  Kronborg M/S og Helsingør indre by imellem.

synergieffekt

Det er illusorisk at forestille sig Alle Busselskaber vil afsætte ved Kronborg og hente igen bag Kvikly.

Der afgår dagligt hele sommerhalvåret ca, 40 turistbusser fra København mod Nordsjælland på ruten Kronborg - Frederiksborg Slot - Fredensborg slot.

Jeg har talt med København´s Havn, som står for hovedparten af logistikken for både krydstogt terminalerne og Wonderful Copenhagen.

En rimelig antagelse vil være at  ca. 40 - 50%  af turistbusserne vil afsætte ved Kronborg og afhente bag Kvikly, men vi talte også om muligheden for 8 - 10 daglige busser der udelukkende kørte en Shoppingtur med afsætning ved det nye M/S Museet for Søfart (for de turister der allerede har set Kronborg - Frederiksborg Slot og Fredensborg slot, men ikke M/S) og afhentning bag Kvikly senere.

Det er sådanne muligheder Helsingør skal udnytte, men det betyder at vi skal gøre lidt mere ud af  "Elsinore City Walk" med udstillinger på ruten, åbne gennemgang fra Kvikly holdepladsen direkte gennem baggården til Karre43, ned gennem den smukke brostensbelagte Søstræde mod shoppingaden Stengade.

Hvis vi ved etablering af P-hus med tilhørende turistbus holdepladser, kan lokke halvdelen af Kronborg busserne + 8 - 10 shoppingbusser til et nyt Kvikly P-hus, vil det betyde at Detailhandlen i Helsingør boostes med ca. 300.000.000 eller ca. 20 -25%

Byudvikling Svingelport
Byudvikling med større udvalgsbutikker på Svingelport

Tænker vi byudvikling på Svingelport

Hvis Helsingør indre by bliver udviklet med større udvalgsforretninger på Svingelport, kan vi bruge samme synergieffekt model, blot med en helt anden vægt og tal.

Et bydelscenter på svingelport vil skabe en helt anden indre by med summende liv og aktiviteter. Bydelen vil trække endnu flere fra Kronborg busserne, vi vil få endnu flere decideret shopping busser fra København, Handelstrafikken FRA Helsingør mod Hillerød og øvrige centre i Nordsjælland, vendes til handelstrafik TIL Helsingør indre by, Synergieffekten herved vil Booste Detailhandlen med endnu 40 - 50% , samtidig vil byudviklingen trække endnu flere Grænsehandels kunder fra større dele af Sverige, som i dag kører til Lyngby - Hørsholm og Hillerød.

I øjeblikket forhandles om et større centerbyggeri mellem Hørsholm og Kokkedal, et center med lukkede arkader ca, 45.000 m2 butiksareal, hvilket vil skade detailhandlen i alle dele af Helsingør, måske især Prøvestenscentret og Espergærde centret vil lide en voldsom konkurenceforvridning.

Jeg ved fra Borgmester Morten Slotved Hørsholm, at der om kort tid indsendes høringssvar til planstyrelsen. Hørsholm ønsker ikke et Center, men udvikling af området til Hotel og den internationale skole NGG. Men Centerbyggeriet ligger i Kokkedal = Fredensborg-Humlebæk Kommune.

Helsingør Har de ca. 45.000 m2 til et bydelscenter på Svingelport, men har ikke umiddelbart brug for et Hotel.

Hvis Morten Slotved, Benedikte Kiær og Fredensborg Humlebæk´s Borgmester satte sig sammen og blev enige om en anbefaling i svarskriftet til Planstyrelsen, er jeg sikker på vi kan lokke Center delen af det projekt til Svingelport, hvor vi har brug for det. (alle tre kommuner har søg om tilladelse til et Bydelscenter, kun en får det)

Udvikles indre by ikke med større udvalgsbutikker vil Detailhandlen i Indre by blive halveret de næste 10 år og når den nye faste HH-forbindelse står færdig (10 - 15 år) vil også hele grænsehandlen gå til Hørsholm (hvis det omtalte center bygges) ellers Hillerød.

Helsingør vil blive så kedelig og uinteressant at vi heller ikke kan lokke Kronborg turister op gennem byen.

NB ændring pr. 10.10.2018 Hørsholm er nu også gået ind for at bygge et storcenter ved cirkelhuset. For at få fingre i den grænsehandel som er det eneste Helsingør har tilbage, går Hørsholm nu all in og flytter bymidten til storcentret ved motorvejen ved cirkelhusgrunden.