Tonny Parnell
Hørsh. d. 10/01/2019

Nu lukker de typiske grænsehandelsbutikker også.

Backe Vin lukker. - Ja, det fortsætter jo bare som vi har påpeget de sidste 20 år
Nethandel er og bliver stadig mere populært og det må detailhandlen omstille sig til.

Kun få butikker klarer sig i fremtiden uden at være digitale med egen Net-portal

Jeg er enig med Helsingør Handels formand: "E-handlen vinder kraftigt frem, og vi har brug for en omlægning af vores detailhandelsstruktur."

Jeg er dog IKKE enig i udtalelsen: "Endnu ved vi ikke, hvor stor en markedsandel e-handlen vil tage."
Derom er ingen tvivl det er 100% hvis ikke Kommunen snart bringer detailhandlen i indre by i spil og udarbejder lokalplaner for modernisering af detailhandlen med henblik på at imødegå den større og nu dominerende konkurrence fra nethandlen. 

udsalg Helsingør Danmark

Når den omstilling lader vente på sig, er det nemt og billigt at sige, som også lyder her i tråden, - - se på Lyngby de kan, - Nye centre dukker op i Kokkedal og Hillerød. 

Ja, de kan, det er også rigtigt men her skal man lige tænke på i samtlige sammenlignelige tilfælde, har Kommunerne hele vejen igennem været, og er stadig en aktiv spiller på detailhandlens side, både mht. lokalplaner, udvikling og support.

I Helsingør har Kommunen ikke siden Erik af Pommeren grundlagde detailhandlen "på bagsiden af Sundtolden", rørt en finger for at støtte detailhandlen, og der har siden overhovedet ingen udvikling været.

helsingør vinhandel Danmark

Typiske Grænsehandels butikker - spritbutikker som ikke kan bruge Nethandlen som undskyldning, lukker nu også.

Modsat alle andre handelscentre har Helsingør aldrig haft en handlekraftig Cityforening.
ALLE andre kommuner har en handelsstandsforening til støtte for detailhandlens interesser i byen, men sådan en har Helsingør heller ikke.

En sammenslutning af detailhandlere, der nu  kalder sig Helsingør Handel,  pipper lidt bla. her. - Jeg håber det bliver meget mere for der er brug for "fælles fodslav" i Helsingør.

Helsingør har heller ikke haft behov for støtte indtil Værftslukningen i 1983 og efterfølgende en lang række kriser med meget svingende grænsehandel og en tiltagende konkurrense fra nethandel.

Nu har Helsingør brug for både kommunens hjælp i form af et detailhandelsudvalg/handelstadsforening og en handlekraftig Cityforening.

De mange spredte og uprofessionelle udtalelser omkring Bycentret som nogen mener er skyld i butiksdøden i gaderne omkring, eller endnu værre:
at detailhandlen skal have undervisning i at nedbringe lager og udvalgsvarer på hylderne ? ? - - - Ja, det er kursus i at lukke byen hurtigt og effektivt. Jeg håber Helsingør Handel er klar over det IKKE er den vej redningsplanken ligger. - - - der er og har altid været ådselædere der gør hvadsomhelst for at plukke de sidste kødstumper af liget. 

Når patienten er uhelbredelig syg, fristes den syge af alternative midler og metoder.
Når nogen mener Bycentret skal "stækkes" eller butikkerne skal indskrænke udvalget, så kommer det fra kvaksalvere og alternative behandlere. Den professionelle behandling er lige omvendt.

Jeg håber Helsingør Handel er klar over at det IKKE er alternative mirakkelkure, flere erhvervsanalyser eller kurser i at lukke detailhandlen helt ned, detailhandlen har brug for lige nu, men en TOTAL renovering og omstrukturering med udvikling af Svingelport og styrkelse af det alt for lille Bycenter og IKKE en svækkelse. 

Helsingør Bymidte skal være en social nærværende oplevelse med smag duft og sjæl, i kontrast til Nethandlens fraværende og asociale oplevelse uden smag og sjæl. Detailhandlen skal være EN OPLEVELSER der er uden konkurrence fra nethandlen. Detailhandelsanalyse helsingoer kommune oktober 2018

Jeg ved at Helsingør Handel arbejder med en prognose der siger: "Hvis 50% af handelen foregår på internettet. Så er vurderingen, at Nordsjælland i 2030 kun vil have to handelsbyer tilbage, Helsingør og Hillerød." ? - - Men det er ikke rigtigt. Grunden er at både Fredensborg-Humlebæk, Hillerød og Hørsholm Kommuner støtter flittigt op om deres lokale detailhandel og Hørsholm satser på at hele den grænsehandel Helsingør i dag lever af, vil gå til Hørsholm når den nye HH-forbindelse står færdig i 2030-35, og Helsingør vil til den tid være en ubetydelig soveby.

Kun Hørsholm og Hillerød vil stå tilbage som Nordsjællands shopping byer