Tonny Parnell
Hørsh. d. 10/11/2018

Detailhandelsanalyse 2018 helsingør

Udvikling af indre by og Detailhandlen.

Kære politikere.  Jeg er desværre forhindret i at deltage i dialogmøde den 15.  Nov. 2018, da nyder jeg sjussen på Silver Vind  i Owners suite. På det tidspunkt i holder møde, er jeg netop vågnet på Martiniqe og min Butler har forberedt morgenmad på  agter dæk.

Jeg ved at der på mødet vil herske holdninger og meninger der stritter i alle retninger, og DESVÆRRE har vi ikke en Cityforening der har en samlet holdning, hvis de da overhovdet har nogen.

Der vil helt sikkert og adskillige gange lyde: "Det er ikke Kommunens opgave at støtte detailhandlen"  og den indstilling er jeg med på, det er generelt ikke Kommunens opgave, men det er Kommunens opgave at skabe rammerne hvori en rimelig detailhandel kan trives.  Det har Helsingør Kommune forsømt siden Erik af Pommeren døde.

Alle detailhandelsanalyser har i al den tid jeg har drevet virksomhed i Helsingør, over 30 år, sagt nøjagtig det samme, med nøjagtig det samme. Ingen overraskelser der. der er kun en ting der divagerer i 2018.

ICP A/S nævner helt rutinemæssig som alle de andre år, "problemer med parkeringspladser."? - - For mig er det ikke nogen overraskelse  for det har der stået i ALLE tidligere detailhandelsanalyser, Fakta er bare at i dag 2018 står 2/3 af alle parkeringspladser tomme, simpelt hen fordi der ikke længere er kunder i byen.

detailhandelsanalyse
Iflg. Danmarks Statistik er detailhandlen i Danmark steget ca. 81% siden 2012

Se på de to diagrammer. Så vil du se at på bare de sidste fem år er Detailhandlen i helsingør skrumpet ind til det halve. 50% af omsætningen i indre by mangler

Kære Byrødder: når i nu igen har fået et fint stykke værktøj som ICP rapporten er, så brug den please. (Alle de andre tilbage fra 1800 tallet er ikke blevet brugt)

ICP A/S Anbefaler:  De store udvalgsvarebutikker, som ikke kan indpasses i bymidterne, bør koncentreres i Prøvestenscentret.

Men siger også:  Det er ICP’s vurdering, at den nuværende struktur bør fastholdes, således at de eksisterende udbudspunkter ikke svækkes.

Det er to modsat rettede anbefalinger idet Indre by og Espergærde centret svækkes hvis Prøvestenscentret udvides.

 Vi ved at i 2013 sagde ICP analysen at helsingørs 366 butikker i 2012 omsatte for 3,42 Mia på 106 200 m2

I år 2018 siger ICP analysen at helsingørs 337 butikker i 2017 omsatte for 3,18 Mia på 116 400 m2

Jeg har adskillige gange set at det der med tal, diagrammer og ligninger, + & -  ikke altid glider lige let ned, men vær nu lidt opmærksom.

Vi ved der er bygget store detailforretninger i Prøvestenscentret, ? - altså ALLE de manglende 10.000 m2 kan relateres til nedlagte forretninger i indre by, måske Espergærde.

detailhandelsanalyse Helsingør
Detailhandlen i Helsingør er faldet 5,8% siden 2012

Vi ved også at de flere og større forretninger i prøvestenscentret har betydet større omsætning der,  og de manglende ca. 220 Mio, alle kan relateres til de mange nedlagte forretninger i indre by - Espergærde holder status Q

Vi ved også at iflg statistikken er detailhandlen gået ca. 5,8% tilbage i hele Helsingør

Jeg ved ikke hvor mange skattekroner detailhandlen ligger i Komunekassen, men der er masser af arbejdspladser der forsvinder med detailhandlen.

Kommunen har de sidste ti år brugt alle krumspring for at lokke nye højtydende og resourcestærke børnefamilier til kommunen, hvor jeg hele tiden har sagt, hold igen med reklameudgifterne, børnefamilierne kommer ikke før vi har boliger til dem. Nu kommer børnefamilierne fordi der er udsigt til boliger, men de bliver ikke ved med at komme hvis ikke byen og de byrum kommunen skal skabe, er lokkende nok for såvel børnefamilien og de detailhandlere der skaber den atmusfære der er lokkkende for børnefamilien.

I dag lægger turister Ca. 2. Mia. alene i Nordsjælland hvoraf Helsingør får den største bid af kagen. Grænsehandlen udgør en anden større del. Herved kan vi konstatere at Helsingørs egne borgere ikke handler i city.

Nej det er ikke Kommunens opgave at støtte Detailhandlen i indre by, men her må kommunen foretage et valg, vil Kommunen overhovedet have et byrum med detailhandel i indre by.?  Vi ved nu at detailhandlen i indre by reduceres meget kraftigt. Skabes der ikke rammer for en kraftig modernicering og udvidelse af rammerne for detailhandel i indre by, vil vi også miste grænsehandlen når færgefarten indstilles.

Det er således IKKE et spørgsmål om det er kommunens opgave at støtte detailhandlen,? -nej men en realistisk og moderne form for udvikling af et område hvor Økonomi, Trivsel, Sundhed, udviklingsmuligheder går op i en højere enhed der gør det lokkende for højtydende Resourcestærke børnefamilier at flytte til kommunen og betale deres skat til et endnu bedre fælesskab.

Når du sammenligner det øverste diagram med det nederste, vil du se at Helsingør burde ligge på en omsætning der er 91% Højere end omsætningen faktisk er i dag.

Regn lige et par gange på tallene, og tænk på at de oplyste omsætningstal er inklusiv prisstigninger fra 2012. Helsingør indre by burde i dag sælge for det dobbelte, men butikslukninger i indre by har betydet at byen er skrumpet til det halve og mangler ca. 50% af den forventede omsætning

Det er nu IKKE længere muligt at defragmentere detailhandlen og bygge noget på pjalterne af indre by. Det er for sent. Bycentret vil om få år stå tilbage som et lokalt dagligvare nærcenter for byboerne

Er det nethandlens skyld ?
Nej. så udviklet er nethandlen endnu ikke, og det meget drastiske fald i omsætningen i Helsingør indre by kan slet ikke forklares eller begrundes med konkurrence fra Nethandel, men Nethandlen er kommet for at blive og det indretter den fysiske detailhandler sig efter.

De allerfleste Netbutikker har også en fysisk butik, hvilket er blevet et konkurrenceparemeter på nethandlen, og den butik vil også fysisk etablere sig hvor de fysiske rammer for detailhandel er optimale (det er de absolut ikke i Helsingør nu) - - Vi kan skabe det ved udvikling af Svingelport, hvor vi har focus på at skabe det byrum der går hånd i hånd med den manglende "intimitet", og erstatter det fraværende sociale aspekt ved internethandel, - - netop det der gør den fysiske detailforretning konkurrencedygtig i forhold til den stigende internethandel.

Helsingør Bymidte skal være en social nærværende oplevelse med smag duft og sjæl, i kontrast til Nethandlens fraværende og asociale oplevelse uden smag og sjæl. Detailhandlen skal være EN OPLEVELSER der er uden konkurrence fra nethandlen. Se også detailhandelsrapport fra Dec. 2018

Det eneste der kan redde Detailhandlen er udvikling af Svingelport, der sammen med Bycentret kunne samle den tilbageværende detailhandel omkring Simon Spies plads og svingelport i et miljø der kompencerer for de mangler Internethandlen nu engang har og altid vil have