Tonny Parnell
Hørsh. d. 10/11/2016

Der er plads til Teknisk Museum bynært på Gernersvej

Jeg kender ikke historien bag Gernersvej/gasværksgrunden.
Men tilsyneladende er der mere plads end i værftshallerne, hvis man kunne samarbejde med Hornbækbanen og det store rimeseområde, ville der også være plads til Nordsjællands Veterantog? (og mere end Museet har i dag)

Teknikst Museum vil gerne i "det fine selskab" i Helsingør by, Nordsjællands Veterantog vil sikker også gerne samle deres aktiviteter bynært. vi har mulighederne.

Teknisk Museum Helsingør
Stort billede

Som jeg ser det,
kunne der netop ved denne placering, være et helt unikt samspil mellem Øresundsakvariet - Hornbækgrisen - Nordsjællands Veterantog - Grønnehave st. - M/S museet for Søfart - Værftsmuseet/kulturhavnen - Toldkammeret/Torvehaller - Helsingør station og direkte adgang til indre by.

Hvis der kunne "strikkes" et samarbejde sammen med Nordsjællands Veterantog - Hornbækgrisen - Teknisk Museum (der alle bruger det samme værksted og maskiner) ville det være en fordel for alle, og Helsingør får tilført en ekstra dimension til den kommende maritime veteranskibshavn.(som måske også kunne drage nytte af et "tungt" maskinværksted til den slags mekanik)

Hvis?- det kan lade sig gøre, - Ville det så ikke være værd at drøfte med Teknisk Museum?

Teknisk Museum Helsingør
Stort billede

Er Gasværksgrunden forurenet, hvad er så  "for dyrt at rense den giftgrund"?
Hvis vi ser lidt praktisk/økonomisk på det, hvilken værdi har så den grund for Kommunen i dag - kr. 0,-

Hvilken værdi har grunden hvis den var ren, til boligbyggeri - - -? ? 50 Mio.?

Hvilke værdi har arealerne incl. Værftshallerne hvis de skulle benyttes - - ? ? - 70-80 Mio.?

Hvilken værdi har Svingelport for Kommunen i dag - ? ? - 150 - 250 Mio. (hele Svingelport - DSB - Scanlines 1 Mia.)

Hvad koster det at rense Gasværksdrunden/Gernersvej - - under 50 Mio.?

Hvadenten grunden skal stilles til rådighed for Teknisk Museum eller ej,
ville det under alle omstændigheder kunne betale sig at rense grunden. Det er jo heller ikke forsvarligt at have en forurenet gund liggende som tumleplads for kvarterets børn og man kunne vel forestille sig at grunden ville være mindre miljøbelastende hvis Teknisk Museum byggede de nødvendige haller og dækker derved hovedparten (måske hele det forurenede område) med betongulv og indkapsler derved forureningen bedre end det lag græs der nu dækker grunden, og der kunne gives dispensation for en fuldstændig rensning idet formålet her, heller ikke er helt "miljøclean". - Under alle omstændigheder ville der være fornuft i at afsætte midler til en rensning i de nuværende budgetforhandlinger.

Teknisk Museum Helsingør

Hvad sker der, og hvad er udsigterne for Helsingør - Hornbæk - Gilleleje Banen.?
Jeg ved ikke hvilke planer regeringen har med de tilbageværende få privatbaner/lokalbaner men set praktisk på det er dagene vel talte.? - Der blev i 2000 indgået en tilskudsaftale der blev lagt på Regionerne, aftalen løb i 15 år men Regionerne er nu nedlagt og aftalen udløbet. Hvem betaler gildet i dag?.  Siden år 2000 har Helsingør mistet titusinder af arbejdspladser, Grundlaget for eksistensen af en meget dyr banestrækning mellem Helsingør og Hornbæk/Gilleleje er minimal idet pendlertrafikken i dag alene går mod København fra hele det område banen servicerer. - - - Står Helsingør med en nedlagt "Hornbækgris" om få år? - - Så ville rettidig omhu være nu, og Teknisk Museum kunne sammen med Nordsjællands Veterantog, til den tid, flytte ind i de store remisebygningerne og overtage hele skinnearealet.

Teknisk Museum Helsingør

Vi får Veteranskibe i Kulturhavnen
Vi skal udvikle et maritimt miljø med det liv og den lugt der var under sundtoldstiden. Det underbygger historien om "engang" Nordeuropas vigtigste og rigeste Kongeby, Prins Hamlet, Shakespeare og Sundtoldsbyen hvor H. C. Andersen havde sit opdrag og skolegang (den historie turisterne elsker, og den fordobler turistens forbrug i byen til over 3-4 Mia.) 

Teknisk Museum Helsingør

En unik mulighed for at skabe en helhed omkring Kulturhavnen. 
Hvis Helsingør kan tilbyde Teknisk Museum en bynær placering "i det gode selskab" sammen med Veterantog, M/S Museet for søfart, Veteranskibe i havnen, Kronborg og et Skutle veterantog fra  Tekninsk Museum - Grønnehave St. - Øresundsakvariet - forbi Værftsmuseet til Tildkammeret/Helsingør station, så er ringen sluttet og vil være en kæmpe turistattraktion i sig selv.

Det populære Sundtoldsmarked får tilført en ekstra demension.

Se hvad vi skal lave i den anden ende af byen.

Print denne som PDF