søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
31-01-2020
Tonny Parnell

ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION   

HELSINGØR ER ET DIGITALT MØRKELAND

De kommende 10 år omdannes alle mine turistportaler til comercielle promotion platformer hvor gratis promovering af Helsingør vil ophøre.

Det vil normalt ikke gøre den store forskel, men Helsingør har slået sig på kultur og turisme, OG HELSINGØR ER ET TOTALT    IT  OG DIGITALT MØRKELAND der ikke kan bringe det nødvendige budskab ud over rampen og Detailhandlen er ganske enkelt  IT analfabeter.
Derfor vil min omstrukturering få vidtrækkende konsekvenser for Helsingør´s Turisme og de indtægter Helsingør har budgeteret med og Helsingør byråd den 25. Nov. 2019 har skrevet ind i Vision 2030 med en forventet vækst på 25-30%

Media Korruption
Det ser ud til den samlede tilbagegang i 2019 lander på ca. -20.000 overnattende gæster, svarende til det antal overnatninger Helsingør mangler i forhold til stigningen på Landsgennemsnittet

 HELSINGØR MÅ INDSE AT TURISMEVÆKST KRÆVER DIGITALISERING

Allerede fra Jan. 2018, nedtrappede jeg vedligeholdelsen og optatering af mine mange portaler. - Promovering af Helsingør/Nordsjælland blev/bliver nedprioriteret i takt med mine mere end 35 turistportaler de kommende 10 år, alle opdateres til commercielle Turist platforme.

I 2019 manglede Helsingør ca. 20,000 overnattende turister, - med en stigning på kun 1,86% i forhold til 2018 og landsgennemsnittet på 5,34%

China statistik

smiling-china.com er allerede nedlagt men her er en staitistik for smilingglobe.com - Januar 2020 som ikke er opdateret, men den ene portal læses aligevel alene af mere end 2,5 Mio. læsere årligt.

Hvis det går som jeg frygter vil Helsingør de kommende år miste 20 - 30.000 overnattende turister årligt, eller det antal jeg faktisk har skaffet Helsingør gennem mine mange turistportaler de sidste 10 - 12 År, - - Svarende til at Helsingør vil miste mindst ca. 2 Mia. i direkte turisme indtægter over de kommende 10 år, og formentlig meget mere (nærmere 4 Mia.) idet jeg kun har beregnet overnattende turister.

Jeg kan på statistikkerne se at specielt min promovering af Helsingør/Nordsjælland i Kina - Japan - Australien - New Zealand - Pacific og store dele af Asien, vil turistmæssigt efterlade Helsingør med voldsomme tab, som for Annette Sørensen VisitNordsjælland har været "helt overraskende" - ufoudsete.

Statistikken herover til højre viser at alene én af mine mange portaler har været besøgt 143.525 gange i Januar men fra den éne portal er der læst 182.888 sider hvoraf alene KINA har læst 136.803 sider i Januar 2020, (Jeg tror IKKE Annette Sørensen/VisitNordsjaelland.dk kan fremvise den statistik for Kina alene- - og tallene var dobbelt så høje alle årene ti år tilbage? )

Hvis vi som udgangspunkt tager VisitDanmark´s egne beregninger for annonceværdi hvor visitDanmark i 2017 leverede 8500 omtaler, svarende til 1,3 Mia. annoncekroner.
Jeg viser kun statistik for én portal, men jeg har 32 portaler der samlet leverer hundrede og atter hundredvis af (sælgende omtaler) hvert eneste år, der formentlig er set og hørt af langt flere Asiater og Amerikanere end visitnordsjaelland´s. - Hvis vi omregner disse efter VisitDanmark´s kalkulation, så har jeg foræret Helsingør Kommune positive omtaler der svarer til Kr. ? ? ? - Nej, det beløb lyder helt vanvittigt. - - regn selv efter, og du vil blive blæst bagover når du finder det tal jeg har foræret kommunen hvert eneste år de sidste 10 - 12 år. (hvorfor kører jeg dog ikke i en rød Massaratti til daglig og har min egen helikopter på græsplænen. - - Vi taler om Mia.?)

Den eneste digitale promotion platform Helsingør har tilbage (efterhånden mine ad åre får prædikatet "out of date") er VisitNordsjaelland som er en sammenslutning mellem fem kommuner i Nordsjælland og det er absolut slet ikke tilstrækkeligt og Helsingør er ikke i stand til at tiltrække flere turister men Annette Sørensen VisitNordsjælland vil de kommende 10 -15 år blive alvorligt påmindet om de fakta jeg her skriver om.

Bemærk at de tal er fra statistikken Januar 2020 hvor jeg er begyndt at trappe ned og omstrukturere i 2018. - besøgstallene var dobbelt så høje i 2017 - 2018 og ti år tilbage.

Målsætningen for Kommunens turismepolitik er godkendt af Helsingør byråd den 25. Nov. 2019 og er skrevet ind i Vision 2030 med en forventet vækst på 25-30%

Efter det jeg kan se nu, bliver det ikke bare svært, men umuligt at nå, og Kommunen vil få problemer hvis ikke forventningerne nedjusteres straks (rettidig omhu) , eller Kommunen på anden måde modsvarer det voldsomme fald vi kan forvente. (Når vi allerede i 2019 kan se et så drastisk fald i turismen vil det være mere realistisk at forvente en samlet tilbagegang på ca. 10 - 15%, efterhånden mine de kommende 10 år udelukkende bliver comercielle promotion portaler hvor kommunen må betale for den promotion jeg hidtil har ydet gratis.

DIGITALISERING MODVIRKER KORRUPTION 

HELSINGØR KOMMUNE ER SÅRBAR OG LET PÅVIRKELIG AF DIGITAL KORRUPTION.

Slow internet
Korruption er en massiv udfordring for udvikling, og et stort og komplekst problem.

Vi har set flere /faktisk  mange eksempler hvor Helsingør Kommune lader sig påvirke til en urimelige eller forkert afgørelse fordi mediepresset bliver for stort og kommunen er forsvarsløs uden mediedækning som modsvar på ondsindet sladder eller "Fake" historier.

Vi ser nu at afpresning af kommunen bliver mere intens og mere sofistikeret fordi de samme personer i årevis har haft held til at påvirke kommunale beslutninger uden nogen har spekuleret over at de selv samme medier som "pr. definition" har til opgave ar kontrollere Kommunen, måske kunne være med i legen.

Det undrer mig f.eks at artiklen her ikke er kontrolleret af de der implicit burde kontrollere den slags, - det viser sig at hele siden er Fake løgn og bedrag, og INGEN af de nævnte, hverken "Udvikling Nord" "Event Nord"  eller "detailhandelsforeningen??" eksisterer. http://www.helsingorborger.dk/PdfMap/udviklingNord.pdf  

Tag ved lære af skandalen for 10 år siden.

Hvem er det der malker guldkalven?.

MAN KAN SIGE AT HELSINGØR KOMMUNE ER PÅVIRKET AF DIGITAL KORRUPTION.

Media Korruption
Korruption er en massiv udfordring for udvikling, og et stort og komplekst problem.

Det er vel korruption/magtmisbrug når Borgmesteren uden om det gængse system uberettiget forcerer en borger til en gratis plejehjemsplads mod "bestikkelse/betaling", som i dette tilfælde var ophør af mediepresset fra "Ejener med Klejnerne" - - - og betalingen ER faldet modtaget og kvitteret. ("Jeg er ikke helt sikker på Borgmesteren har opfattet mediestormen på den måde, men sådan er det og sådan var det")

. Ejner var hverken syg - dårlig - havde ingen høreproblemer - absolut ikke ensom, rolatoren var lånt til pressefotos ligesom senere sygesengen.? - men Ejner var/er en af byens mest indflydelsesrige og velhavende mænd. - - det eneste problem han havde var at hans arvinge ønskede at sælge den ejendom(boligblok) Ejner selv ejede og boede i, og der i den forbindelse skulle frigøres en bolig til køberne. - - - Ejner havde først fået afslag på en gratis plejehjemsbolig fordi han var formuende og andre var på ventelisten mere berettiget end Ejner. - - Mediepresset blev for belastende og borgmesteren omgjorde det oprindelige afslag. - - - Ejner fik sin vilje og Kommunen modtog korruption/betalingen - - Mediepresset forstummede og alle var glade ? ? . - - men men - Korruption er ødelæggende for udviklingen og demokratiet. - - Uanset i hvilken form korruption fremtræder.

Læs her: Sociale medier er blevet våben til at underminere demokratiet og Kommunen er særlig udsat og forsvarsløs fordi Helsingør har KUN EN internet portal

Det siges at: Magtesløshed korrumperer os sandsynligvis mindst lige så meget, som magt gør.

(Det næste korruptionsforsøg er allerede lagt i ovnen og hedder "Naj til Kaj og Trykkerdammen" - - afsenderne er såmænd de samme. - også her de selv samme medier som "pr. definition" har til opgave ar kontrollere Kommunen og korruptionsforsøg,? - måske (for økonomisk vinding), selv er med i legen.) - - sådan skrev jeg den 27/12-2019 - - Januar 22 blev Jesper Schrøder fyret og kommunen bukkede under for Mediekorruption - - andre med større midler og mediedækning ønskede ikke den krydstogt kaj ved Trykkerdammen Jesper Schrøder havde på tegnebrædtet.

Korruption kan antage mange former

Slow internet
Korruption er ødelæggende for udviklingen, - demokratiet og Korruption rammer altid fattige befolkningsgrupper.

Den 20. jan. 2020 lykkedes det så  "Naj til Kaj og Trykkerdammen" (som jeg ovenstående advarede imod) at presse byrådet til en "for gruppen passende" afgørelse. - I skrivende stund afventer jeg de dokumenter der ligger til grund for, eller de analyser Christian Holm Donatzky og  Bennedikte Kiær påstår ligger til grund for den politiske afgørelse omkring en evt. krydstogt anløbskaj i Helsingør. Læs om bekæmpelse af digital korruption

Det skaber i den grad mistillid til demokratiet når vi gentagende gange, direkte oplever at byrådet ligger under for mediekorruption.

Korruption er ødelæggende for udviklingen, - demokratiet og Korruption rammer altid fattige befolkningsgrupper hårdere end rige.

Korruption skaber mistillid og er ødelæggende for udviklingen. - Ligger kommunen under for korruption, det gælder også "mediekorruption", går udviklingen i stå eller drejer i den retning korruptionen presser. Det betyder at de frie markedskræfter sættes ud af spil og kommunens erhvervsliv har ikke længere tillid til kommunens erhvervspolitik og virksomheder flygter til andre mere stabile kommuner.

De gamle trykte medier er presset på eksistendberettigelsen og vi kan se at borgmesteren og såvel Kommunen ikke kan regne med loyalitet eller sandruelighed fra de gamle trykte medier. Specielt Helsingør Dagblad har på det sidste modtaget og bragt mange "fake" artikler der udelukkende havde til hensigt at "Presse"/korrumpere byrådet til en bestemt afgørelse (HD. har været økkonomisk presset til at bringe flere større indbringende "Fake" annoncer og har derved været "bydreng" for en stærk person eller interessegruppe som det er set flere gange nu)

Korruption kan antage mange forskellige former, men går altid ud over de svageste i samfundet. 

Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.

Det samlede billede er at korruption er ødelæggende for demokratiet - udvikling og Korruption rammer fattige befolkningsgrupper hårdere end rige.

Desværre ser det ud til at Byrådet og Borgmesteren generelt ikke er "modstandsdygtige" overfor denne type korruption
  Læs om bekæmpelse af digital korruption

OGSÅ DERFOR BØR HELSINGØR HAVE EN VOLDSOM DIGITAL OPGRADERING HURTIGST MULIGT.

Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

Jeg har skrevet det adskillige gange: HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 2
1 [2] 3 4 >
01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af Power to x og grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X udvikling Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X udvikling Danmark´s redning

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri