søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
25-06-2020
Tonny Parnell

Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.  

Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

SOLCELLEPARK i Skibstrup ?

Det er en rigtig skide god ide i Nevada ørkenen eller Andesbjergene over trægrænsen hvor den vegetation der via fotosyntese absorberer og omdanner Co2 til Grundstof nr 6 (Kulstof C), alligevel ikke kan vokse. (Den hurtige kulstofcyklus) som er betingelsen for alt levende på jorden.

Det giver bare ikke nogen mening at opstille et solcelleanlæg i Danmarks tættest befolkede og naturskønne Nordsjælland, nu "Nationalpark Kongernes Nordsjælland," der fylder 100 fodboldbaner, hvor man skal bruge mange tons sprøjtegifte for at holde arealet fri for den vegetation der via fotosyntese kunne absorbere mere Co2 end hele energianlægget kunne spare atmosfæren for. - og så vil anlægget alligevel kun dække en brøkdel af Helsingør´s forsyningsbehov. - - det er igen en "KNOLD OG TOT" løsning der ikke er klimavenlig i forhold til Co2 udslip til atmosfæren og er ikke spor bedre end den fatale flisfyr skandale. - - Her mangler Jens Bertram IGEN og såvel Borgmesteren som hele byrådet i den grad dømmekraft, nøjagtig som i Biogas skandalen som nu igen i "Gø & Gokke Flisfyret" til 1 Mia. skattekroner, der ej heller nogensinde kommer til at producere energi.

Kulstof C er grundbyggestenen i alt levende
Grundstof nummer 6 kulstof (C) er grundbyggestenen i alt levende, som vi kender.

Lær og forstå lidt mere om GRØN Energiproduktion - Co2 - Klima og forandringerne i kontinentalsoklen gennem de sidste 50 Mia. år, eller få eksperthjælp udefra til at vurdere hvordan og hvilken energiressourcer Helsingør skal satse på som erstatning for det 1 Mia. dyre "Fuser flis fyr", inden byrådet blindt vedtager endnu en ny skandale der blot øger skatten endnu mere. (uden disse skandaler kunne Helsingør både vedligeholde indre by - forbedre den alt for dårlige infrasruktur såvel transportmæssigt som digitalt og samtidig sænke skatterne betragteligt)

Læs om Kulstof6 og mine andre artikler under "Helsingør i Udvikling".

I Nevada bor 9,01 indb./km2 og 90 % af landjorden er ørken. i Danmark bor vi 132 indb./km2 - vi dyrker hver en m2, vi har for lidt sol og beregnes virkningsgraden i forhold til den CO2 udledning der frigives ved produktion og vedligeholdelse af solceller, cellernes levetid og udskiftnings rate i forhold til det Danske klima (sommer og vinter) - - - så er det en meget klam fidus, og det ville være langt mere co2 neutralt at koble os på de nye havvindmølle parker, vind er en ressource vi har meget af, men Danmark er et lille tætbefolket land.

Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.?? -

De tidligere entusiaster i FH, der "fyrede" 1,4 Mia. af borgernes skattekroner af, var tydeligvis ikke de skarpeste knive i skuffen, hverken hvad angår klimaberegninger, - økonomi - drift eller planlægning af Helsingørs varme og energiforsyning, hvordan er "det nye hold" eksamineret inden nye Mia. Omkostninger påduttes skatteborgerne. ? ? ?

Hvis Klogehovederne i Forsyning Helsingør absolut igen skal ud og eksperimentere for skatteborgerne´s penge, så skal det IKKE være i solenergi fordi Danmark har for få soltimer i den konkurrence, derimod blæser det uafbrudt, og vindblæste øer og rev til havvindmølle parker har vi i overflod.

Vi. kan ikke blive ved med at opretholde glansbilledet af solceller som den grønne løsning på klodens CO2-problemer. Når udledningen af klimagasser ved produktionen af solceller bliver medregnet, så er solceller langt den mest CO2-svinende grønne teknologi og udleder i det samlede regnestykke, mere CO2 end kul - gas og olie.

I produktions processen af solceller som har en levetid´s cyklus på kun ca. 5-6 år, sker der et massivt udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2.

Produktionen af solceller forurener f.eks luften med SF6 der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2,
NF3 der er 17.200 gange så klimaskadeligt som CO2, 
og C2F6 der er 9.200 gange så skadeligt som CO2.

Udvikling Grøn omstilling
Troposfære bæltet målt i Jan. md.

Ved produktion af solceller og batterier, benyttes hvert år millioner af tons giftigt bly til lodninger i solceller. 
Når baterier og solceller udskiftes/skrottes efter en cyklus på 5 - 6 år, er bly et affaldsprodukt (i lighed med atomaffald) der forbliver giftigt i al evighed, og når alle mellemregninger medtages er Solselleenergi på vores bredegrader den største miljøsviner af alle, der på sigt er en langt større trussel mod menneskeheden end atomaffald og stråling.

Det vil gå solcelleprojektet nøjagtigt som det 1 Mia. skattefinansieret flisfyr. nemlig at FH. igen igen finder ud af at de beregninger projektet bygger på, igen er helt ved siden af og som for flis-anlægget vil den energi der kan udvindes af solcelleanlægget være akkurat så CO2 belastende som et traditionelt kulfyret anlæg i Sibirien. - Helsingør forsyning står om to år, for tredje gang med et energianlæg der er klar til nedrivning før malingen er tør, og sløseri med skatteborgernes penge løber nu op i omegnen af 3,5 Mia. DKK.

Opråb fra forsker: Solceller er den mest klimaskadelige grønne energiform

Solceller i Danmark ER IKKE fremtiden, men Helsingør skal satse på, og medvirke til udvikling af  Power to X ?

Power to X

Power-to-X eller P2X/PtX betyder at el via Elektrolyse, kan blive til Brint og en række forskellige produkter (X’er) Læs mere om Power To X

Det nye Flisfyr med tilhørende Losseplads har vi advaret imod, beregnet og skrevet om siden 2012, ikke bare at FH´s beregninger var forkerte og det aldrig ville komme til at fungere, men også den kendsgerning at Helsingør ALDRIG har haft en overordnet samlet udviklingsplan eller strategi og det uhyggeligt grimme Flisfyr blev uheldigt placeret midt i Helsingør´s indkørsel og udfletning fra Ring6½ og den nye HH-forbindelse. - - Nu står det der, lige klar til nedrivning, og bevidner at byrådet nu ikke bare en gang, men af to gange har byrådet/borgmesteren ladet de selv samme "genier", formøble 1,4 Mia. af skatteborgernes penge. ? - - lad det nu ikke ske tredje gang. - - vi er oppe i summer der vil trække Kommunen ned i erhvervsvenlighed fordi kommunen ejer forsyningen og kan ikke levere den miljøvenlige energi erhvervene efterspørger, og slet ikke til en konkurrencedygtig pris.

Når det nye 1 Mia. dyre flisfyr alligevel skal rives ned, ville det måske være værd at overveje om det ikke ville være den bedste løsning hvis (som vi også anbefalede i 2012) hele molevitten blev flyttet til Skibstrup og energiforsyningen/produktionen blev helt grøn og fordelt 1/3 på Varmepumper - 1/3 på havvindmøller og 1/3 hvor vi bytter med Norges vandkraft forår og sommer, og leverer havvindmølle energi tilbage til Norge/Sverige om vinteren hvor vi har masser af vind og Norges vandfald fryser. - - Det vil give en rimelig forsyningssikkerhed under alle senarier og der vil også her være plads til sortering af det affald der kan genanvendes og forbrænding af restaffald.

Ligesom der også i Skibstrup vil være plads til en kommende elektrolyse og Brint Tryk buffer station når det nye Power To X udrulles i Europa.

Er der et problem med energitab under transporten fra Skibstrup, så sælg Helsingør EL og overlad alt Elproduktion til dem der er bedre til det. - Grav jordvarmeslanger ned i på strækningen fra et mere effektivt "Jord til Vand" anlæg i Kvistgård til området i Skibstrup hvortil også affaldssortering - genbrugsplads og rest-forbrænding skal flyttes.

Vi ved at der er planer om nedgravning af de kæmpe 300GW el luftkabler der transporterer EL fra Sverige og Norge som går i land omkring Ålsgårde og bliver luftledninger tværs over det meste af Sjælland. Vi ved også at det største problem ved negravning er nedkøling af de enorme kabler.?  - Her ville det være oplagt at energiforsyningerne benytter varmepumper og samarbejder med det Danske Elnet om nedkøling med jordslanger af det nedgravede Elnet.

Når Danmark satser så kraftigt på Havvindmølle parker kan vi formentlig forvente at energinettet/energi-transportvejene bliver prioriteret som kabelført i el-nettet, (aktiekurserne i NKT vil stige mange 100%) og det gamle vandbaserede fjernvarmenet vil ad åre blive udfaset til fordel for et forsyningsnet med mindre varme og energitab under transporten. - - Et mindre "Jord til Vand" anlæg på varmepumper i Kvistgård skal derfor betragtes som et "overgangsanlæg" der kun lige forsyner det eksisterende vandbårne fjernvarmenet indtil hele nettet er udfaset.

NB: Siden de første rygter om Vindmølleparker og til jeg nu den 29/08-20 tjekkede op på kursen, er NKT-aktien steget med 120,51% ? - god forretning

Måske kan varmepumper støjdæmpes så meget at et mere effektivt "Jord til Vand" anlæg på varmepumper kan genbruge fordelingsenhederne til det eksisterende fjernvarmenet fra flisfyret på Energivej.

Læs mere her


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 2
1 [2] 3 4 >
19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af Power to x og grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X udvikling Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X udvikling Danmark´s redning

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik