søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
03-09-2020
Tonny Parnell

Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør  

HELSINGØR SKAL FORVENTE EN GIGANTISK BØLGE AF VIRKSOMHEDSFLUGT.

I Helsingør er der INGEN grænser for galskab og Kommunen skal igen forvente en gigantisk bølge af virksomhedsflugt der kan koste langt langt flere arbejdspladser end Værftslukningen i 1983

Det nye Flisfyr var en fuser der koster skatteyderne over 1 Mia. og kommuneskatten hæves allerede i 2021 med 0,2 procent. Kommunen har nu igen vedtaget vilde og uigennemtænkte planer til erstatning for det 1 Mia. dyre "Fuser Flisfyr" som ikke fungerer, nemlig at det kommunalt ejede Forsyning Helsingør skal gå efter at få bygget en enorm solcellepark, som kan levere "grøn strøm" til langt under halvdelen af husstandene i Helsingør. ?

Kulstof C diagram
Biomasse er en afgørende faktor i Den hurtige kulstofcyklus - For at danne "Grundstof nr 6" - ofte benævnes Grundstof nr. 6 også som Kulstof C som er betingelsen for alt levende på jorden. - - Derfor graver vi vores egen grav hvis vi benytter biomasse til afbrænding i varmecentraler
Kulstof Cyklus
(Illustration adapted from P.J. Sellers et al., 1992.)

Solcelleparker er en rigtig god ide i Nevada ørkenen eller Andesbjergene over trægrænsen hvor den vegetation der via fotosyntese absorberer og omdanner Co2 til Grundstof nr 6 (Kulstof C), alligevel ikke kan vokse. (Den hurtige kulstofcyklus) Grundstof nr. 6 benævnes også som Kulstof C og er betingelsen for alt levende på jorden.

Det giver bare ikke nogen mening at opstille et solcelleanlæg i Danmarks tættest befolkede og naturskønne Nordsjælland, nu "Nationalpark Kongernes Nordsjælland", hvor man hvert år skal bruge mange tons sprøjtegifte for at holde arealet fri for den vegetation der via fotosyntese kunne absorbere mere Co2 end hele solcelleanlægget kunne spare atmosfæren for

I Nevada bor 9,01 indb./km2, Solen brænder jorden af og 90 % af landjorden er ørken. i Danmark bor vi 132 indb./km2 - vi dyrker hver en m2. - - Beregnes virkningsgraden (kun ca. 20 - 25% i Danmark, men dobbelt så meget i Nevada idet solcellens konduktans vokser med temperaturen og dermed kun yder 20 - 25% under Danske klimaforhold.) i forhold til den CO2 udledning der frigives ved produktion og vedligeholdelse af solceller, cellernes levetid og udskiftnings rate (3 - 5år) i forhold til det Danske klima (sommer og vinter) - - - så er det en meget klam fidus, og det ville være langt mere Co2 neutralt at koble os på de nye havvindmølle parker. eller det nye Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brintinfrastruktur Network

En solcelle består af silicium, som er et hårdt, men samtidig sprødt stof. Silicium leder den elektriske strøm, idet det er en halvleder, hvis konduktans vokser med temperaturen. Udsat for sollys afgives elektroner, som i solceller kan udnyttes til fremstilling af en elektrisk strøm.

Til forarbejdning af celicium inden produktet kan benyttes i solceller, er der medgået mere energi end den færdige solcelle vil afgive i sin levetid. Ved produktion/fremstilling af den færdige solcelle, er der afledt mere CO2 til atmosfæren end den færdige solcelle kan spare atmosfæren for i sin levetid i forhold til fossile brændsler.

I en solcellepark er der Mio. af solceller der hver har en gennemsnitslevetid på 3 - 5 år hvorefter den udbrændte solcelle skal bortskaffes som farligt affald idet Ionerne i celicium ensrettes ved bestråling i en Atomreaktor før materialet kan danne strøm i en solcelle.

Opråb fra forsker: Solceller er den mest klimaskadelige grønne energiform

Anlægget vil blive en af de største solcelleparker i Danmark. Solcelleparken vil fylde et område bag Skibstrup Affaldscenter på størrelse med cirka 100 fodboldbaner, MEN DET VIL OGSÅ BLIVE DEN STØRSTE FEJLSATSNING I DANMARK, I ET FORSØG PÅ AT NEDBRINGE KOMMUNENS CO2 EMISSION.

Det er ikke gratis at bygge en solcellepark på 100 fodboldbaner eller 50-60 hektar. Anlægsbudgettet ligger i omegnen af 200 millioner kroner (siger Kommunen foreløbig, men FH´s beregninger er skudt 300% ved siden af og det anlæg der er benyttet i beregningerne, dækker kun ca. 8 - 10.000 husstande.). - - Langt under 8% af det samlede behov hvis du medregner forbrug til produktion, erhverv og industri

Ser vi så tilbage på biogas eventyret der blev mere end 100% dyrere og nu det nye Flisfyr der heller aldrig kommer til at levere en eneste MWH energi men også bliver lagt på skattebilletten med mere end 100% ? - tjahh? - så taler vi om et yderligere skattesmæk på over ½ Mia. til en "Knold og Tot" løsning der stadig IKKE er Co2 venlig (måske værre end Flisfyret) og så er det en løsning der kun er budgetteret til at dække ca. 12 - 15% af kommunens energibehov. - - hvis man IKKE medregner forbrug til produktion, erhverv og industri

Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due

I stedet skulle Forsyning Helsingør gå aktivt ind i samarbejde om udvikling af Power to X med en elektrolyse station med Brint og Ethanol produktion der hvor man nu har opkøbt 60 Ha. jord til den allerede outdated solcellepark.

Alene opsamling af overskudsvarmen ved en større elektrolyse station og Brintproduktion ville være nok til opvarmning af hele Helsingør. og Helsingør vil ligge i front i forhold til at reducere Co2 udslippet med 70%

Hvis Forsyning Helsingør går aktivt ind i udviklingen af  Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brintinfrastruktur Netværket  så ville Helsingør på ganske kort tid kunne genskabe de gyldne tider under Sundtoldstiden. hvorimod  den allerede outdated solcellepark trækker i den modsatte retning med yderligere tab af arbejdspladser, fordi virksomhederne flytter derhen hvor produktionen kan ske ved GRØN ENERGI. (mindre Co2 aftryk)

I stedet for opkrævning af told i Sundet, som Danmark gjorde gennem 400 år, vil Power To X teknoligien åbne mulighed for at Danmark kunne blive storeksportør af elektrolyse baseret ammoniak som bunker-fuel - Brint og Ethanol  med et storscale elektrolyseanlæg hvor man havde planlagt solcelleparken i Skibstrup, der "fødes" med El fra den nye vindmøllepark på Hesselø og med rørføring af "Power to x energi" til tre store indfyldnings-standere i øresund ud for Trykkerdammen, - - Det ville føre POWER TO ELSINORE.

Vis stort billede

Den allerede outdated solcelle anlæg kommer ALDRIG i nærheden af Co2 neutral energi og det kan Kommunen ikke bære men vil få en gigantisk virksomhedsflugt fordi Helsingør ikke kan levere den "grønne" energi den Danske produktion vil efterspørge de kommende år i et forsøg på at nedbringe det Danske Co2 udslip med 70%.

Når beregnes en udskiftningsrate på 2-3 år, - - transport fra og produktion i Kina. - afskaffelse- bortskaffelse af celicium - forbrænding af de udbrændte solceller, - behandling af titaniumdioxid - celiceum og polymeder - spild og udslip af titaniumdioxid når solcellerne monteres og udskiftes, - - brug af store mængder sprøjtegifte for at holde 100 fodboldbane fri for vegetatation, - man fratager 60 ha. biomasse der alene ved i stedet at plante skov, via fotosyntese og den hurtige Carboncyklus kunne omdanne langt mere Co2 til det livsnødvendige Kulstof 6.
Vi vil om 2 -3 år stå med et solcelleanlæg som viser sig at producere alt for lidt (i Danmark kan solenergi kun udnyttes ca. 20 - 25%) og når alle faktorer medregnes, vil CO2 emissionen være højere end ved et tradionelt kulfyret anlæg.
Nøjagtig samme erkendelse som ved det nye 1 Mia. dyre fuser flisfyr.

FH regner som en skovl - det er foruroligende.?
Det gjorde de også da vi blev præsenteret for det fatale Flisfyr. - Se hvad Helsingør står med i dag.
FH oplyser: "det er planen at opføre en solcellepark med en samlet kapacitet på ca. 40 - 50 MW. Det kan dække strømforbruget hos halvdelen af husholdningerne i kommunen."

Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due

Så vidt jeg har beregnet en eventuel solcellepark, skal der omkring 125 - 200 MWH til at dække halvdelen af Helsingør´s private husholdnings forbrug (et tre gange større anlæg)? - medregnes erhvervenes forbrug skal der et 5 gange større anlæg til for at dække bare halvdelen af Helsingørs El-energiforbrug. - (Der skal bruges mere jord til opstilling af solceller end der findes i og omkring hele Ålsgårde,)

Jeg forstår heller ikke regnestykket 40 - 50 MWP skulle dække 80 - 100 Procent af strømforbruget hos FH´s 15000 brugere ? ? - enten er Helsingør´s kommunale fodgængerovergange regnet med i regnestykket eller brugerne aftager kun halvt så meget El i forhold til en normal husstand, - - Ville det så ikke være bedre og billigere for forbrugerne, helt at nedlægge Helsingør Elforsyningen.? (En så lille produktion vil altid blive urimeligt for dyr for forbrugeren)

Ved landsbyen Nees i Lemvig Kommune opføres også en solcellepark på 50 MWp, og den kommer kun til at dække 8-10.000 husstandes strømforbrug, fortæller "Michael Vater" fra "Pure & Better Energy" (FH´s beregninger er ganske enkelt ikke rigtige) - ? - Hvis det anlæg skal dække bare halvdelen af Helsingørs El-energiforbrug, skal Forsyning Helsingør ud og spille hasard med 4 - 5 gange mere, eller igen over 1 Mia. af borgernes penge

Opdatering juni 2021: Tonny Parnell
Vi. kan ikke blive ved med at opretholde glansbilledet af solceller som den grønne løsning på klodens CO2-problemer. Når udledningen af klimagasser ved produktionen af solceller bliver medregnet, så er solceller langt den mest CO2-svinende "grønne" teknologi og udleder i det samlede regnestykke, mere CO2 end kul - gas og olie.

I produktions processen af solceller som har en levetid´s cyklus på kun ca. 5-6 år, sker der et massivt udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2.

Produktionen af solceller forurener f.eks luften med SF6 der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2,
NF3 der er 17.200 gange så klimaskadeligt som CO2, 
og C2F6 der er 9.200 gange så skadeligt som CO2.

Udvikling Grøn omstilling
Troposfære bæltet målt i Jan. md.

Ved produktion af solceller og batterier, benyttes hvert år millioner af tons giftigt bly til lodninger i solceller. 
Når baterier og solceller udskiftes/skrottes efter en cyklus på 5 - 6 år, er bly et affaldsprodukt (i lighed med atomaffald) der forbliver giftigt i al evighed, og når alle mellemregninger medtages er Solselleenergi på vores bredegrader den største miljøsviner af alle, der på sigt er en langt større trussel mod menneskeheden end atomaffald og stråling.

Det vil gå solcelleprojektet nøjagtigt som det 1 Mia. skattefinansieret flisfyr. nemlig at FH. igen igen finder ud af at de beregninger projektet bygger på, igen er helt ved siden af og som for flis-anlægget vil den energi der kan udvindes af solcelleanlægget være akkurat så CO2 belastende som et traditionelt kulfyret anlæg i Sibirien. - Helsingør forsyning står om to år, for tredje gang med et energianlæg der er klar til nedrivning før malingen er tør, og sløseri med skatteborgernes penge løber nu op i omegnen af 3,5 Mia. DKK.

Solceller i Danmark ER IKKE fremtiden, men Helsingør skal satse på, og medvirke til udvikling af  Power to X ?

Vi ved at der er planer om nedgravning af de kæmpe 400KW el luftkabler der transporterer EL fra Sverige og Norge som går i land omkring Ålsgårde og bliver luftledninger tværs over det meste af Sjælland. Vi ved også at det største problem ved nedgravning er nedkøling af de enorme kabler.? - Danmark satser på kæmpe Vindmølleparker og vi ved derfor at det bliver nødvendigt at nedgrave flere store kabler og når de store højspændingsledninger graves i jorden, udvikler de varme og skal derfor konstant nedkøles

Alle ledere undtagen superledere forårsager et vist tab af elektrisk energi i form af varmeudvikling, når man sender en strøm igennem dem. Den elektriske konduktans måles ved ohm, der er den reciprokke enhed for modstand. (se den frie encyklopædi "Elektrisk konduktans og ohms lov" - - U=RI)

Her ville det være oplagt at energiforsyningerne benytter varmepumper og samarbejder med det Danske Elnet om at dele jordslanger til nedkøling af det nedgravede Elnet. - En ny måde at "hente" det energitab der altid vil være ved kabelført el, - tilbage til varmecentraler via mega-varmepumper. - Nedlæg hele Elproduktionen, det er alt alt for dyrt at producere i så små mængder som 50 MWH der kun dækker 10.000 husstande.

Når transportkabler for El nedkøles, kan der transporteres større mængder El over en større strækning til en billigere pris.
Omvendt bliver mega-varmepumper langt mere effektive ved højere temperaturer omkring jordslangerne, store varmepumper opnår en højere COP faktor.

I Danmark er det oven i hatten, så genialt at vi bruger mere El-lys-varme om vinteren og De store varmepumper kan sende mere "Køling" ned omkring El-transportkablerne når der er mest brug for nedkøling. - Win - Win for alle !

Varmepumper under Helsingør´s Nye krydstogtkaj

Fordi Esbjerg ligger geografisk ud til havet, var det oplagt at bruge havets energi med en havvandsvarmepumpe. Teknologien er ikke ulig en jordvarmepumpe, der også trækker varmen ud, af overskudsvarme fra et elektolyseanlæg eller varmeudvikling ved El transportkabler i jorden.

I Esbjerg trækker man varmen ud af vandet og varmer fjernvarmevandet op til de cirka 65 grader, der er nødvendig for vores kunder. Har en zone brug for højere varme, sendes vandet over i en af de andre enheder for yderligere opvarmning.

Under Jesper Schrøders krydstogtkaj kunne stå 3 Havvands - Varmepumper der kunne kobles på det eksisterende fjernvarmenet og opvarme hele Helsingør- - - Strøm til varmepumperne kunne genereres af en Brint Engine der alligevel skal forsyne Krydstogtkajen med Landstrøm - -
Tænk over det Forsyning Helsingør.? - Med et slag kan Forsyning Helsingør levere CO2 emmisionsfri El og Varme og anlæget kan stå færdigt inden 2030

Opdatering Maj 2022: Tonny Parnell
Det er nu 2 år siden jeg skrev ovenstående og verden har ændret sig radikalt.

Det står nu soleklart at min bekymring dengang var ægte. Energipolitik og forsvarspolitik er i dag samme suppe. På grund af Ukraine, er der i Vesten opstået en folkebevægelse der sanktionerer Rusland ved at lukke for / frigøre sig for import af Russisk Gas og Olie.

Klima debatten og den grønne omstilling er i dag også blevet en folkebevægelse som inden 2030, på samme måde vil boykotte alle virksomheder der ikke lever op til 0 emission.

Hvis ikke Forsyning Helsingør kan levere 100% grøn El og varme inden 2030, vil alle Helsingør´s virksomheder blive boykottet af folkebevægelsen mod klimaforandringerne, hvad-enten disse er naturlige eller menneskeskabte.

Det misforstået solcelle projekt i Skibstrup vil udlede mere CO2 pr. produktieret KWH end et kulfyret værk i Sibirien når produktion vedligeholdelse og bortskaffelse af solcellerne medregnes i beregningen, -(en beregning FH. ikke har gjort sig)


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 2
1 [2] 3 4 >
01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af Power to x og grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X udvikling Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X udvikling Danmark´s redning

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri