søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
09-03-2022
Tonny Parnell

Er MÆRSK og POWER TO X udvikling Danmark´s redning  

Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende
Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30

Under alle "kriser" de sidste 100 år har MÆRSK vist samfundssind og national sammenhold såvel som forståelse for vores Nato allierede og USA når der har været behov for hjælp fra Danmark´s darling og en af de største bidragere til en velpolstret statskasse.

Er der nu igen tid til at "Lefle" for hjælp fra MÆRSK - ?.

Rettidig omhu, har altid været et slogan i MÆRSK koncernen. 

Er det det den vestlige verden nu kan drage nytte af.?

Kan Danmark sammen med Norge i særdeleshed drage "benefit" af MÆRSK,s evne til "at være på forkant og drage rettidig omhu" ?

Da jeg for snart 3 år siden lagde samme oplæg på FB. (for at provokere FH.). var det et spørgsmål om effektiviteten i processen "POWER TO X" og skeptikere brugte argumentet "Man går over åen for at hente vand", hvilket der på det tidspunkt kunne være en snert af sandhed i.

Alligevel har MAERSK investeret mange MIA. i projektet og i dag er energipriserne mere end 100% højere.

Det betaler sig nu, "med mange fold" at gå over åen for at hente vand.

Direkte ledningsført Sol og vindenergi er ikke stabil og i forhold til det globale energiforbrug har vi slet ikke kobber og kapasitet nok til at forsyne dansk energiefterspørgsel i ren ledningsført EL. Når vi taler om Power-to-X, taler vi primært om at udnytte overskud af grøn strøm til produkter, der kan hjælpe os frem over store afstande til vands, til lands og i luften, hvor en direkte ledning ikke er mulig

Er det nu vi "IGEN SKAL SPØRGE DANSK INDUSTRI OG MAERSK" ?

Denne gang med anmodning om at fremskynde projekt POWER TO X - - og denne gang i samarbejde med Norge hvor omgående nedlægning af en ekstra trykledning til Norges Gasfelter over  det danske -Thyra feltet (til genåbning), på kort sigt kunne frigøre den vestlige verden for Gas fra Rusland og på længere sigt kunne benyttes i den Europæiske POWER TO X infrastruktur og transport af brint. (Hydrogen, kemisk symbol: H2)

Power to X

Hvis en ny trykledning fra Norge kobles på den Danske naturgasledning og vi kobler energiøen Hesselø på den europæriske POWER TO X infrastruktur, der leverer X-energier (Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint -Hydrogen "H2")- - - (Det gamle gasnet kan faktisk transportere både Brint og Gas i et forhold til: Brint max 15% og Gas 85%) til Grænsestationen Helsingør.

Så vil man kunne dimensionere netværket meget mindre ned gennem Sjælland fordi den Pipeline til Sverige og Finland bliver "Boostet" i Helsingør, sammen med forbindelsen til Norge

Danmark satser på havvindmølle parker og er langt fremme i skoene med Power-to-X

Power-to-X
Kunstige Elektrolyse og energiøer

Med udbygningen af Havvindmølleparker ved vi at det bliver nødvendigt at tredoble transportkapaciteten i det jordlagte Elnet, herunder også nedgravning af, og en kraftig kapacitetsudvidelse af de i dag mastebårne 400 MW luftledninger.

Den energi Power-to-X teknologien producerer, leveres som El, Brint og flydende brændstof, og kan ledningføres i samme forsynings korridorer som i dag benyttes af elnettet og naturgas-nettet. (samme infrastruktur - - - Ethanol - El - Gas og brintinfrastruktur), og ikke mindst kan man herved lagre vindenergi i form af Brint og X-energier på de producerende energiøer og strategisk udvalgte lokationer.

Vi har set i alle konflikter og krige at energiforsyningen er højt prioriteret som mål, vi ser at Rusland målrettet går efter Ukraines atomkraftværker og digitale infrastruktur, derfor er der fornuft i at producere og lagre den Elenergi vi på tidspunkter ikke umiddelbart kan bruge, som elektrolyse baseret X-energier på produktions stedet. - - det vil alt andet lige flytte militære mål fra by og boligområder og til de anlagte energiøer, som også vil være langt nemmere at forsvare med raket og radarudstyr hvor Danmark teknologisk er langt fremme.

Virkningsgraden er i dag kun 75 - 80% ? - Ja men det er jo også kun de sidste 25 - 30% af Havvindmølleparkens kapasitet vi udnytter ved POWER TO X elektrolysen, hvilket er en WIN - WIN fordi de sidste 25 - 30% er en beregnet overkapasitet som ellers ville gå til spilde.

Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler. I dag debatteres og planlægges mindre elektrolyseanlæg vilkårligt placeret, men ved et samarbejde i hele energisektoren, både på transport og produktionsområdet, vil der være større udnyttelse af Power-to-X teknologien ved etablering af større elektrolyseanlæg strategiske med indfødning så tæt på de største Havvindmølleparker som muligt og direkte til et Landsdækkende Ethanol - El - Gas og brintinfrastruktur/transportnet.

Power to X
PowerTo X - Elsinore back to the heyday of sound due
Vis stort billede

I mere end 400 År var Helsingør en af Nordeuropas betydeligst købstæder og skiftende Konger hentede enorme rigdome fra sundtoldsbyen Helsingør ved at opkræve told fra alle handelsskibene gennem sundet.

Verden har siden forandret sig, men Kronborg blev bygget for at opkræve sundtold ved det strategisk vigtige sted med den smalle indsejling til Østersølandene.

Helsingør nyder stadig en strategisk gunstig lokation og hvis energiminister Dan Jørgensen  mener det alvorligt med udvikling af Power to x og Grøn energi som en oplagt eksportvare, - Ja så kunne Helsingør´s strategiske beliggendhed være velegnet til en storscale produktion af  Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint til eksport. - eksport og import station for skibstransporteret POWER TO X produkter til- fra hele Østersø regionen og Finland. 

I stedet for opkrævning af told fra de mange gennemsejlende skibe i Sundet, som Danmark gjorde gennem 400 år, vil Power To X teknoligien åbne mulighed for at Danmark kunne blive storeksportør af elektrolyse baseret ammoniak som bunker-fuel - Brint og Ethanol  med et storscale elektrolyseanlæg i Skibstrup (Nord/vest for Helsingør), med rørføring til tre store indfyldnings-standere i Øresund ud for Trykkerdammen, - - De samme standere kunne benyttes til indfyldning - Import af Flydende naturgas eller LNG naturgas fra USA og Norge (for hurtigst muligt at gøre os uafhængig af Russisk gas) indtil vi får en stærkere udbygning af POWER TO X infra struktur nettet. - - - Det ville føre POWER TO ELSINORE.

Hesseloe Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due - - Hesseloe vindpower plant

Den til dato kendte virkningsgrad for et Elektrolyse anlæg er ca. 70-75% men hovedparten af de sidste 25-30% er spild i form af varmeudvikling. Den spildvarme kan hentes hjem igen hvis vi kombinerer den grønne omstilling med vindenergi og varmepumpe baseret boligopvarmning hvor de nye jord til vand varmepumper til større fjernvamestationer bliver 25 -30 % mere effektive hvis jordslanger nedlægges og opsamler spildvarmen omkring de nedgravede 400 MW Elkabler. Tyskland er langt fremme med udvikling af et landsdækkende Brint infrastruktur net og for at opnå en endnu højere virkkegrad skal der samarbejdes om udviklingen af et fælles Ethanol -Ammoniak (NH3) -El -Gas og brintinfrastruktur Netværk. - Her har Danmark mulighed for udbygning af en fælles Brintinfrastruktur i de allerede eksisterende El-Gas-fibernet korridor, hvorved spildvarmen fra El-transport og Elektrolyse produktionen også kan udnyttes for at hæve virkningsgraden til 90-95%, og så begynder Power To X teknologien at være rigtig interessant.

Man har ved nedgravning af 400KW ledninger over længere afstande oplevet øget "støj" i elnettet og der eksperimenteres med en indkabslet kabelføring i en LNG naturgas trykledning kunne måske løse det problem, og samtidig benyttes den overskydende varmeudvikling (spildvarme) i vores "vand/Hydrogen til vand" - varmepumpebaserede varmecentraler

 Overskudsvarmen ved en større elektrolyse station og Brintproduktion i Skibstrup, ville være nok til opvarmning af hele Helsingør med jord til vand varmepumper i en ny fjernvarmecentral til afløsning af det meget CO2 belastende flisfyr.

Updated 10 Mar 2022
Vi ved at transport af El i de store 400KW kabler udvikler varme.
Vi ved også at transport af El i de store 400KW kabler bliver langt mere effektivt ved nedkøling.
Vi ved også at effekttabet ved Elektrolyse processen sker på bekostning af udvikling af overskudsvarme.
Vi ved at de store varmepumper til boligopvarmning i fjernvarmeværker udvikler Kulde i jordslangerne. 

Vi ved også at "Liquid hydrogen" (LH2) skal køles ned til -252.87 °C; under 33K tryk inden brint bliver flydende til lagring.

I dag bruger man nedkølet olie , dels til nedkøling på vores transformatorstationer og til nedkøling af de allerede nedgravede 400KW kabler fra vores kabelstationer. Den olie et fosilt brændstof og skal naturligvis udskiftes med flydende Brint under tryk, hvilket vil være med til at reducere CO2 udslip og vil være langt billigere og mere effektivt.

Når vi er så vidende, burde vi også kunne finde ud af at samle Fremførelse af El, nedkøling af Elektrolyse baseret HO2 (hydrogen flowet) i en og samme trykledning der kan tilsluttes direkte til en varmepumpe i fjernvarmecentralen.

Det er jo tåbeligt at vi decentralt køler ned og varmer op med store energitab flere gange, når vi ved at de store varmepumper kan klare processen begge veje ved central placering i forbindelse med vores overordnede energinet. (der kunne effektiviseres med en besparelse der svarer til over 25 % af Danmarks behov til boligopvarmning.)

Det kan lyde lidt indviklet men når brint er kølet ned til -252.87 °C, und 33K tryk, kan den flydende Brint transporteres i en trykledning der omslutter og nedkøler et 400Kw elkabel idet den flydende tilstand i brint ikke ændres ved højere temperatur men kun ved lavere tryk. "Liquid hydrogen" er således langt bedre til nedkøling i transformatorstationer og 400Kw elkabler fordi der er en langt højere temperatur margin til udnyttelse frem for nedkølet olie som omvendt bliver trægt flydende ved lavere temperaturer
.

Derfor skal HELE vores sikkerheds og energipolitik lægges om og der skal udarbejdes en "drejebog" over vores energi-infrastruktur hvorunder fremtidige kommunale varmestationer skal opføres på en "i drejebogen" forudbestemt lokation i umiddelbar forbindelse til en vedvarende energikilde vindmøllepark hvor det er muligt. 
Ligeledes skal stærk energikævende industri henvises til lokationer med umiddelbar adgang til vores energi infrastruktur net for at mindske energitabet ved transport. 

Danmark´s BNP kan øges væsentligt ved en gennemtænkt fast energi infrastruktur med fuld udnyttelse af POWER TO X.

Power to X
PowerTo X - Shipping giant Maersk

Energipolitik er NU sikkerhedspolitik siger regeringen ? 
Sådan har det bare altid været, men det er først NU det er gået op for regeringen.

I Danmarks egen sikkerhedspolitiske interesse bør der udarbejdes en overordnet drejebog hvor  der er taget højde for ALLE aspekter i den nationale sikkerhedspolitik samt vores forsyningspolitik således vi ikke igen efterlades i den situation vi i dag står midt i.

Havde vi tidligere udarbejdet den sikkerheds-drejebog, havde vi nok haft et tættere samarbejde omkring de Danske og Norske Gas og oliefelter og der havde været større sansynlighed for at vi nu kunne hente mere såvel gas som olie fra det Dansk - Norske samarbejde, uagtet at vi selv har været for hurtig til at lukke thyra-feltet.

Læs også min tidligere artikkel

Hvis hele Norden sammen med Finland bliver Nato partnere, så ligger Danmark som et logistisk knudepunkt der gør os sårbare for fjentlige angreb uanset hvem fjenden er eller bliver.

Power to X
PowerTo X - Updated 10 Mar 2022

Dette skal vi være os bevidste, men omvendt, også derfor være bevidst om den benefit den gunstige strategisk vigtige beliggendhed kan afkaste.

I meget tæt samarbejde med Norge har Danmark med Grønland og Førøerne en yderst vigtig strategisk beliggendhed i forbindelse med en ny sejlrute til Canada, Washington eller Asien via Barentshavet, hvilket styrker vores betydning i Nato regi. - - Det vil nok være svært at forklare enhedslisten at vi slet ikke kan melde os ud af Nato, uden vi automatisk starter en krig. (World Waar III)

Global green-hydrogen pipeline exceeds 250GW 

Rapidly rising number of gigawatt-scale renewable H2 developments promise economies of scale that could drive down the cost of the zero-carbon fuel Updated 10 Mar 2022 19:17 GMT

Shipping giant Maersk to become major green hydrogen consumer as it embraces methanol fuel

Danish company has ordered 12 methanol-powered container vessels from shipbuilder Hyundai Heavy Industries

11 January 2022 19:17 GMT Updated  13 January 2022 5:00 GMT - By: Leigh Collins

In the last ten years, the development of pure hydrogen engines has gone really fast

How fuel-agnostic engine platforms can reduce carbon emissions of commercial transportation

Power to X

Examples of hydrogen engines in transportation

I den nye energiaftale (15/03-2022) er foreløbig aftalt 4-6 GW elektrolysekapacitet og håndslag på at forpligte Danmark til ikke blot at forsyne sig selv med grønne Power to X-brændsler til lastbiler, fly og skibe – vi skal også kunne eksportere grøn energi til resten af verden, når vi når 2030

Solcelle-energi er den mest forurenende af alle
. Når udledningen af klimagasser ved produktionen af solceller bliver medregnet, så er solceller langt den mest CO2-svinende grønne teknologi og udleder i det samlede regnestykke, mere CO2 en kul - gas og olie.

I produktions processen af solceller som har en levetid´s cyklus på kun ca. 5-6 år, sker der et massivt udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2.

Produktionen forurener f.eks luften med SF6 der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2,
NF3 der er 17.200 gange så klimaskadeligt som CO2, 
og C2F6 der er 9.200 gange så skadeligt som CO2.

Ved produktion af solceller og batterier, benyttes hvert år millioner af tons giftigt bly til lodninger i solceller. 
Når baterier og solceller udskiftes/skrottes efter en cyklus på 5 - 6 år, er bly et affaldsprodukt (i lighed med atomaffald) der forbliver giftigt i al evighed, og når alle mellemregninger medtages er Solselleenergi på vores bredegrader den største miljøsviner af alle, der på sigt er en langt større trussel mod menneskeheden end atomaffald og stråling.

Beregninger "foretaget af EU-forskere i projektet ExternE" viser, at solceller i Tyskland udleder 180 gram CO2 for hver produceret kWh, hvis man medregner produktionen af solcellerne. Opråb fra forsker: Solceller er den mest klimaskadelige grønne energiform

En danskproduceret kilowatt-time produceret ved olie - kul - gas udledte i 2018 150 gram CO2. pr. kWh (der er anvendt Energinets miljørapport 2019 med fradrag ef vindenergi)

SOEC-teknologien viser lovende takter
På nuværende tidspunkt dyster SOEC-teknologien med to andre teknologier på markedet om at få vindmøllestrøm ned i tanken på tunge transportmidler. Det er elektrolyseteknologierne AEC (alkalisk) og PEMEC.

Alkaliske elektrolyseanlæg er allerede på markedet i megawatt-skala og har været det i årevis.

Det schweiziske energiselskab H2 Energy Europe planlægger at investere et milliardbeløb i opførelsen af Europas største PtX-anlæg i Esbjerg, som efter planen skal stå klar i 2024 og vil skabe 200-300 arbejdspladser. Anlægget skal omdanne grøn elektricitet til brint, som kan bruges direkte i lastbiler og anden tung landtransport. Som planerne ser ud nu, kommer Esbjerg til at huse to PtX-anlæg, som på hvert deres område bliver Europas største, siger Esbjerg Kommunes borgmester Jesper Frost Rasmussen. vindmøllestrøm ned i tanken på tunge transportmidler

Stærk og erfaren PtX-aktør
H2 Energy Europe er en erfaren aktør på Power-to-X-fronten, da virksomheden allerede producerer grøn brint i Schweiz og har 50 brintlastbiler på vejene, mens yderligere 1.600 forventes at blive leveret indenfor de næste fem år. Derudover har virksomheden et netværk af brinttankstationer i samarbejde med store aktører som Hyundai, Alpiq og Linde. Det er også en del af planen, at brintlastbiler og brinttankstationer skal være en del af H2 Energy Europe’s brintbaserede økosystem i Danmark.
På sigt vil indførelsen af brintlastbiler hjælpe Danmark med at nå sine klimamål.

I konkurrence med Atomkraftværker

Der forskes nu med Smeltet salt-kraftværker som viser stort potentiale.
Reaktoren fodres med Thorium som udvindes ved minedrift i Norge, men vi har også Thorium miner på Grønland

De nye reaktorer vil være ideelle til at forbrænde thorium og åbne en ny og nærmest uudtømmelig energikilde. Thorium kan ikke selv spaltes, men kan omdannes til spaltelig uran-233 ved neutronbestråling i en reaktor.


Et almindeligt atomkraftværk med en kapacitet på 1000 MW forbruger årligt 35 tons beriget uran, som fremstilles ud fra 250 tons uran udvundet fra miner. En smeltet salt-reaktor med samme elproduktion vil kunne klare sig med et enkelt ton udvundet thorium. Mængderne af radioaktivt affald bliver tilsvarende mindre.

Tilmed vil affaldet fra thorium kun være højradioaktivt i 300 år, mens det brugte brændsel fra nutidens atomkraftværker skal deponeres i 100.000 år. - - (men kan nogen have kompetence til at pantsætte kloden i bare 300 år??? - - der er stadig vedvarende stråling i Thorium atomaffald, uanset om vi dumper det på Nordpolen.)

Læs mere om Thorium og Smeltet salt-kraftværker

3,8 tons Thorium kræver det at dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran. 
Men der er stadig rest stråling i det Thorium restaffald vi skal deponere i 100.000 år.

Tests og teknologi er og bliver ikke færdigudviklet inden for de næste 8-10 år, og har vi til den tid løst affaldsproblemet. har vi allerede opbygget en infrastruktur på grønland, der giver let adgang til udvinding af Thorium. som findes i store mængder i grundfjeldet.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 2
1 [2] 3 4 >
19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af Power to x og grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik