søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
10-10-2022
Tonny Parnell

Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling  

Danmark skal IKKE sælge Ørsted, som sammen med Mærsk og DSV, skal medvirke til opbygning af vores nye kritiske Power To X infrastruktur netværk.

det drejer sig om sikkerhed - Krige bliver i dag udkæmpet på forsynings Infrastrukturen.
- det bliver de endnu mere i fremtiden, på den Grønne Power To X infrastruktur netværk.

Øersted
**

Vi skal ikke lade udenlandske virksomheder have afgørende ejerskab i kritisk Dansk energi infrastruktur
Vi har allerede Det schweiziske energiselskab H2 Energy Europe som er en "meget stor" spiller på markedet.

Vi må ikke sælge vores "arvesølv" og blive afhængig af udlandet, uanset det er eu.
Danmark er allerede sammen med Tyskland, langt fremme i udvikling af Power To X og Staten - Ørsted - Energinet er i dag ejer og udvikler af det Danske energinet på Dansk grund.

Den Danske stat ejer 51% af Ørsted som er en af Danmarks største virksomheder.
Ørsted beskæftiger ca. 6.750 medarbejdere, hvoraf de 4.100 arbejdspladser ligger i Danmark.
Ørsted ejer i dag helt eller delvist fem havvindmølleparker i Danmark
Vattenfall ejer i dag helt eller delvist fire større havvindmølleparker i Danmark

Danmarks andel af Ørsted havde i 2021 en værdi af Ca. 200 Mia. siden er energipriserne 10 doblet og indtjeningen er eksploderet.
I dag er Ørsted et guldæg der med de mange vindmølleparker over hele verden, giver Danmark en preference position på energimarkedet og den grønne omstilling som er langt langt mere værd en 60 Mia.

Mærsk har "trukket" direktøren fra Ørsted og går igen ind i energisektoren.

Vindturbiner faldvinde
Vindturbiner i Katabatiske vindtunler

Vi kunne, efter aftale med Grønland, "sælge" eneretten til opstilling af vindturbiner i Grønland for 60 Mia. - - eller vi kunne kræve Ørsted´s enorme overskud på energiprisen tilbage til staten og "Please" Mærsk med eneret, sammen med Ørsted til vindturbiner i Arktis og vi kunne bidrage til den grønne omstilling med Sikkerheden i fokus og udvikling af Grønland med nye muligheder i Arktis

Ørsted er et guldæg i den grønne omstilling og ØRSTED SKAL MED TIL UDVIKLING AF ARKTIS

Her kunne vi formentlig også samarbejde med Nato om strategiske projekter og infrastruktur (omkring Power To X infrastruktur og de nye sejlruter gennem Barentshavet) i det nordlige Skandinavien (Norge har allerede indgået aftaler om droneovervågning af deres Gasfelter og pipelines i nordsøen)
Venstre vil investere massivt i vindmølleenergi men hvis vores grønne energi skal komme fra vindmøller skal vi 10 - 15 doble omfanget af de nuværende vindmøller og det har Danmark slet ikke plads til. - derimod kan Grønland levere 5 - 6 gange hele Danmark´s energiforbrug.

Vindturbiner faldvinde
Power To X

Det er virksomheden og den Knowhow og ekspertise på området der er interessant for Danmark og netop DERFOR skal vi IKKE "sælge" Ørsted.

Ved den elektrolyse baserede Power To X produktion er der et tab ca. 25% som fragår elektrolyse processen som varmeudvikling. (dvs. elektrolyse processen tilføres 1 KWh energi der omdannes til Brint, som omregnet til El energi kun har en værdi af 0,75 KWh. samt en varmeudvikling der svarer til de 25% eller 0,25 KWh.

Det er derfor vigtigt at vi beholder de 50% ejerskab i Ørsted fordi de kommende elektrolyse stationer skal placeres/Integreres således Fjernvarmeværker landet over kan opsamle de 25% spildvarme via varmepumper der kan omdanne de sidste 25% til varme i det Danske fjernvarmenet.

I forbindelse med udvikling af Grønland og accept af opstilling af Vindturbineparker, vil det betyde at der kan "Byttes" med gratis fjernvarme til alle husstande i de områder vindmølleturbiner opstilles i Grønland .

Fremover vil Ørsted i høj grad også investere i Power-to-X, hvor grøn energi fra vindmøller, som omdannes til Ethanol - Ammoniak (NH3) og Brint.
Dertil skal etableres 15 X flere og større vindmølleparker (som vi ikke har plads til i Danmark)
For lagring af overskuds-EL skal etableres lokale elektrolyse stationer (Det schweiziske energiselskab H2 Energy Europe er igang med to i Esbjerg og et i Hobro)

Ørsted er en del af to brintprojekter i Danmark, som vil have positive effekter på fremtiden. 

Det ene projekt er et partnerskab med Københavns Lufthavne, DSV, DFDS, SAS og A.P. Møller – Mærsk, og har som vision at udvikle et 1.300 MW stort anlæg i København til produktion af brint fra bæredygtige brændstoffer til Fly og transportsektoren.

Til projektets to første faser er brintselskaberne Nel og Everfuel samt teknologivirksomheden Haldor Topsøe også partnere og sammen sikrer vi et velfungerende, stort anlæg står klar i 2028 

Power to x Eksport
Power to X export

I et andet projekt udvikler Ørsted et power-to-x-anlæg på Avedøre Holme, hvor strøm fra Ørsteds to nærliggende havvindmøller skal bruges til at producere brint gennem et elektrolyse anlæg på 2 MW. 
Den daglige brintproduktion forventes at blive på omkring 600 kg, hvilket er nok til driften af 20-30 busser. 
Ørsted brintproduktion
For at transportere de nye Power To X produkter - Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og Brint, til lastbiler - tankstationer - skibstrafik - lufthavne og flytrafik, Skal vi bruge en virksomhed med knowhow der IKKE "presser" den Danske stat i forhold til udenlandske interesser, som til enhver tid vil være samarbejdspartnere, men I ALLERHØJESTE GRAD OGSÅ KONKURRENTER hvis danmark satser på at være forgangsland i Grøn energi.
Læg mærke til at Ørsted´s prisfatsættelse er fra 2021 og indtjeningen i Ørsted er siden eksploderet.

Ørsted er meget mere end 60 Mia. værd i dag, og vi skal bruge Ørsted til videreudvikling af vores egne vindmølleparker og den nødvendige udbygning af vores alt for svage Elnet samt etablering af et større Power To X infrastruktur netværk. (Jeg er ikke RØD men i den her tid er jeg lidt tryg ved at staten har lidt "hånd i hanke" med udviklingen af vore vitale energi infrastruktur netværk - - andet kan let blive en økonomisk udnyttelse af vores ellers så veludviklede Danmark ???? ????)
Det giver jo ikke nogen mening at Danmark først sælger Ørsted til en USA kapitalfond for 60 Mia. (hvis værdien er 150 Mia.), for kort tid efter at placere en Ordre på udvikling af Havvindturbiner i Grønland - Værdi 380 Mia.?? (der kunne være 70 Mia. billigere hvis staten havde indflydelse på Ørsted.
Det ligner et "NUMMER" - meget større end skatte-udbytte sagen? ? ????

I dag er alene "pengetanken" i det selskab der tænkes frasolgt, så stor at køberen kan gå derekte in og overfører 60 Mi. Til den Danske stat uden selv at have en eneste $ op af lommen selv.?? . På finansmarkederne kunne det "rygte" svække kronekursen.

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-stort-power-to-x-anlaeg-pa-vej-i-esbjerg?publisherId=13560064&releaseId=13629775

https://www.businessesbjerg.com/da/nyheder/gang-i-vindmoellehjulene-esbjergensisk-ekspertise-er-i-hoej-kurs-i-usa-og-asien1/


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland