søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
19-11-2022
Tonny Parnell

Hvem vinder på korruption i Byrådet ?  

Digital Korruption i Helsingør kommune Igen ?

Den 31 Marts 22 skrev jeg: Pas på, Benedikte, - Det er ikke kun brugt af RUSSERNE men i Helsingør benyttes også sofistikeret FAKE.
Du er igen udsat for mediepres du ikke kan klare - fordi Helsingør ingen officielle promotion platforme har ud over kommunens.

Turist
Jesper Schrøder´s Krydstogt kaj project inden han blev fyret

Når du igen bukker under fordi du ikke har "venner" der kan verificere sandheden og modsvare mediepresset, så ligger du igen under for MEDIEKORRUPTION.

"Vi rækker hånden ud til kommunen og vil gerne have en konstruktiv dialog", siger formanden for de samme 6 gruppemedlemmer jeg adskillige gange har skrevet om. (hvad er det gruppen vil afpresse dig denne gang.?)

Den gruppe (GIH) der i dag dækker forsiden i HD, er IGEN BLUF OG FAKE, "GIH" er INGEN forening eller gruppe, men de samme (6 medlemmer) som nu allerede adskillige gange "har korrumperet dig".

Sidst blev du presset til at fyre Havnechef Jens Schrøder, som ellers var ved at rette op på Helsingør´s manglende mediedækning fordi Visitnordsjælland blev fyret pr. 01-01-2021. Schrøder var i gang med en ny turistportal www.portofhelsingor.com som kunne være til stor gavn for hele Nordsjælland´s Turistindustri, men nu ser ud til at "VISNE IGEN".

Truslen lød "Hold kaj'e - eller....?"

krydstogtkaj
Korruption er ødelæggende for udviklingen, - demokratiet og Korruption rammer altid den fattige befolkningsgruppe.

Betaling var: "Luk munden på havnechefen og Krydstogtkaj planer" ved Fyring af Havnechef Jesper Schrøder (Schrøder blev ofret på koruptionsalteret) Fordi han arbejdede på at etablere en krydstogtkaj med et anlæg til genanvendelse af affald til biogas, men på grund af Kommunens fjendtlige indstilling til erhverv og udvikling, blev havnechef Jesper Schrøder i stedet. Efter pres fra byens bedre borgerskab (samme gruppe som i dag pryder HD´s forside), der ikke ønskede en krydstogtkaj der kunne genere udsigten fra den mondæne ende af bebyggelsen langs Trykkerdammen, fyret fordi borgmesteren var svag og bukkede under for mediekorruption.)

Hans Henrik Møller
Hans Henrik Møllers indlæg i HD i 2018

Konservatives formand Hans Henrik Møller skrev dengang, Faktisk det samme som jeg her gengiver.

En rigtig kedelig historie, men ikke usædvanlig i Helsingør kommune:
Hør en saglig udtalelse omkring krydstogthavnen fra den tidligere havneshef Jesper Schrøder :
Jens Schrøder var en stor kapacitet der kærede sig for Helsingør´s udvikling men blev fyret på korruption fra "Hold kaj'e - eller....?".

Borgmesteren blev advaret adskillige gange, men "Plaskede lige i en korruptionssag" som Borgmesteren også gjorde med "Klejner til Ejner" sagen

Stakkels "Ejner" som uberettiget fik en gratis plejehjemsplads var ikke spor syg. Ejner er rask og langt yngre end mig og ville bare sælge den boligblok han selv ejede og selv boede i, og når den bolig han selv boede i var ledig til køber ville boligblokken koste kr. 37.000.000,00. i stedet for 30 Mio.. hvis ikke den bolig Ejner selv boede i var ledig. (borgmesteren bukkede under for korruption og "BETALTE" en af Helsingør´s rigeste mænd, "Skaberen af GIH gruppen" , - en uberettiget gratis kommunal bolig) -- - Mod at "GIH" gruppen ikke skulle skrive flere ubehagelige "Klejner til Ejner" artikler om og mod borgmesteren samt kommunens ældrepleje. ? ?

Den 12/01/22 skriver ældresagen: Hvis man ikke bliver visiteret men ønsker at flytte til et plejehjem, plejebolig eller ældrebolig, skal man selv betale hele udgiften, der kan løbe op i mere end en ½ million kroner om året.

Jeg kender ikke prisen i Helsingør og ved heller ikke om "Ejner stadig nyder godt af GRATIS PLEJEHJEMSPLADS" 

"Ejner" blev i første forsøg IKKE visiteret, men da korruptionspresset blev større med "Klejner til Ejner", visiterede borgmesteren selv "Ejner" Under alle omstændigheder har "Ejner" haft en klækkelig økonomisk vinding kr- 300 - 400.000 årlig ved at holde inde med dårlig omtale af ældreplejen og kritik af Borgmesteren, der har betalt, eller mistet det samme fra kommunens indtægter til afpresser gruppen, som også dengang var (GIH) - - - Det må vel antages at være direkte korruption med pengebetaling hvor den ene part nyder en økonomisk gevinst.

. Igen samme gruppe som fyrede Jesper Schrøder. ? ? eller samme gruppe der igen korrumperede Borgmesteren til at fyre Havneshef Jens Schrøder.

Jeg har ikke fantasi til at forestille mig at Borgmesteren alene kan gennemtrumfe (at en af byen´s rigeste mænd skal have en gratis plejebolig ), ? - andre politiker i erhvervs- og økonomiudvalget må være indblandet eller måske endog "truet" til medvirken og kender derfor til sagen.?
Jens Bertram er højre hånd og kendt for at give "den slags dispensationer" til samme.

Er det sådan en whistleblower-sag der har givet anledning til de tre medarbejdere fra whistleblower-enheden har sygemeldt sig.? - - Vi har jo ikke hørt hvad whistleblower-sagen går på, men kun at medarbejderne var under stor pres da whistleblower-enheden modtog klagen.? ? - det er en personalesag, men de øvrige byrødder har også haft adgang til whistleblowersystemet.

Helsingør bunkerfuil export
Digital korruption

Ejner er i øvrigt en af medlemmerne i (GIH) gruppen som lige nu, igen har korrumperet dig.(samme som jeg skrev om i Marts 22 som i Helsingør Dagblad´s artikel, "vil række hånden ud til kommunen" ? - - Den historie er "plantet" af (GIH) gruppen

Erhvervsforeningerne smelter sammen ? ? - - - samme igen i 2018 - (men hvem modtog bestyrelseshonorarer og tilskud) - der er ingen erhvervsforeninger, få nu øjnene op, -Se nu godt på øverste billede i linket, - - der sidder 6 mennesker ved et bord og en opslagstavle der er opstillet til lejligheden hvor en fotograf og Mads Birch HD. var inviteret til en god historie, - - kan du se de griner af dig og Mads Birck,?- "de kører med klatten" og du / i er totalt til grin. - - det er ikke bare en gang, men adskillige gange de samme 6 har korrumperet dig, og de vil gøre det igen. - DET ER PLAT OG SVINDEL Benedikte Kiær !.

Hvorfor undersøger kommunen ikke om der er nuværende eller tidligere kommunalpolitikere der tilbage til 2000, har modtaget vederlag fra bestyrelsesposter eller "vennetjenester" i Udvikling Nord - - Bussenes Nord - - GIH - - GOH - - Erhvervs og industriforeningen - - Event Nord, eller andre foreninger fra den adresse efter 2010 ? ? eller om Helsingør Kommune, efter marts 2010 har udbetalt, eller betalt billag fra samme.:??

Samme som vi i 2019 forklarede borgmesteren at Udvikling Nord" ikke eksisterede, men havde nu nedlagt sig selv 3 gange (samme 6 personer igen) - - - korruptions-belønningen var dengang bestyrelseshonorarer til udvalgte byrødder. - - det bestyrelseshonorar der dengang blev udbetalt til korupte politikere der ikke spurgte hvor bestyrelseshonorarerne kom fra eller om honorarerne i virkeligheden var kontante korruptionsbetalinger? ?

Korruptions-gaven til borgmesteren er ofte at Dårlig omtale skrinlægges, eller et gnaveben med bestyrelseshonorar, men hvad får Jens Bertram for de mange dispensationer der gives til samme gruppe for at skåne borgmesteren for dårlig omtale (og Jens Bertram er derved korrupt og medvirker til mediekorruption) ? ?

Korrupte mennesker der ikke kan beherske eget temperement er farlige for demokratiet og bør IKKE bestride et offentligt embede. - - hvad-enten korruptionen er mediekorruption eller direkte værdi-korruption som det jo er (både - og) i "Klejner til Ejner" sagen., - og helt åbenlyst når politikerne modtager kontante bestyrelseshonorarer for at sidde i bestyrelsen i Udvikling Nord ? ? - - som IKKE har eksisteret de sidste 10 år.??

*Hvad bliver det næste ? - - Skulle Borgmesteren ikke lige få Jens Bertram til at slette blokeringen på FB, både for dig og ham. så du kan læse vores advarsler og hvad erhvervene  skriver ?

* * * Hvad bliver det næste (opdateret den 12.Dec. 22)
Vi har advaret Borgmesteren til hudløshed, - - En ny sag er nu "Igen igen" under opsejling - -ELTON Helsingør / Old Irisch Pub - - samme gruppe vil have en 05 bevilling ...ellers...? - -
samme gruppe som "Hold kaj'e - eller....?" - - - - "Klejner til Ejner" - - - "GIH"- - - "Udvikling Nord" - - - "Event Nord" - - - m. m. fl.

Seancen starter lidt anderledes denne gang og Visamler.dk / FB: Vi samler Helsingør varmer op med et "netværksmøde" på Konventum, onsdag den 11. januar 2023, kl. 18:30-21:00. - med Stine Bosse som trækplaster "hvis ikke hun aflyser inden"
Stine Bosse optræder ikke sammen med Clement Kjersgaard som ved Helsingør Erhverv Seancen NSPV i 2021

Opdateret 16/12-22
Uforbeholdent mener jeg selvfølgelig at GIH gruppen, eller hvad nu de kalder sig denne gang, skal have en 05 bevilling til den nye ELTON danserestaurant i Helsingør, nøjagtig som "Old Irisch Pub" havde det.
Det jeg venter med spænding på er hvor lang tid der går inden Borgmesteren IGEN og for TREDJE GANG på bare et år, lader sig korrumpere af nøjagtig samme gruppe ? ? - - - Det er IKKE acceptabelt

Korruption er ødelæggende for demokratiet og Helsingør bør ikke finde sig i så udbredt korruption i byrådet og slet ikke hvis Borgmesteren selv er korrupt

Jeg har skrevet det adskillige gange: HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES

Hvad blev det til med den Turist Portal og den krydstogtkaj Havnechef Jens Schrøder havde på tegnebrædtet. ?

Turistindustrien i Nordsjælland er i frit fald - - amerikanske turister er år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent
Oversøiske turister udebliver, Specielt KINA tegner en tilbagegang på hele 87 procent færre kinesere,

Det er meget dumt når Borgmesteren og Jens Bertram bare blokerer for erhvervenes stemme og lader sig korrumpere.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling