søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
15-11-2022
Tonny Parnell

Helsingør mangler en krydstogtkaj  

Helsingør mangler en krydstogtkaj

Hvad blev det til med den krydstogtkaj Havnechef Jens Schrøder havde på tegnebrædtet. ?

Power to X
Power To X - Elsinore bunkering
Vis stort billede

Turistindustrien i Nordsjælland er i frit fald - -
amerikanske turister er år til dato 27 procent under 2019-niveauet.
Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent
Oversøiske turister udebliver, Specielt KINA tegner en tilbagegang på hele 87 procent færre kinesere,
og det bliver værre de kommende år.

Nov 2022 lød det fra Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen. Til gengæld udeblev mange af de oversøiske turister. For eksempel ligger andelen af amerikanske turister i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil.

Der har været mange forslag til en krydstogtkaj, som byrådet p.ga. korruption har forpurret.

I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt, at vi ikke har fulgt med den maritime udvikling, og Kongeskibet er det største skib vi kan modtage.?

Ingen krydstogtskibe er så små og Besøg fra oversøiske Turister - Amerikanere Australier Asiater Kinesere er styrtdykket med over 80% og det ser ud til at fortsætte i mange år frem.

Vi mangler en krydstogtkaj. Nu kommer krigen i Ukraine, klima og energikrisen Helsingør turistindustri til undsætning, og Backscatter og Arkitektforeningen arbejder nu med udvikling af en ny Fingerplanen 2.0. - hvor en RING6 - en fast HH-forbindelse og et samlet Power To X infrastruktur netværk, der forbinder Skandinavien med det Tyske netværk er indtænkt.
Hør en saglig udtalelse omkring krydstogthavnen fra den tidligere havneshef Jesper Schrøder :

Vi ved at Helsingør får en krydstogtkaj, hvad-enten Kommunen vil det eller ej, men vi ved også at når så mange myndigheder - beslutninger og råd, skal koordineres, så tager det tid, og en realisering ligger 15 - 20 år ud i fremtiden, og så er 40 - 50 % af Nordsjællands turistindustri, Hoteller og restauranter under konkurs.
Derfor kunne det være en ide at opfriske de planer og ideer Havnechef Jesper Schrøder havde på tegnebrættet. - - Hvor langt var Havnechef Jesper Schrøder med projektet inden han blev stoppet og fyret. ?. - - Vi kan se at Havnechefen var meget aktiv I.fht. at styrke turismen i Nordsjælland, - - Var det ideer eller projekter der kunne videreføres

Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

 Havnechef Jesper Schrøder
havnechef Jesper Schrøder blev ofret på Borgmesterens koruptionsalter fordi 6 personer fra trykkerdammen truede borgmesteren til at fyre havneshefen og lukke havneprojektet. - Ærgerligt fordi udvikling af havnen er gået helt i stå, men ikke ualmindeligt i Helsingør kommune.

Truslen lød "Hold kaj'e - eller....?"

Ifølge havnechef Jesper Schrøder er gæsterne vildt begejstrede for Helsingør som destination.

En krydstogtkaj kunne eventuelt også indtænkes i en ny Fingerplanen 2.0. - hvor vi ved vi får en underboring af kystbanen hvor en ny station sænkes ca. 35 M under nivau. - - her kunne man indtænke en kæmpe underjordisk P-kælder i direkte forbindelse med stationen - Under krydstogtkajen hvor der i stedet for massiv fyldning kan være plads til parkering samt Power to X tankanlæg til multi-exer, Ethanol -Ammoniak (NH3) -El -Gas og brint.

Power to X
Den Tyske Power To X - 700 bar infrastruktur
Vis stort billede

Verden har forandret sig siden Kronborg blev bygget, men Helsingør nyder stadig en strategisk gunstig lokation og hvis energiminister Dan Jørgensen mener det alvorligt med udvikling af Power to x og Grøn energi som en oplagt eksportvare, - Ja så kunne Helsingør´s strategiske beliggenhed være velegnet til en stor scala produktion af Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint til eksport. - eksport og import station for skibstransporteret POWER TO X produkter til- fra hele Østersø regionen og Finland. 

Helsingør er i revision af landsplandirektivet 2022, tænkt som Bunkering og Eksport hub for GRØN Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint til eksport fra pipe lines, men også fra tre Multistandere der etableres i forbindelse med en service kaj ved Trykkerdammen, der også fungerer som krydstogt kaj 

10 førende maritime organisationer er gået sammen på COP27 om, at det inden årtiets udgang skal være muligt at sejle på grøn brint for blandt andet at kunne nå målsætningen om at være CO2-fri i 2050.

Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due
Vis stort billede

Vi lever i en klimanødsituation, og vi er nødt til hurtigt at accelerere den globale tilgængelighed af grønne brændstoffer, siger Henriette H. Thygesen, CEO for Fleet and Strategic Brands hos A.P. Møller – Mærsk som allerede har bestilt 12 Co2 emissions frie containerskibe - som forventes at kunne lægge til Ammoniak (NH3) bunkering ved Trykkerdammen.

Vi har søkablerne til Sverige og det vil være oplagt at Danmark producerer PTX produkter af billig overskudsstrøm fra de Svenske og Norske Vandkraftværker.

Den til dato kendte virkningsgrad for et Elektrolyse anlæg er ca. 70-75% men hovedparten af de sidste 25-30% er spild i form af varmeudvikling.

Den spildvarme kan hentes hjem igen hvis vi kombinerer den grønne omstilling med vindenergi og varmepumpe baseret boligopvarmning hvor de nye jord til vand varmepumper til større fjernvamestationer bliver 25 -30 % mere effektive hvis jordslanger nedlægges og opsamler spildvarmen omkring de nedgravede 400 MW Elkabler.

Tyskland er langt fremme med udvikling af et landsdækkende Brint infrastruktur net og for at opnå en endnu højere virkkegrad skal der samarbejdes om udviklingen af et fælles Ethanol -Ammoniak (NH3) -El -Gas og brintinfrastruktur Netværk. -

Her har Danmark mulighed for udbygning af en fælles Brintinfrastruktur i de allerede eksisterende El-Gas-fibernet korridor, hvorved spildvarmen fra El-transport og Elektrolyse produktionen også kan udnyttes for at hæve virkningsgraden til 90-95%, og så begynder Power To X teknologien at være rigtig interessant.

Med en ny anløbskaj ved trykkerdammen er der plads til 5 multi bunkering standere til export af Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og Brint(Hydrogen) - her er altid "smult" vand og en dybte på 18m. til de allerstørste skibe.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv
Louise Mølgaard Vidkjær 23-11-2022 20:48:13
15 enig1 uenig
cal1cal1

Krydstogtkaj

Nu hvor VisitNordsjælland ikke længere dækker Helsingør kommune, mangler vi markedsføring overfor de krydstogtgæster der går i land i Hundested såvel som der også fremover vil komme færre oversøiske krydstogtgæster fra København

Selvfølgelig skal Helsingør have egen krydstogt anløbskaj


.
John MC. Cowel
Energy & Storage
AAU Ålborg 30-11-2022 20:48:13
7 enig0 uenig
cal1cal1

Krydstogtkaj

Krig i Ukraine - sabotage på Nordstream I og II. - Energikrise og klimakrise.

Lokalt kan vi forvente en fast HH-forbindelse og en hurtigforbindelse til Fehmeren.

Helsingør skal levere CO2 emissionsfrie Power To X energi til industri og borgere inden 2040, herunder El og Varme

ALLE nævnte faktorer er kommet i fokus efter Ruslands invasion af Ukraine og skal selvfølgelig indtænkes i overvejelserne om en krydstogt anløbskaj i Helsingør


.

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling