søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
08-01-2023
Tonny Parnell

2 X 50 MW Havvands-varmepumper under ny Multi Krydstogtkaj i Helsingør  

På det kommunale udviklingsniveau skal Helsingør kommune flere etager højere op i perspektiv.

COVID19, - KRIG og krise på krise har lært lande og regeringer i EU at samarbejde. Vores allierede har helt håndgribeligt forklaret nødvendigheden af samarbejde over grænser, for at styre følgevirkningerne af KRIG og kriser.

Havvands-varmepumpe Helsingør
1 X 50 MW Havvandsvarmepumpe erstatter 300.000 tons kul       Vis stort billede

Helsingør kummune lever ikke op til regeringens målsætning for GRØN omstilling, og udviklingen er gået den forkerte vej".

Efter COVID19, - KRIG og krise på krise er Helsingør Kommune gået helt i stå.

2 x 50 MW Havvands-varmepumper, gemt under en multi- krydstogtkaj, kunne løse rigtig mange problemer for Helsingør.

I dag er udviklingen i Helsingør negativ. - - mange igangværende byggeprojekter (specielt omkring Kelleris hegn) skifter Momsnumre, og halvfærdige projekter skifter "bygherre"

Developere trækker sig på usikkerhed omkring "GRØN" omstilling af fjernvarmenettet. - boligsalget svækkes i områder med overvejende Gasfyr (som allerede er erstattet med støjende varmepumper, fordi kommunen ikke har generelle retningslinjer for varmepumper)- - Forsyning Helsingør kan ikke følge med når byggeprojekter ønsker tilslutning til "GRØN" fjernvarme net.

Dette er parametre unge førstegangs boligkøbere efterspørger. - - Når ikke Helsingør Kommune "kan levere varen", finder førstegangskøberen en bolig i en anden kommune. - - - det bliver vanskeligere for Helsingør at tiltrække nye ressourcestærke skatteborgere.

Det er Helsingør´s borgere der betaler regningen og det går ud over velfærden.

Detailhandlen i indre by, ved ikke om de er købt eller solgt fordi der tales om "uddannelses campus i indre by", der vil svække detailhandlen yderligere.

Borgmesteren udtrykker "stolthed" og mener det beviser den rigtige beslutning når bymuseet har tidoblet besøgstallet.?

Sandheden er bare at et større besøgstal ved flytning til kulturhavnen, beviser at "The Missing Link" bliver endnu tydeligere, og flytning er sket på bekostning af en yderligere tilbagegang for detailhandlen i indre by. - - Siden 2010 har jeg skrevet adskillige artikler omkring den synergieffekt Indre by kunne drage nytte af hvis kommunen havde en langtids strategi herfor.

Med 2 x 50 MW Havvands-varmepumper, gemt under en multi- krydstogtkaj, kunne Helsingør vende udviklingen og rette op på det forsømte.

Havvands-varmepumpe og Krydstogthavn Helsingør
Vis stort billede

Her kunne man forbinde Kulturhavnen - indre by og en multi- krydstogtkaj til én samlet Helsingør-enhed, der drager nytte af synergieffekten fra hinanden, se fotoet nedenfor.
Det er ikke bare den fysiske synergieffekt jeg taler om.

Alene den reklameværdi der ligger i at alle de krydstogt-rederier der vil besøge Helsingør, vil også promovere Helsingør Kronborg og Nordsjælland "GLOBALT", svarende til en værdi der langt overstiger det dobbelte af det kommunen tidligere har betalt Visit Nordsjælland. - - en reklameeffekt der vil give 35.000 flere hotel-overnatninger til Smiling Nordsjælland.

Kommunens produktionsvirksomheder får urigtige oplysninger om CO2 klimaregnskabet, - detailhandlen og Turisterhvervene ved ikke om de er købt eller solgt.


Kommunen har problemer med Klimaregnskabet og har for høj CO2 udledning/afledning. hovedårsagen er at Forsyning Helsingør følger ikke Danmarks erklærede energistrategi og klimamål. (Helsingør Kommune tilsidesætter Danmarks nationale interesser)

Der er mange delelementer i den i juni 22 opdaterede Nationale energi strategiplan, som Helsingør med de nuværende energiplan, ganske enkelt ikke lever op til og ej heller kan leve op til.
Alle gaskedler skal være udfaset inden 2030-35 - - - Helsingør har ikke alternativ GRØN ENERGI NOK inden 2035 med den nuværende energistrategi (Forsyning Helsingør´s ansvar)

Det nye Flisfyrede kraftvarmeværk afleder mere CO2 til atmosfæren end det gamle Gasfyr

Solcelleparken i Skibstrup vil. - Uanset partnerskab med "European Energy", når alle mellemregninger medregnes (som FH. også glemte i beslutningsfasen for det nye flisfyr) - vil Solcelleparken også udlede mere CO2 til atmosfæren end det gamle Gasfyr. (Herudover vil solceller blive pålagt handelsembargo og Danske solcelleparker kan ikke vedligeholdes med udskiftning af udbrændte celler hver 6-7 år - - - Allerede nu, har USA pålagt embargo ca 38% på kinesiske elbiler, og hvis ikke solceller følger efter, så er Kina´s svar, at eksporten af solceller fra Kina, begrænses til "de venligt sindede handelspartnere")

Fakta er at Helsingør kommune - "Forsyning Helsingør" slet ingen grøn energi har, og stiller vi et regnskab op på tid, så bevæger kommunen sig den forkerte vej, og udleder i dag langt mere CO2 end før 2017.

Det lyder fint når "Kronborg El" sælger "Grøn El" til en højere pris, men hvor kommer den el fra, det er svindel "Jens Bertram" - - - du er ude i det sorte marked sammenlignet med "BITCOIN-svindel" - det kan Helsingør´s produktionsvirksomheder ikke bruge til noget.

Det er IKKE rigtigt når Jens Bertram "SÆLGER" Forsyning Helsingør´s El & varme- produktion som 90% GRØN energi.

Det kan rent faktisk betragtes som svindel (og burde anmeldes til forbrugerrådet). - Jens Bertram´s udtalelse beror alene på uvidenhed og skader Helsingør´s omdømme og troværdighed.

FAKTA ER AT HELSINGØR IKKE HAR, ELLER HAR UDSIGT TIL, GRØN ENERGI, OG KAN DERFOR IKKE SÆLGE GRØN ENERGI. - - MED MINDRE kOMMUNEN GRIBER MULIGHEDEN FOR AT ETABLERE HAVVANDS-VARMEPUMPER. MED GRØN ENERGI FRA HESSELØ

Helsingør Kommune / Forsyning Helsingør, er ved metoder, som vi har set i "Den sorte Svane", - med til at "VASKE" køkkenaffald med 70% plastic fra Málaga "HVIDT" ved at importere plastaffald i gamle "PRAMME" der sejler 7.800 km. eller over 6.500 sømil fra Barcelona, Madrid, Málaga eller Motril, - - ned omkring Gibraltar - ud i Atlanterhavet og nord om Skotland, hvor mere end 70% "fordamper" inden "resten" - under. 30% af den oprindelige skibsladningen, når Norfors i Hørsholm, til forbrænding af de tilbageværende 30%, mod betaling af ca. kr. 500.- pr ton.

Helsingør Kommune er på den måde med til at "SVINDLE" med det globale CO2 kvote-regnskab når der, "som i den sorte svanes fakturafabrik", skrives en mellemregnings-faktura til f.eks. Málaga, på 70% mere plast- køkkenaffald end Norfors har modtaget til forbrænding. - - Når Helsingør kommune er medejer af Norfors i Hørsholm, så er Helsingør Kommune også "HÆLEREN", eller med-"SVINDLER", som på et tidspunkt udløser en "Europæisk skandale". - det er "SVINDEL" på højt plan, der kan sætte Danmark i et meget dårligt internationalt lys, ry og troværdighed.

Eksempelvis, en skibsladning på 17.300 ton usorteret køkkenaffald med 70% plastick sendes fra Motril Spanien, til forbrænding på Norfors Hørsholm Danmark.
Juntaen i Málaga aftaler med regionen´s Affaldskartel at kartellet skal, "på ganske lovlig vis" fragte 17.300 ton køkkenaffald til forbrænding i Danmark, der kan kvitere for at Spaniens køkkenaffald forbrændes på specielle Danske forbrændingdanlæg, der udleder mindre CO2 end Spaniens egne anlæg, og Spanien "Køber" derved CO2 kvoter der gør at Spanien kan overholde de Miljøforpligtelser der er indgået med EU som kontrolmyndighed.

Problemet er bare at det Spanske Affaldskartel, som står for transporten af de 17.300 ton køkkenaffald til Danmark, får penge for de 17.300 ton, men de gamle pramme, er så hullet i bunden, at ca. 70%, eller ca. 11.500 ton, af hver transport, vaskes ud gennem hullerne i bunden, og kun ca 5.700 ton når Norfors forbrændingen i Hørsholm.
Det er det Spanske Affaldskartel´s "fakturafabrik" der afregner CO2 kvoter med EU som kontrolmyndighed.
der er flere "Sorte Svaner" i Syd Europa.

Et eksempel: - Málaga juntaen betaler det Spanske Affaldskartel ca. kr. 8.560.000 for en forsendelse på ca 17.300 ton Køkkenaffald
Forsyning Helsingør og Norfors får ca, kr. 2.900.000 for at forbrænde de resterende ca 30%
Det Spanske Affaldskartel´s "fakturafabrik" tjener ca. Kr. 5.720.000 for hver transport til Danmark

NÅR JEG NÆVNER, OG PÅPEGER DETTE, - - - er det Ikke fordi jeg er speciel "GRØN", - - såmænd heller ikke fordi jeg er mindre patriotisk end andre landsmænd.

MEN: Det er ikke kun Spanien, men HELE Sydeuropa - Italien - Grækenland - Portugal - Cypern - - - Når ALLE i Sydeuropa benytter "FAKTURAFABRIK", - - og "producerer FAKE CO2 kvoter" - - Giver det en konkurrenceforvridning mod de Danske virksomheder der har "GRØN" produktion som konkurrenceparameter, - - - svarende til et løft på de Skandinaviske landes BNP - - for Danmark´s skatteborgere ca. 3 - 6 Mia. der kunne bruges til bedre velfærd, i stedet for at forære dem til Portugal - Spanien - Italien, Grækenland

Power to X
Power To X - 700 bar Quay
Vis stort billede
- - -Gå Citywalk ruten

Helsingør Kommune skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70 % reduktion i 2030 og her spiller omstilling af varmesektoren en afgørende rolle. - - - Det kan Forsyning Helsingør ikke levere. - - kommunen vil finde ud af at den planlagte Solcellepark i skibstrup afleder mere CO2 og langt farligere klimagasser end det nye flisfyr som Forsyning Helsingør stadig tror er CO2 neutral, (Endskønt regeringen nu barsler med et total forbud mod afbrænding af flis og biomasse, herunder også at begrænse afbrænding af kommuners husholdningsaffald.) men i virkeligheden afleder mere CO2 end et fossilt fyret varmeværk.

Af alle større byer i hele Europa, er Helsingør, helt ubetinget den allerbedst egnede by, med den ubetinget bedste beliggendhed for udnyttelse af Havvand i energiproduktionen. Den løsning FH (Jens Bertram) fifler med, omkring rensninganlæggets arealer er ikke gangbar (Cop værdien vil blive for lav - rensninganlægget ligger for højt i forhold til vandindtag og grunden er for lille - rensninganlægget skal på et tidspunkt flyttes. - når banearealet frigives til byudvikling) En multi krydstogtkaj med 2 x 50 MW havvands- varmepumper, (der nedenunder samtidig er støjdæmpet i forhold til indre by og trykkerdammen) er løsningen.
Hvad venter Forsyning Helsingør på.? ?

Forsyning Helsingør er en Mia. virksomhed der jonglerer med skatteborgernes penge, men har en formand der ikke kan tælle til 10, tror at flisfyret er CO2 emissionsfri, oplyser forkerte tal til Kommunens klimaregnskab og ved ikke hvad GRØN ENERGI ER ?

Kommunen (og i sidste ende Borgerne) må forholde sig til hvorvidt det er ansvarligt at Jens Bertram er formand for FH. og om han bevidst eller af uvidenhed har løjet for borgerne ved at give urigtige oplysninger til borgerne og Kommunens Klimaregnskab.
Især for Helsingør´s produktionsvirksomheder kan det betyde liv eller død hvis det senere viser sig at Jens Bertram ikke har givet korrekte oplysninger til Kommunens klimaregnskab.

Jeg har i lang tid opfordret Forsyning Helsingør at se på muligheden for etablering af en Havvands-varmepumpe som man har i Esbjerg og mange andre steder.
I Benedikte Kiær´s julekalender den 24/12-22, kom det så, at FH ville undersøge muligheden for at etablere en 50MW havvands-varmepumpe på Rensninganlægets grund Færgevej 5 Helsingør

Et fint eksempel på Jens Bertram´s realitetssans al den stund at han kan læse fra Esbjergs projektbeskrivelse at Pumpehuset til en Havvands-varmepumpe i den størrelse, har et indre arel på 2,500m2 med en loftshøjde på min 15m. -- en bund min. 8m. under havoverfladen og Pumpen bruger enorme mængder Havvand,(4000 L i sec.) - derfor skal vandindtag i selve pumpen være nøjagtig samme nivau, min 6m. under havoverfladen, ligesom vandudgang i Kattegat også skal være nøjagtig i nivau min 6m. under havoverfladen. (med den realitetssans vil FH. få meget svært ved at finde samarbejdspartnere til etablering af Havvands-varmepumper. - - Alene på grund af løftehøjden, vil Cop-værdien gå i <=0 ved etablering på rensningsanlæggets grund)

Under den nye Multi- krydstogtkaj kan der skaffes 2.500 m2 med en loftshøjde på 15 m. samt  ca.. 1500 m2 i 2 etager til Power to X pumpeanlæg og elektrolyse anlæg. I alt ca. 5- 6.000 m2 med differentierende loftshøjde.

Havvands-varmepumpen skal have vandindtag 6 - 7 m under den udgående bro i kajanlægget, den udgående bro skal fungere som filter til vandindtag. Vandudgang er foreslået ført ud i kattegat i en split på begge sider af nordhavnen. Udgangslokationen er foreslået idet der skal vælges den korteste afstand til den største spredning af det 3-5 grd. koldere vand der udledes. udledningen skal ske i samme nivau. ca. 6-7 m. under havoverfladen og kan passende være ved ydermolen på begge sider af Nordhavnen. Rørføring kan ske under sporerne til "Gilleleje grisen" - - her kan søkablet til Hesselø med landgang i Gilleleje også nedgraves.
Med mindre søkablet skal føres til en fordeler og Power to X elektrolyse station i Kvistgård. og vi bruger lokaliteterne under krydstogt-terminalen til parkeringshus og kørende adgang til den kommende undergrundsstation for den kommende faste HH-forbindelse. ?

At havvands indtag skal ske under eller i forbindelse med de yderste bro og kajanlæg, skyldes at indtags-filteret kan tildeles en væsentlig større filterenhed og filteroverflade der ikke skal renses så ofte, og ikke mindst skåner havmiljøet. og derfor skal en multikrydstogtkaj og Helsingør´s GRØNNE omstilling med Havvands-varmepumpe samtænkes og etableres samtidig.

At havvands udledning (koldere vand) anbefales ført ud i Kattegat skyldes at man opnår en større spredning fra indtag til udledning, men ikke mindst at der formodes et større vandpres på det smalleste sted i Øresund til udligning i Kattegat hvorved effektiviteten (Cop værdien) i Havvands-varmepumpen øges. - Vand-indtag i Øresund og vandudgang i kattegat, skal være min samme nivau. (med ihu, at koldere vand er tungere, - og at standsning af flowpumpen ikke betyder stillestående vand i rørene fordi der er et naturligt overtryk fra Øresund til Kattegat) - - (Cop værdien øges)

Ved at benytte 'Pier' arealet under en krydstogtkaj , får vi yderligere den fordel at vi skåner Marine miljøet ved ar have 'et kraftigere sug' i (fra) et dobbelt så stort filter, - og kan derved undgå at stoppe Havvands-varmepumpen når filteret nødvendigvis skal renses, - - vi lukker bare halvdelen af og renser en halvdel af gangen.

Og- NEJ, "Malthe Jacobsen" - den Havvands-varmepumpe jeg omtaler her (er identisk med Esbjerg projektet), er IKKE den COWI i 2020 omtaler i det fælleskommunale ‘Grøn Varme’ projekt. (udviklingen går lidt hurtigt i dag, den COWI rapport er forældet) . De havvands- varmepumper COWI omtaler er Max 15MW i lukket system, med pumpehus på Rensningsanlæggets grund. (En 50 MW pumpe i åben system, er IKKE mulig på Rensningsanlæggets grund)

Forsyning Helsingør´s formand "Jens Bertram" har ikke rigtig forstået "det der med grøn energi" -? - og har, fra en gammel COWI rapport hørt at der kan etableres en varmepumpe på rensningsanlæggets grund, tæt på færgerne, - - den tanke tror han stadig kan "vendes" til en havvands-varmepumpe på rensningsanlæggets grund. Cowi arbejder dog kun med en 10-15MW varmepumpe i et lukket system, og ikke en Hav-vands-varmepumpe i et åbent system hvor "løftehøjden" SKAL indgå i beregninger af COP værdien.

Alligevel smider Helsingør kommune mill. og atter Mill. efter en forundersøgelse af muligheden for etablering af en 50MW Havvands-varmepumpe på rensninganlægets grund, som grundet sund fornuft og naturlove, IKKE er mulig.

(Ved en åben Havvand-varmepumpe er der er række udfordringer som skal tages hensyn til, - hovedsageligt rensning og vedligeholdelse af pumpe og for f.sa. den del der arbejder med det rå og behandlet havvand, kan give problemer med aflejring af marine organismer i rørene hvis flowet er for lavt)

Jeg har rigtig mange gange forklaret forsyning Helsingør at COP værdien vil gå i minus og omkostningerne ved etablering på rensningsanlæggets grund vil blive 450 - 600 Mio. dyrere, fordi afløbet nødvendigvis skal føres det længere uden om indre by og ud i Kattegat på den anden side af Nordhavnen.

Det bliver så meget dyrere fordi det "hul" som skal rumme pumpehuset, uanset om det er mit forslag, en 50MW eller "Bertrams" 15MW havvands-varmepumpe, - SKAL ned i en dybde ca. 7-8 m under havoverfladen, - men rensningsanlægs grund ligger 10m. OVER havoverfladen, og dimensionerne på pumpehuset er, selv ved en kun 15MW havvands-varmepumpe, så store at der skal ombygges på andre installationer for at give plads.

Havvands-varmepumpe og Krydstogthavn helsingør

Aalborg og andre arbejder med Havvands-varmepumper i størrelsen 100 - 125MW, - (det kunne Helsingør også bruge) - og her vil pumpehuset fylde mere end bruttoarealet på hele rensning-anlæggets grund. - - det vil være fornuftigt nok at flytte rensningsanlægget, men hvorhen, og det vil blive en lidt for stor investering som udmærket kan vente nogle år til den faste HH forbindelse står færdig.

Er der ikke en "voksen" tilstede !, der kan forklare "Jens Bertram" at det ikke er muligt, eller det vil blive meget dyrere at placere en varmepumpe på rensningsanlægs grund, - - ganske enkelt fordi der er en naturlov der SKAL respekteres..

Den 50 MW havvands-varmepumpe jeg nævner (vist på øverste skitse foto), er med åben havvandsindtag til et lukket fjernvarmesystem. - Når det er et åbent system skal "Løftehøjden" (fra Havvands-indtag nivau til øverste nivau i selve havvands-pumpen,) beregnes og en åben Havvands-varmepumpe bruger enorme mængder havvand. (det vil i øvrigt også gælde for havvands-varmepumpe tænkt på rensningsanlægget) Når løftehøjden medtages i effektivitetsberegningerne (i et åbent system), når man hurtigt et rundt 0 eller - i COP Værdi.

I Esbjerg eksperimenterer man med Glasfiberrør som de bedst egnede for at undgå kalk og muslingebelægning, i Helsingør kan vi undgå belægninger i rørene ved at øge gennemstrøms-hastigheden i pumpen. det kan vi fordi Helsingør benytter et meget større indsugnings-filter under en Pier til det nye Multi- krydstogt kajanlæg.
Men også fordi Helsingør, ved havvandspumpen´s placering under en ny multi-krydstogtkaj, har mulighed for kortere rørføring og ikke mindst mulighed for mekanisk indvendig rensning fordi man kan vælge en relativ lige linje, (under banearealet til Gilleleje grisen) til udløb i kattegat

Derfor skal en havvands-varmepumpe løsning etableres sammen med (under) en multi-krydstogtterminal for at nå helt ned, min 6 - 8 m under havoverfladen i Øresund og samme nivau ved udledning i Kattegat. Derved kan vi tage løftehøjden ud af effektivitetsligningen

Krydstogtterminalen skal med i samme projekt idet et 2500m2 pumpehus til havvandsvarmepumpen, ganske enkelt vil "flyde" op som en prop hvis ikke betonkonstruktionen ved en krydstogtkaj hjælper med et forankre det samlede anlæg til kontinentalsoklen.

Herudover får en Havvands-varmepumpe en langt højere effektivitet, det større indsugningsfilteret er, ligesom pumpens arbejdsnevau under havoverfladen, samt nevau for vandind som udtag spiller en afgørende rolle (derfor kan en havvands-varmepumpe IKKE etableres på rensninganlæggets grund.)

Vi skal altså etablere et 2.000 m2 pumpehus, 12 - 14 m under nivau, uden for Færgernes opmarch båse, med en loftshøjde på 15 m. lige der hvor en krydstogthavn skal være.

Aalborg Forsyning sender en 100-125 MW stor havvandsvarmepumpe i udbud, allerede i juni.
En 125MW havvands-varmepumpe, vil dække ca. 600.000 ton kul og kan årligt producere ca. 1,080,000MWh =SUM((475*360)*24) MWh. varme, (125* 3,8 = 475MW) heraf hentes 284.210 MWh. fra Havvand.
En 125MW Havvands-varmepumpe kan opvarme ca. 25 - 30.000 husstande ved en COP værdi på ca. 3,8 (som er muligt i Helsingør pga. strømforholdene) - - (1,080,000MWh er mere end Helsingør skal bruge når fjernvarmenettet er maksimalt udrullet)

Ligesom Ålborg skal Helsingør også udbyde havvandsvarmepumpen i to totalentrepriser - en teknikentreprise og en bygningsentreprise.

Heraf skal bygningsentreprisen udføres med indsugningsfiltre under en "pier" til en ny Multi-krydstogtkaj.

Af hensyn til volumenforskel, - kraftigere støj-udvikling og såvel vibrationer der forplanter sig til undergrunden fra en større 125MW varmepumpe så tæt ved Helsingør centrum, vil jeg måske i stedet anbefale 2 X 50MW, der således også vil være enklere at effekt-regulere i forhold til svingende forbrug i fjernvarmenettet.

Herudover kræver en 125MW Havvands-varmepumpe en højde i bygningen der vil rejse sig 5 - 8 m. i udsigtslinjen og det vil blive vanskeligere at støjdæmpe 100MW pumpe frem for 2 x 50 MW.

2 X 50MW pumper kan gemmes helt under en krydstogt-kaj og skal ikke støjisoleres, alt hvad der er over niveau, skal støjisoleres kraftigt, og der er meget støj ved en 100 - 125 MW pumpe som ikke kan gemmes helt under niveau

I Esbjerg projektet har man bygget et kæmpe filter omkring vand indtaget, for ikke organismer der lever i havet, suges med ind i pumpen.

I Helsingør vil vi gerne beskytte havmiljøet yderligere og laver et endnu større og mere effektivt filter der samtidig fungerer som terminal "pier" til en multikrydstogtkaj.

Når nytteværdien skal beregnes som en investering, får vi en -to 50 MW. havvands-varmepumpe installeret til halv pris og samtidig en multi-- krydstogtkaj til halv pris. - - endvidere når vi op på et nivau hvor vi kan aftage ALT den EL Hesselø kan levere, og kan derved udnytte den overskudsvarme et Power to X Elektrolyse anlæg afleder (fjernvarme til mange tusinde boliger, hvilket er en betingelse for at FH. kan udvide fjernvarmenettet)

Det er i vinterhalvåret Helsingør har størst behov for EL til opvarmning i fjernvarmenettet, og det er i sommerhalvåret landstrøm-anlægget til krydstogtskibene kræver mest EL. - - derfor skal det hele samtænkes til en Win -Win Hele året. - - Power to X produceres ved udligning af - forbrug - Spænding og ydelses forskydninger mellem Hesselø´s formåen og Helsingør´s behov. - - derved udnyttes den forholdsvis ustabile Wind-Power 100%

Power to X
Power To X - Elsinore bunkering
Vis stort billede

Kajanlægget giver plads til 6 af de allerstørste krydstogtskibe samt 3 - 6 Multifiller Power to X standere til bunkering samt fuld Landstrøm anlæg til alle skibene

De allerstørste skibe har en længde på ca. 350-390 m og stikker ca 11 -14m afhængig af last. De største skibe kommer til at ligge yderst (faktisk der hvor Queen Mary 2 adskillige gange har ligget for anker)

Selve varmepumpen er et lukket system, der består af to kamre. I det ene laves væske – i vores tilfælde ammoniak - til damp, som føres over i det andet kammer. Her er trykket øget, hvorefter der opstår varme. Den varme bruges til at varme vores fjernvarme-returvand op. Den nedkølede damp bliver atter til væske, som sendes over i den første tank igen til fordampning. Det er altså ikke havvand, vi kommer i radiatoren – og det er ikke radiatorvand, vi kommer retur i havet. Det er to særskilte kredsløb, der krydser hinanden, hvor (den side hvor varmen skal bruges) fjernvarmenettet er et lukket kredsløb, men havvands indtaget (den side hvor varmen hentes fra havvandet i Øresund) er et åbent system der sender det samme vand ud i Kattegat Det er to særskilte kredsløb, der krydser hinanden, og når det er et ÅBENT kredsløb i den ene side, har det meget stor betydning at vand indtag og vandudledning er i nøjagtig samme nivau (man kan måske øge Cop værdien ved beregninger af løftehøjden på 4000l vand i Sec. , der er 3-5 grd. Koldere fra indtag tul udledning), men det vigtigste er at vi under den skitserede krydstogtterminal, har mulighed for en langt større overflade på indsugningsfiltrene under den tværgående Pier, der vil øge COP værdien væsentligt.

Tidligere sammenlignede vi havvands-varmepumpen med jordvarmepumpen. Nogle brugere med jordpumpeanlæg har oplevet, at deres anlæg ikke varmer, fordi der er kommet is rundt om kølerørerne. Det sker, fordi jordvarmepumpen suger varmen ud fra det samme sted hele tiden.

Den udfordring er løst ved at suge vandet ind ét sted, og pumpe det ud et andet. Med havets naturlige tidevand og den stærke strøm i Øresund, får vi hele tiden flyttet det afkølede vand væk og tilført nyt vand. På den måde undgår vi at nedkøle hav-vandtemperaturen.

Placering på Elsinore Multi Cruice ship Quai.
Havvandsindløbet bliver placeret under Helsingør nye Multi krydstogtkaj, mens udløbet bliver på begge sider af Nordhavnen. 

En 50 MW Pumpe vil suge cirka 3-4.000 liter havvand ind i sekundet. Vi vil forsyne havvandsindløbet med filtre, som frasorterer drivtømmer og andre fremmedlegemer, samt beskytter fisk og fiskeyngel mod at blive beskadiget. Der vil ikke blive anvendt kemisk rensning eller pesticider til rensning af anlægget.

4.000 liter havvand ind i sekundet er rigtig meget, og derfor skal filteret ved havvandsindløbet bredes ud under alle "Pier" til den nye Multi krydstogtkaj.

I Esbjerg Kommune har man sat et mål om at være CO2 neutral i 2030, og her indgår varmeplanlægningen som et redskab til at understøtte dette mål. - - Sådan burde det også være i Helsingør ? ?- men når Jens Bertram ikke ved at Flis eller biomasse IKKE er CO2 neutral eller hvad et CO2 regnskab er, - men fifler med de tal (han tror det er) og oplyses til Kommunens Klimaregnskab , Rækker Bertram´s tanker ikke så langt og den nationale klimastrategi følges IKKE i Helsingør Kommune.. - - Jeg kan kun anbefale at Helsingør Kommune hurtigst muligt indleder et samarbejde med CMP Copenhagen Malmö Port, om etablering af et samlet projekt "50MW Havvands-varmepumpe og en Power to X Multi- krydstogtkaj" - - CMP Copenhagen Malmö Port driver og administrerer flere havne og CMP og københavn´s havn har brug for en udvidelse med en dybvandshavn og Helsingør kan ikke anlægge en 50MW Havvands-varmepumpe uden eksperthjælp og en krydstogtkaj for at afhjælpe finansieringen.

Havvands-varmepumpe og Krydstogthavn Helsingør
Vis stort billede

Hesselø Havvindmøllepark skal ligge i Kattegat nord for Sjælland og bliver på mellem 800-1.200 MW. Der må leveres max 1.000 MW til elnettet via tilslutningspunktet i Hovegård, der ligger ca. 50 km. fra kysten. De 200 MW ekstra kapacitet kan opstilleren udnytte som såkaldt ”overplanting” til optimering af designet af park og kabler. Efter planen skal Hesselø Havvindmøllepark stå helt færdig senest den 31. december 2029. Oprindeligt var den planlagt til at stå færdig i slutningen af 2027. (Her kan et elektrolyse anlæg i Helsingør, aftage alt den energi Hesselø kan levere og udnytte overskudsvarmen i fjernvarmenettet)

Power-to-X anlæg producerer store mængder varme som skal opsamles til fjernvarmenettet i indre by, men også fordi PTX produktionen bruger enorme mængder "RENT" vand - - er det også ideelt at skjule PTX produktionen under den nye Multi- krydstogtterminal, hvor vi har rigeligt vand til rådighed. - - - Det vand der benyttes til PTX produktionen er "varmt" og ledes direkte over i havvands-varmepumpen som derved opsamler spildvarmen og distribuerer varmen i fjernvarmenettet.

Det er også muligt at etablere elektrolyse-anlæg på rensningsanlæggets grund med to varmepumper, den ene henter varme fra spildevand, den anden henter PtX overskudsvarme ind i fjernvarmenettet
Den store udfordring er, ; Kan vi få al den GRØNNE El vi skal bruge fra Hesselø ? - - Er det forsynings-sikkerhedsmæssigt forsvarligt at binde os så meget op på Hesselø inden Danmark har et færdigudbygget Power to X infrastruktur netværk. ? - - Kan vi hente GRØN EL fra søkablet til de svenske vandfald hvis Hesselø svigter. ?

Esbjerg samarbejder med CIP – Copenhagen Infrastructure Partners – om at aftage overskudsvarmen fra deres planlagte PtX-anlæg, som skal producere ammoniak. De foreløbige beregninger viser, at overskudsvarmen fra PtX-anlægget kan dække op mod en tredjedel af Esbjergs varmebehov, svarende til 15.000 husstande,

I Helsingør kan vi gøre præcis det samme med overskuds El fra Hesselø til Power to X elektrolyse anlæg Under den nye Multi krydstogtkaj der producerer ammoniak til bunkering og overskudsvarmen ved elektrolyse processen kan levere fjernvarme til 15.000 husstande i Helsingør. - De nye krydstogtskibe sejler på CO2 emissionsfri ammoniak
I vinterhalvåret hvor der må formodes at være kun få krydstogtanløb kunne man forestille sig at der inddrages ca. 2000 m2 af det flade parkerings- kajareal til skøjtebane i perioden 01/12 - 31/3

Landstrøm - Bunkering og suply af Krydstogtskibene er ren Eksport og fortjenesten går direkte til at øge bruttonationalproduktet.- - (i Danmark´s fælles-kasse)

Her er det Helsingør skal  adskillige etager længere op  på et langt højere visionsnevau på ALLE planer i kommunen

Detailhandlen mangler kunder og turisterhvervene skriger efter flere turister, - Kommunen skal holde den nationale klimastrategi og målet er  CO2 neutral inden 2035.

INGENTING af det borgerne efterspørger, kan løkkes for Helsingør Kommunen med minder der samarbejdes på et langt højere nationalt nivau på tværs af alle regioner og særinteresser. (det vi ser i.f.t. VisitNordsjælland og Helsingør kommune er totalt uhørt) - - - nepotisme og korruption i Kommunen er ligeledes aldeles uhørt. 

Vi ved vi får en krydstogtkaj. om ikke før, så når de store tunnel-boremaskiner, - de mange enheder til sænketunlen og meget andet materiel til den faste HH-forbindelse skal sejles til, lastes og losses fra Hesingør, - - hvorfor ikke samarbejde med planstyrelsen nu?

Vi ved også at Forsyning Helsingør slet ikke magter de store anlægsarbejder der er forbundet med en 50MW havvands-varmepumpe.? - Hvorfor ikke bringe  "CIP – Copenhagen Infrastructure Partners" eller CMP i spil nu.

Varmepumper under Helsingør´s Nye krydstogtkaj

Når vi ser fra et langt højere perspektiv-nevau ved vi også at vi ikke lige med et fingerknibs kan skaffe de oversøiske turister tilbage fordi nye Corona varianter nu truer Asien.

Vi ved også at Krydstogt-turismen, på grund af usikkerheden om såvel nye Corona mutationer, men også konflikten i Nordkorea - Taiwan og Kinas optrapning af striden i farvandene omkring Vietnam og Japan, gør at de store krydstogt-rederier dropper de urolige verdensdele og vender skuden mod den vestlige alliance, Canada - Arktis og søger nye destinationer i nord-Europa.

Vi ved derfor at langt flere skibe vil søge til Copenhagen

Men vi ved allerede nu at CMP (Copenhagen Malmø Port) ikke har vanddybde nok til de helt store skibe, ligesom Osean Quay ikke har kapasitet til flere skibe og nybyggeriet Lynetteholmen vil ikke tillade yderligere udvidelse. - - - vi kan så vente på at CMP på nationalt eller regionsnevau gennemtrumfer et Krydstogt anlæg i Helsingør hvor vi har smult vand ud for Trykkerdammen, eller Helsingborg tilbyder at aflaste Copenhagen. (Det kan ske allerede i dette forår og så er vi afskåret fra at høste fordel ved en Havvands-varmepumpe, - eller det bliver væsentligt meget dyrrere i etableringsomkostninger. )

Hvis Helsingør kunne glemme alle lokale skandaler og interesser og se udviklingen i et lidt større  nationalt perspektiv, kunne Helsingør igen få prædikatet "En af Nordeuropas betydeligste købsteder"- . . hvis man samarbejdede med ALLE spillere, . Men der er kun hysterisk fnidder og fnadder i byrådet og Makkerparet Benedikte Kiær og Jens bertram har rigeligt i at dække over egne skandaler.

ALT hvad jeg skriver her, har Esbjerg Kommune allerede dokumenteret

Hydrogen transport and storage

Inden for de næste fem år, (start allerede nu), har "Energinet Danmark" planlagt at jordlægge de store 400KV luftledninger der går fra Kvistgård, over Gurre og til neddyk som søkabler i Kategat, og samme udstrækning på den anden side af transformatorstationen i Kvistgård.

Hvis søkablet fra Hesselø også går i land i Helsingør, ved vi at ved transporten af El i 400KV kabler, udvikles varme, svarende til V*A= O ledningens resistans FSa. kobber ved 20 grd. C. Hvis kablerne afkøles med en varmepumpe der opsamler spildvarmen, vil lederen være hurtigere (modstanden bliver mindre) indtil afkølingen når det absolutte nulpunkt -286 grd. herefter vil transport af El i 400KV kabler fra Hesselø (og 400KV kabelnedlægning alle andre steder i landet) være helt uden tab, men nok så vigtigt, også helt uden den "støj", - der hidtil har forhindret nedgravning af 400KV luftledninger over større afstande.

PTX cooling transport net
Multi PTX transport corridor <= - 195 °C., - - Electricity without resistance (standard reduced by 80%) - from Svalbard to Capetown and from Nuuk (Arctic) - Canada to Chile with minimal resistance

Omkostningerne ved nedkøling af den tænkte jordlagte transport koridor. (se billede) er langt mindre end værdien af energitabet ved >= 132KV luftledninger. Herudover er der gigantiske besparelser ved decentral lagring og reguleret produktion af Ptx produkter til et "global Multi Energi netværk", - - endvidere bruges "Jern" med fordel som superleder i stedet for den 50 X dyrere kobber.

"Støj" eller risiko for støj i nettet ved transport af 400KV EL opstår når hastigheden i elektronerne bliver for høj (ofte et sted på kablets svageste punkt, og kablet overophedes) - - når kablet overophedes bliver modstanden O Ohm. - højere og farten sænkes med den stigende temperatur, indtil kablet smelter, hvis ikke hastigheden sænkes igen, eller temperaturen i det ledende materiale sænkes. (man kan faktisk sige at der opstår klumper i strømmen, hvilket kan skade de fleste elektriske enheder.) - - Derfor er der, af frygt for overbelastning/overophedning af søkabler fra havvindmølleparker, altid lagt en max ydelse på den energi havvindmølleparker må aflevere til søkablet (Hesselø max 1000MW) inden møllerne ganske enkelt bremses og vi smider en masse grøn energi væk. (Hvis vi nedkøler de søkabler til det absolutte nulpunkt -286 grd. kan vindmølleparkerne sende ubegrænset energi gennem kablerne helt uden tab og helt uden risiko for "støj " (klumper i strømmen)

Havvands-varmepumpe og Krydstogthavn helsingør

Allerede ved 0 °C, er modstanden i Kobber den samme som "JERN", nemlig ca. 100 Ohm. ved samme materialemængde i mm2

Hvis vi kan lykkes med at nedbringe fremføringstemperaturen til - 100 °C. ved hjælp at elektronisk styret trykdifference i en M-energi/Multi-energi pipeline hvor vi benytter hydrogen som kølemiddel ved trykdifferentiering, vil der vise sig en kæmpe gevinst. (hydrogen skal alligevel fremføres flydende ved en temperatur under -100 °C, som er kogepunktet.)

Ved en fremføringstemperaturen på - 195 °C. vil "JERN" vise sig at være den bedste SUPERLEDER af alle i tabellen og yder kun halvt så meget modstand (7,9 Ohm) i forhold til den 50 gange dyrere "kobber"=12,9 Ohm modstand ved samme temperatur.

Den største udfordring i dag, vil være at tilpasse en standard temperatur, der giver den største økonomiske fordel i forhold til de PTX produkter vi ønsker at distribuere sammen med Hydrogen og El >= 132KV jordkabler.

Udfordringen ligger i at alle PTX produkter har meget forskellige "Frysepunkt" temperaturer, og faktisk kun Hydrogen har en optimal frysepunkt <= -195 °C.
Ethanol/Alcohol har et frysepunkt på ca. -114 °C.
Ethanal har et frysepunkt på ca. -123 °C.
Hydrogen Kogepunkt, -253 °C.

Amoniak ligger over - 100 °C. og vi skal måske over i flydende gas / Benzin for at komme under en transport temperatur < - 195 °C.

Måske skal vi udnytte Hydrogen fuldt ud , med et Kogepunkt, -253 °C, hvorved vi næsten opnår det absolutte nulpunk, og elektronernes frie bevægelighed uden modstand i "jern og aluminium". - - ved en fremførings temperatur under -253 °C, kan vi ikke transportere andre Ptx. produkter i samme korridor. - men Hydrogen og El og der vil stadig være meget store økonomisk og ikke mindst sikkerhedsmæssige fordele

Den udvikler og patentholder vil blive rigere end Elon Musk og Jeff Bezos tilsammen

- - -
Katabatiske faldvinde Grønland

Læs mere om reducering og styring af varmeudvikling ved jordlægning af >= 132KV kabler.- Måske har NKT. allerede de første 400KV systemkabler klar til nedgravning med afkølingskappe, om kort tid, der samtidig er skærmet mod "støj", og skal bare tilsluttes en varmepumpe. Energinet Danmark har også brug for nedkøling af transformatorer mv. på alle transformatorstationer og NKT er under udvikling af et unikt standard consept, der såvel "fanger" overskudsvarmen ved transformering og nedkøler og forhindrer "STØJ" ved at hæve og sænke kablets resistans således der aldrig sker overbelastning /overophedning ved for høj fart på elektronerne (for høj belastning.) - og 400KV EL kan transporteres over meget lange afstande med samtidige forgreninger uden der opstår "STØJ" - (klumper i strømmen)

Vi skal vænne os til at se på energi på en ny Måde
Vi kan starte med at kalde den nye energi for M-energi, idet vi kan betragte M-energi som en enhed hvori indgår, Multi-energier, - vedvarende El energi samt ALLE PTX energier som én enhed = M-energi

Power to X energier er afledt af EL, og skal distribueres i samme M-energi infrastruktur.

Hydrogen er en af, og vil formentlig være den vigtigste fremtidige energi-art. Hydrogen distribueres under tryk >370 bar, og sammen med ammoniak udgør brint et kølemiddel der kan benyttes til nedkøling af (for at stabilisere og minimere strømtab i ) jordlagte højspændingskabler >=132KV, blot ved at justere trykdifferensen fra påfyldning >700 bar til mindst 370 bar, og en reguleret fremføringstemperatur på <= minus 195 °C.

Hvis vi kan holde en fremførings-temperatur på <= -195 °C., ser vi at almindelig "JERN" forandrer karakter og bliver til en SUPER-LEDER der er mange gange bedre og yder mindre modstand, end det 50 gange dyrere kobber. (Kobber er en knap ressource og Kina sidder i dag på mange kobberminer, hvorimod jern er tilgængelig for alle lande.)

Det betyder at vi skal tænke energi på en ny måde, - - på en måde så El- forbruget afbalanceres i forhold til de PTX produkter der supplerer, eller benyttes til fremføring af X-energi i en multi-infrastruktur pipeline under tryk og ved en minustemperatur på < -195 °C.

Transport af 400KV El i systemkabler åbner også perspektiv for udnyttelse af de katabatiske faldvinde i Grønland, og eksport til USA vil være en mulighed fordi nedkøling af transportkablet over Alaska ikke er så resaurcekrævende. (og jordlagte kabler er bedre beskyttet mod terror og Skovbrande)

Hvis alle store >=132KV højspænding luftledninger, bliver jordlagt, giver det en langt større forsyningssikkerhed. - indtil dato er den længste jordlagte højspænding ca. 25 km., og det er en 400KV der er lagt i en specialbygget tunnel med 4 ledere a´ 1600 mm. kobber under London. (et vanvittigt dyrt projekt men alligevel med et meget stort energitab på strækningen) - Fremtidens energi infrastruktur netværk vil på de længere strækninger bestå af en multi- gateway hvori der transporteres PTX produkter, hvoraf Hydrogen og ammoniak benyttes som kølemiddel der fremføres under høj tryk, med en expancion til min 370 bar. - -Problemet med at jordlægge de store >=132KV luftledninger, er at der ved længere afstande vil opstå "klumper i strømmen" fordi kablet ved overbelastning, ikke kan komme af med varmen. ? - den store trykdifference fra ca. 7 - 800 bar til min 370 bar benyttes til nedkøling af en speciel konstrueret Multi energi gatevay, hvor elkablet ligger i midten, under en konstant temperatur lavere end -195 °C..- - - Allerede ved en temperatur under minus 100 grd, vil almindelig "JERN" skifte karakter og bliver en SUPER leder der yder mindre modstand end den 50 gange dyrere  kobber. (værd at tænke over) ? - om det nye multi- energi- infrastrukturnetværk og "klumper i strømmen" ?- læs her. - - eller for de læsere der ikke er så skarpe i kvantefysik - lyt godt efter hvad professor "Jeffrey Shainline" siger i videoen nedenfor.

Jeg er ikke den bedste til at forklare elektroners vandring i en super leder, - jeg overlader ordet til "Jeffrey Shainline" - som også her forklarer problemet med "Klumper i strømmen" - som kan fjernes ved digital syring af fremføring af >= 132KV i en nedkølet koridor hvor det store trykforskel benyttes til nedkøling.

lyt især godt efter hvad professor "Jeffrey Shainline" siger i videoen´s sidste del, hvor han beskriver "løbske ustabile elektroner" der eskalerer med udvikling af varme der igen udvikler flere "Ohm i modstand" osv. (der er dannet en løbsk selv eskalerende loop som kun kan standses ved nedsmeltning eller kraftig nedkøling af superlederen) - kun ved total shot down af nettet, eller ved digital styret kraftig og øjeblikkelig nedkøling af nettet, kan de løbske elektroner bringes til ro igen. (Når du ser en amerikansk film med uvejr- tornadoer eller dyr der kravler op i elmasterne, ser du ofte en transformer, - som mange lande har siddende oppe i masterne, - eksplodere med en voldsom kraft, - = Overophedning - "Klumper i strømmen" - fordi der pludselig er opstået ændret belastning på nettet.

Forskere og "kloge hoveder" foreslår nu at vi skal "hente" grøn EL fra solcelleparker i Sahara og Australien. - - men vi ved at solceller og brændselsceller udleder mere CO2 end de sparer i deres levetid, og at disse, på sigt, vil blive udfaset fordi (solceller vil blive pålagt sikkerheds politisk embargo) - størstedelen produceres af slaver i Kina. - - Vi ved også at transport af El , jfr. Ohm´s lov, er væsentligt dyrere fra de varmere områder på kloden, idet modstanden i kabler vokser ekstremt med varmen. Her lander fokus aktuelt igen på El transport fra Grønland´s katabatiske faldvinde, hvor transport vil være 8% billigere i forhold til transport fra Australien, og ved transport i nedkølede korridorer, hel uden modstand. (er det helt ufatteligt store beløb der kan spares.)- som jeg nævner ovenfor FSA. SUPERLEDERE.

Alene spørgsmålet om solenergi fra Sahara eller Vindenergi fra Grønland - er spørgsmålet om vi vil betale 5-6% mere for den samme mængde strøm fra Sahara frem for det mindre for vindenergi fra Grønland, hvilket er forskellen på energitabet i transportkabler / højspændings luftledninger fra den koldere del af kloden i dag. - Omregnet til $, bliver det til astronomiske beløb der kan brødføde en stor del af Afrika.

Hvis Forsyning Helsingør gik i samarbejde med Energinet Danmark om at nedkøle de 400KV jordkabler. ville det være en WIN -WIN for alle parter, Energinet Danmark kan nedgave 400KV kabler i ubegrænsede afstande og helt uden "Ohm." resistans eller "støj", - - og Forsyning Helsingør får Varme til 12-14.000 husstande, - - win - win og energinet danmark kunne indgå samarbejde med alle andre fjernvarmecentraler i Danmark.

Det bliver en strækning på ca. 20 km. og varme nok til 12.000 husstande. - - - Vi har med en 50 KW havvands-varmepumpe - - en 15KW lukket varmepumpe på rensningsanlæget og 2 Varmepumper til opsamling af overskudsvarme fra den 20 km lange kabelstrækning, 20MW hver, - faktisk kun brugt under 1/4 af den max mængde energi Hesselø kan levere. - DVS. at 75% af den max. energi Hesselø kan levere, skal ledes over i Forsyning Helsingør´s ekesisterende elnet, som 100% grøn el. - den herefter overskydende energi skal bearbejdes til Power to X. bunkering fra den nye multi krydstogt terminal.

Læs mere om hvad en multikrydstogtkaj kan betyde turistmæssigt og ikke mindst økkonomisk for indre by og ALLE i Helsingør kommune.

Når en multi- krydstogtkaj anlægges udenfor færgernes opmarchbåse. er vi ikke afhængige af tidsplanen for en fast HH-forbindelse eller andre faktorer (f.eks. Udsigts korridoren til Kronborg "fordi pumpeanlæg etableres under kajanlægget" ) Vi kan bare gå i gang og Forsyning Helsingør kan melde sig som aftager af ALT Vindenergi fra Hesselø, hvad-enten søkablet skal gå i land i Skibstrup - på energivej eller direkte til den nye Multi- krydstogtkaj.? ?


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling