søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
15-02-2023
Tonny Parnell

Alt for langsom grøn omstilling  

USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - ?

Sådan behøver det ikke at være.

Danmark skal være "DUKSEN" - være frontløber og vise vejen. - - det er der vi tjener pengene, og vi har præference for at kunne "Drive" den grønne omstilling "forward".

Udvikling Helsingør
1 X 50 MW Havvandsvarmepumpe erstatter 300.000 tons kul   Print venlig  PDF     Vis stort billede


På grund af USA´s favorable statsstøtte ordninger (og EU´s vægring mod at tillade det samme), overvejer de u-undværlige og værdifulde frontløbere, - Danmark´s og verdens største viden og kompetence samling F.sa. Power to X, vindenergi og grøn omstilling, at flytte teltpælene (med unik viden og titusinder af arbejdspladser) til USA.

Det må ikke ske og sådan behøver det ikke at være.

USA er er kæmpe land, store vider og alt kan ske. (men USA er splittet på stater religion og holdninger)

Danmark er et miniput land (Overskuelig, meget kompakt og samarbejder over kommuner og regioner)

Den grønne omstilling byder på mange udfordringer og teknologi der endnu ikke er afprøvet. 

DEN TEKNOLOGI OG KNOWHOW HAR DANMARK .

Den knowhow er vi ved at miste p.ga. USA`s statsstøtte ordninger, men fordi Danmark er et lille, men økonomisk velstillet land, kan Dansk samarbejde og koordinering, feje USA´s statsstøtte fordele af bordet og vi kan forblive at være verdens førende på GRØN OMSTILLING.

Skal vi vente på at EU bliver enige ?, - Skal vi selv tage "roret" - eller begge dele?

Danmark kan være "DUKSEN" - frontløber og vise vejen helt uden ulovlige statsstøtte subsidier

Derimod er statens styring af den grønne udvikling, koordineret med den generelle udvikling Ikke ulovlige offentlige subsidier til den grønne omstilling og vi kan bare gå i gang nu og her.

- - Hvis Helsingør kan aftage Alt vindenergi fra Hesselø således der ikke er nogen "overskuds" eller spildenergi, vil private investorer stå i kø.

. Danmark har en sund økonomi med et højt BNP og har råd til at fremrykke investeringer i den Nødvendige infrastruktur, - - Også det nødvendige energi og Power to X infrastruktur netværk en egentlig grøn omstilling betinger. - - vi skal bare i gang med at trække kabler og pipelines.

Vi har et eksempel i Helsingør hvor vi ved at der venter større Tunnelprojekt med en fast forbindelse til Helsingborg. - - Når den faste HH-forbindelse står færdig, skal der etableres en RING6 forbindelse til Femern tunnellen.

Helsingør Forsyning SKAL skaffe alternativ til det nuværende fjernvarmeværk.

Hesselø projektet med en ydelse på over 1200MW skal af med den producerede el, på en måde så overskudsenergi udnyttes til Power to X produkter og overskudsvarmen ledes ind i Fjernvarmenettet. (Møllerne skal aldrig stå stille)

Helsingør satser på en 50MW Havvands-varmepumpe med GRØN energi fra Hesselø.

Lynetteholmen klager og CMP har problemer med vanddybden - Helsingør har vanddybden til en dybvands krydstogtkaj - til etablering af en fast HH forbindelse skal bruges et kajanlæg, - - en underjordisk togstation i Helsingør skal bruge rum og parkering under jorden. - en 50MW havvands-varmepumpe skal bruge 2000m2 med en loftshøjde på 15 m under en krydstogtkaj hvor filter til vandindtag skal etableres unde hver "Pier"

Alt hvad der ovenstående er nævnt, vil være projekter til en samlet værdi ca. 4 - 6 Mia. over 15 år uden RING6 og Hesselø

Hvis regeringen nedsatte en kommission der havde beføjelser til at fremrykke og koordinere projekter, forhandle og samkøre projekter i forhold til hvordan det ene griber ind i og ofte betinger det andet.

Ved en koordineret samkøring kan der spares mere en 50% (og i en tid med mangel på arbejdskraft, spares også 50% mandetimer- - win - win)

De "sparede" 50% kunne foreksempel vise ved at projekt krydstogt terminalen bliver udbud sammen med en fremskyndet underboring til en fast HH forbindelse og krydstogtprojektet betinger at der skal være plads til indgang til stationen og parkering til 200 biler samt et 2000m2 pumpehus min 8m under vandoverfladen og en loftshøjde på min 15 m. - til gengæld får projekt Fast HH-forbindelse mulighed for at benytte havneanlægget i projektperioden. - - Man kunne etablere et elektrolyse anlæg i forbindelse med et landstrøm anlæg hvor Forsyning Helsingør betaler bygningerne (eller en privat investor) og FH. aftager overskudsvarmen til direkte input i fjernvarmeanlægget.

I Esbjerg er beregnet en COP-værdi ca. 3,6, men når man ser på hvad der kunne hæve COP værdien, så har Helsingør optimale betingelser for en bedre COP-værdi, fordi:

1. Vi kan etablere Havvands-varmepumpen direkte i den optimale vanddybde ca. 8m. under havoverfladen og 10 - 15 m under (indeni) den nye krydstogtkaj, derved kan vi tage "løftehøjden" ud af ligningen (som man elles skal beregne ved en åben Havvands-varmepumpe.
2. Når vi bruger hele krydstogt terminalen´s ydre "Pier" som filter til indsugnin af 4000 L havvand i sec. - så skal der ikke bruges så meget energi fordi filteret er mere åbent.
3. Der er en kraftig strøm gennem Sundet og på det smalleste stykke vil opstå et overtryk der "hjælper" med at presse de store mængder havvand gennem pumpen.
4. vi kan placere pumpen i nøjagtig nevau med havvandsindtaget ca. 6-8 m. under havoverfladen.
5. I Helsingør kan vi nedgrave returløbet i nøjagtig nevau under "Gilleleje grisen´s" jernbanespor hele vejen ud til Nordhavnen hvor udløbet vil have et vacum der hjælper med at sprede den 3-5 grd. koldere returvand i havmiljøet

ALLE parametre er afdækket og der burde være grundlag for en væsentlig bedre COP-værdi (nok de bedste betingelser for en effektiv Havvands-varmepumpe i Danmark)

COP-værdien ved Helsingør projektet vil være den mest optimale i Danmark.

Derfor skal vi have en overordnet styring af en fremtidig energi strategi ind over. (jeg er lidt tilbageholdende med at nævne "statsstyring" men det kan vise sig mest praktisk i dette særlige tilfælde)

Vindmølleparker og private vindmøller sælger i dag strøm til det Danske elnet og ofte er der en overproduktion der bevirker at Vindmøllerne ikke kan komme af med den producerede energi, fordi vinden blæser for meget, eller elnettet kan ikke tage imod større mængder uden nettet slår ud og bliver overbelastet, - - der er ren spild af energi og til det går i dag ca. 26% af den grønne energi vi producerer. - - - REN SPILD.

Den maksimum produktion der er pålagt de enkelte vindmøller og vindmølleparker skal fjernes.

I dag er Maks produktion oftest 1000Mw pr. kabel, lagt for at beskytte hovedkablet mod overophedning der giver "Støj" i elnettet.

Vi har samme problemer med jordlægning af de eksisterende >= 400MV luftledninger.
Der er enorme energitab ved transport af El, der viser sig som varmeudvikling (Ohm´s Lov)
Det bemærker vi ikke ved luftledninger men når >=400MV kabler bliver jordlagt, opstår der "støj" - faktisk "klumper i strømmen", fordi en eller flere af lederen ikke kan komme af med varmen. - - dette kan reguleres ved simple varmepumper der opsamler overskydende varme til fjernvarmenettet.
Ved nedkøling af >=400MV kabler til det absolutte nulpunkt - minus 286,2 grd. er der jf. Ohms lov, slet ingen modstand og El kan transporteres over meget lange afstande helt uden modstand.

Bemærk at jeg ikke sagde "Energitab" for skal vi så langt ned i temperaturer, kræver det "energi"

Imidlertid ved vi at Hydrogen gøres flydende ved - minus 240 grd, under tryk, her mangler vi udvikling af et triple transport kabel/rør --- EL - HYDROGEN - GAS - Ammoniak - - - der alle transporteres mest effektivt under højt tryk og meget lave temperaturer (vi mangler at beregne, under hvilke temperaturer nettobesparelsen er størst ved en samlet transpor i et globalt nedkølet infrastruktur netværk

I stedet skulle vi have en national energi strategiplan og en overordnet energiforvaltning der kan bestemme/anbefale at ALLE private Vindmøller SKAL levere til en bestemt elektrolysestation i F. eks. Hillerød, fordi Hillerød ikke kan etablere en Havvands-varmepumpe i den grønne emstillings navn, men er bundet til Sol vind og jordvarme. - - derimod skal Helsingør, på grund af strategisk beliggendhed, både geografisk, men også i forbindelse med det kommende Power to X infrastruktur netværk, modtage større mængder Havvindmølle energi fra havvindmølleparker, fordi Helsingør kan supplering fjernvarmenettet og "opsamle overskudsvarme" fra elektroluseanlæg og har extremt gode forhold til en Havvands-varmepumpe, for hvilken betingelserne er optimale og Cop værdien høj, Netop i helsingør.

For at udnytte Vindmølle energi optimalt, skal den producerede energi leveres i kabler til 15 -20 strategisk udpegede fordelerstationer(PTX elektrolyseanlæg) fordelt på det kommende Power to X infrastruktur netværk.

En undersøgelse RAMBØLL lavede for Esbjerg, viste at specielt NH3 er skadelig for fisk ved koncentrationer helt ned til 0.068 mg/liter og dødelig ved lidt højere koncentrationer.

Derfor vil Helsingør, med en meget kraftig (oftest norgående ) strøm ud i Kattegat, være det mest sikre sted i Danmark for Bunkering med NH3 til de allerstørste skibe fra "havstandere" eller en multi krydstogtkaj.

Her er Helsingør en af de vigtigste, og bindeled til det Nordiske netværk hvor vi skal "klirre" med Norske og Svenske vandkraftværker.


IKKE statsstøtte men en (statslig) koordineringsenhed med kompetence og beføjelser kunne spare både statens - kommunernes og private´s anlægsomkostninger med mere end 50% og forkorte projecttiden med det samme.

Hvis nogen mener en fremrykning af af den generelle udvikling til fordel for den grønne omstilling, vil tage arbejdsstyrken fra de etablerede virksomheder, så ser vi faktisk at mange virksomheder i dag, flytter til udlandet og derved frigiver arbejdskraft, Mangler vi stadig arbejdskraft så læs her.

Et andet senarie. -?
Vi ved at USA er meget interesseret i et samarbejde om Grønland og Færøerne

Læs her om Katabatiske vindtunneler - de Grønlandske faldvinde - også kaldet "Piteraq"


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling

01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket