søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
21-11-2023
Tonny Parnell

Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør  

Ny "bymidte task force" i Helsingør

Jeg har fulgt By & Havn i københavn tæt og med stor interesse i mere end 40 år.

Der er sket en fantastisk transformation af Københavns nedlagte industriarealer og udslidte havneområder, til nu at være en turistmagnet for arkitektur og kulturturisme, samtidig er CPH transformeret til en storby der virker som en magnet på forretnings relationer og højtydende skatteborgere.

Power to X
Som når du går i REMA 1000, lukkes du ind i en labyrint i den ene ende af forretning og når ikke kassen før du har set HELE forretningen - - Den labyrint skal vi lave i Helsingør indre by.
Vis stort billede - - -Gå Citywalk ruten

Jeg ser Helsingør søger en ny arkitekt med interesse for byudvikling, og du skriver at udviklingen skal ske i samarbejde.

Det er altafgørende for succes, at udviklingen sker i tæt samarbejde og dialog med byen, - (Brugerne, men hvem er brugerne, er det Helsingør handel,? er det dem der er eksistensgrundlaget for detailhandlen i Helsingør, og hvordan samarbejder kommunen med dem?, - eller er der dem der har viden og erfaring i byudvikling, )

By & Havn´s store succes skyldes nok samarbejde, men i højere grad input fra "professionelle" med viden og kendskab til hvordan man transformerer en nedslidt by og havn, og ikke mindst en professionel anskuelse af de i tiden tilstedeværende udviklingsmuligheder.

Jeg mener den nye arkitekt med interesse for byudvikling, skal ansættes på hans/hendes kompetencer, professionalisme og viden om byudvikling (gerne en der kan kopiere "By & Havn´s" model, hvor jeg mener der kan hentes meget erfaring)

Det mix du nævner for Medlemmerne af det nye "bymidte task force" er jeg meget nervøs for.

Der er modstridende interesser i de grupper du nævner, og ingen erfaring, viden eller interesse for byfornyelse der skal føre til bedre vilkår for detailhandlen, og mere liv i indre by.
I de 40 år jeg har været aktiv i Helsingør, har vi set adskillige tiltag der aldrig er blevet til mere end snak.

Hvis du virkelig mener det du udtrykker, er det ikke gjort med et "knips" med fingeren, og det er ikke bare småpenge der skal investeres.
- Uanset om du samler en ny "bymidte task force" på 20 eller 30 personer ud af de rupper du nævner, og uanset "STORE" - "gnaveben" til tre fra kommunen, vil der ikke ske andet end alle vil løbe forvirret rundt om hinanden indtil kommunevalget, hvor nye gnaveben skal uddeles. - - vi har set det u-endeligt mange gange,
Der sker ingenting, og gruppemedlemmerne forlader gruppen fordi de keder sig eller de gider ikke længere møde op til gratis morgenkaffe og rundstykker.- - jeg kan nævne adslille tiltag som på samme måde, blot er løbet ud i sandet. - - Hvorfor gentage noget der ikke fungerer.

Som du nævner det, har vi en smuk, men også en speciel by, der ikke har været udviklet eller forandret siden sundtolden ophørte. - - i 100 år efter sundtolden, var Helsingør en stolt værft-arbejderby, og i særdeleshed efter værftets lukning i 1983, har udviklingen været helt stillestående.

Rikshaw cykler

der vil opstå nyt liv i byen, - hele sommeren vil der være behov for sommerjobs til studerende, der giver turisterne en ekstra oplevelse ved at kører krydstogtgæster frem og tilbage gennem indre by i Rikshaw cykler, .- - måske cykkeludlejning - - mv

Hvor detailhandlen i længere tid udnyttede grænsehandlen, valutaforskellen og Sveriges strenge alkohol regler, har Svenskerne nu købt De Danske Spritfabrikker og liberaliseret spiritusreglerne, den danske Ost er blevet for dyr og detailhandlen i Helsingør, har for sent opdaget at de Danske kunder også fravælger Helsingør fordi udvalget nu er for ringe og med kommunens tidligere planer om at gøre indre by til en "uddannelses campus", var der ingen udsigter for nye større udvalgsforretninger i Helsingør

Hvad kan vi lære af det
Ja, vi har jo set hvordan det går når politikerne forsøger at regulere detailhandlen i kommen med "uheldige aflastningscentre" som aldrig er blevet nogen succes, men kun har forkortet levetiden for adskillige detailhandlere i indre by, og til skade for indre by, har forsøgt at trække udvalgsbutikker til Prøvestenen

Nu proklamerer Coop også en drastisk nedjustering (formentlig en total lukning inden for 4 - 5 år), og så har Helsingør yderligere et problem, såvel med Kvickly i Helsingør, som i prøvestenen, - - ikke bare et problem for detailhandlen, men også for Helsingør by og kommune, som vil få svært ved at tiltrække nye ressourcestærke skatteborgere når der bliver for langt til de daglige indkøb.

Da Værftet lukkede, sadlede kommunen om og satsede på Kultur og turisme. Turister har vi masser af, der bliver årligt fragtet ca 450.000 turister til Kronborg i 30 - 35 daglige busser, men de turister ligger ikke en krone i Helsingør - - det er ikke en bæredygtig turistindustri, og det er her vi skal gøre den store indsats. 2 Læs min artikel her.

Hvis du virkelig mener det du udtrykker her, så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages. jeg kan ikke se hvorfor "Grundejerne" skal repræsenteres. - -

GIH gruppen som jeg ved du kender som "Lars Bjøknæs" -"Jurnalistika.dk" - "Udvikling Nord" - "Klejner til Ejner" og senere "Nej til Kaj" gruppen, og består af de samme tre grundejere der er enige om at fastholde de urimeligt høje huslejer, - mener du en ny "bymidte task force" skal "please" dem, på bekostning af detailhandlen?.

Kommunaldirektøren og to politikere, er og bliver ikke "professionelle" byudviklere, - - uanset hvor sture "gnavebenene" er. .
Hvad skal kommunaldirektøren i det forum.? - En politikker skal "vælges" af detailhandlen. (det kunne være Birgitte Bergman hvis hun stiller sig til valg. Kva. sin fortid cityforeningen, kender hun byens problemer, og jeg ved Birgitte Bergman har et godt forhold til København´s "By & Havn", og kunne måske hente viden og erfaring fra sin tid i CPH.)

Jeg mener at en ny "bymidte task force" skal være en direkte kopi af København´s "By & havn" , som var professionelle (faktisk kun to) personer, der uden politisk indblanding, fik frie hænder til at levere en "professionel" byudvikling. (Når Helsingør søger arkitekt med interesse for byudvikling, kunne de krævede kompetencer være erfaring i byudvikling, og kunne være den ene, og lad så detailhandlen "vælge" den politiske medspiller, som skal genvælges ved næste kommunalvalg. - - nu har jeg givet min stemme.)

Så mangler vi bare en fuldtids ansat med ERFARING, PROFESSIONEL VIDEN OG INTERESSE FOR BYUDVIKLING.

For mange kokke fordærver maden.

Jeg er bange for at kommunen, (og for den sags skyld også de grupper du nævner), misforstår det "nødråb" når Borgmesteren går en tur i indre by, og ser de mange forladte og lukkede forretninger.

Helsingør råber ikke om hjælp til at drive detailhandel i Helsingør, - - det er ikke kommunens problem, og det kan politikerne ikke hjælpe med.

Men det er kommunens problem, og kommunen har ansvar for at "rammerne" for at drive detailhandel i Indre by er til stede. (det ansvar har alle byrådets medlemmer i deres daglige arbejde)

Når vi ved at mere end 450.000 turister, transporteres til Helsingør, hvert år, for at trave brostenene tynde i vores unikke by, UDEN at lægge en eneste krone i butikkerne. Så er det her Kommunen har pligt til at skabe de rammer der fører til bæredygtig turisme, og at hver af de ca 450.000 turister erlægger de ca. kr. 450.00 - 500.- VisitDanmark har beregnet som gennemsnitsforbrug pr. dag pr. turist, eller ca. 225Mio. årligt i byens kasseapparater. - - et løft i omsætningen på ca 15% pr. forretning.

Helsingør er ikke den eneste by der har problemer med for mange tomme forretningslokaler, - - det er helt naturligt og gælder alle byer, men ikke alle byer har mulighed for at vende den kedelige udvikling, - - DET HAR HELSINGØR.

Helsingør detailhandel og ikke mindst Kommunen må indse at detailhandels strukturen har ændret sig, og det fysiske flow i strukturen, skal bygges op i tæt forhold til Online og nethandel med den respekt og forståelse af at alle detailhandlere er repræsenteret med, eller har tilknytning til Online handel for hver egen forretning, og at alle skal bidrage til den oplevelse konsumeren forventer, - mod et click på onlinehandel og levering til døren dagen efter.

På grund af kommunens meget fjendtlige erhvervspolitik og en fatal satsning på prøvestens centret, har detailhandlen i Helsingør mistet alle sine oplandskunder. dem har Hørsholm Lyngby og Hillerød forstået at "please" med nye storcentre og kæmpe udvalg. - de kommer ikke tilbage med mindre en ny bydel med et større handelscenter på Svingelport får succes.

Jeg tror Online handel har nået et stabilt leje, og har Helsingør for mange tomme forretningslokaler, så er udviklingen gået den forkerte vej, eller vi HAR IKKE FULGT MED UDVIKLINGEN, men skal i stedet tilpasse byens geografiske handelsområde til udviklingen. og skabe rammerne for byudvikling på Svingelport med tiltrækning af større udvalgsbutikker. (som man gjorde i 170-erne med opførelse af Lyngby storcenter.)

Med en multi- krydstogtkaj kan vi skabe liv i indre by, med en tredobling af de nuværende turister der ALLE køber for kr: 550.00 dagligt.

Endvidere kan der etableres 2 X 50MW havvands-varmepumper nedenunder en ny krydstogt terminal, der kan forsyne hele Helsingør med billig varme og GRØN ENERGI.

I modsætning til de fleste andre byer, så har Helsingør mulighed for at hæve omsætningen i byen med 15 -20%, ved at føre turisterne op gennem byen, fra en ny krydstogtkaj, og tilbage igen fra Kronborg. men Helsingør har også mulighed for at "Hente" de tabte oplandskunder tilbage, - - hvis ALLE detailhandlere er repræsenteret på nettet med online handel, og detailhandleren forstår samspillet mellem online handel, og den "oplevelse" forbrugerne skal lokkes med, for at handle fysisk i Helsingør. Online handel har fundet er mere stabilt leje, men forbrugeren har stadig et stort behov for at se - føle og dufte den fysiske vare, og det behov skal vi lære at udnytte.

HER ER KOMMUNENS OPGAVE; - at skaffe en digital infrastruktur som i resten af landet, - - - i dag er Helsingør kommune et IT - Uland, ringere end UGANDA, og kan end ikke klare de krav Skat fra 2024 stiller til et digitalt kassesystem. - salgssystem med direkte rapportering til SKAT.

I dag debatterer vi "Kunstig Intelligens" og processorer der er 100 gange hurtigere end dem vi har i dag. - - desværre går den nye teknologi, foreløbig helt forbi Helsingør nedre by, fordi det eksisterende digitale netværk ikke kan bære den hastighed og datamængde "Kunstig Intelligens" kræver.

Danmark er førende med en veludviklet og hurtig digital infrastruktur, - - bare ikke Helsingør nedre bydel samt Strandvejen mod Gilleleje, - - her har vi Svenske tilstande fordi de Svenske sendere er hurtigere og går bedre igennem.

Jeg har skrevet det adskillige gange: HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES

Den største udfordring er at "binde byen sammen" og udnytte synergieffekten hvor det er muligt.
- At skabe det byrum og den oplevelse den moderne konsumer i dag kræver for at handle fysisk, - mod et click på online handel med levering til døren dagen efter.

Detailhandlen i Helsingør skal være meget bedre til at kombinere, og ikke mindst forstå, sammenhængen med og mellem Internettet - online handel og den fysiske butik.

Der er fokuseret for meget på Axeltorv, som byens "samlingssted" , men efter vi fik kulturhavnen, er Axeltorv ikke strategisk egnet som samlingspunkt for byen, men skal centreres om "Simon spies plads" og det nye Svingelport. som vil ligge i passagen, og danne en lige linje til Kronborg, med handelsstrøg hele vejen "Krydstogtkaj - Svingelport - Stengade - Kulturhavnen - Kronborg og tilbage"

.

Læs også 2 x 50MW havvandspumper under ny krydstogtkaj


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling