søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik til planer om Krydstogtkaj eller Havvands varmepumper, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption
Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september 2022 en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


All
16-09-2022
Tonny Parnell

Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi  

Grønland kan levere CO2 emissionsfri energi og samtlige resaurcer der i den nuværende krise står på mangellisten.

Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.

Indlandsisen Faldvinde
Stabile katabatiske faldvinde løber fra indlandsisens relative flade top i 3000 m. højde og ca. 250 - 300 km ned mod kysten.
Der er mangel på disse mineraler og Kina blokerer for en del, specielt Superledere/kobber fordi Xi Jinping i dag sidder på mange store kobberminer i Afrika med en samlet produktion ca. 485,000ton kobber årligt, samt Grønland´s samlede produktion af kobber ca. 14.800ton årligt (kan øges til over 60.000ton årligt)
Vindturbiner faldvinde
Vindturbiner i Katabatiske vindtunler

Kraterstrukturen sydøst for Maniitsoq i Vest - Grønland (ved Thule og Humboldt Gletcher, Black Angel Mtn.) blev opdaget i 2009. Strukturen er opstået ved et gigantisk meteoritnedslag for 3 Mia. år siden i et tektonisk aktivt miljø, præget af litosfæreplader, der nærmer sig hinanden. Som klimadebatør vil videoen her være nyttig: the-arctic-ice-sheat

Se kort over Grønlands mineralforekomster
Geologisk set befinder kraterstrukturen sig i Fiskefjord-blokken i det Nordatlantiske kraton (den stabile del af kontinentet), som udgør størsteparten af det sydlige Grønland. 

Selve området ved Maniitsoq består af granitiske og vulkanske bjergarter, som er omdannet under høje tryk og temperaturer omkring 25 km under jordoverfladen. 

Fiskefjord-blokken menes at indeholde store mængder Guld som er set ved tre andre kendte meteornedslag

Kraterstrukturen repræsenterer en helt speciel værtstype for mulige mineraliseringsprocesser i den dybe jordskorpe, som p.t. ikke kendes fra noget andet sted i verden

Katabatic-wind.png
Katapatiske vinde
Østgrønland

Bingham Canyon Open Pit Copper Mine Salt Lace City Utah i USA. er verdens største og producerer 159,400ton kobber årligt, (udtømt i 2025)
Chile har verdens anden største Copper mine (72% privatejet)

Danmark har mulighed for minedrift og udvinding af Kobber til superledere i Grønland (som Kina også har vist interesse for)

Danmark´s statsminister er netop (i Nato regi) inviteret på officielt besøg i USA (til en kammeratlig samtale med "Biden" omkring Grønland) - her kunne det være interessant at vide hvad "Hr. Biden" mener i forhold "Kina´s" store interesse for Grønland´s mange mineraler.? - Kunne et samarbejde om et Power To X infrastruktur netværk over Svalbard - Grønland - Thulebasen - Alaska - Canada og USA være interessant med det Danske formål, at udnytte det enorme potentiale i de Katabatiske faldvinde til Power to X produkter - specielt Brint og Ammoniak til bunkering af Mærsk´s nye sejlrute til Asien gennem Barentshavet. (foreløbig har Mærsk bestilt 12 nye super-containerskibe der sejler på CO2 emissionsfri Brint og Ammoniak.)

Omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler er en kæmpe opgave, der vil vende op og ned på, ikke bare vores, men hele det globale verdenssamfund. (ressourcerne bliver pludselig tilgængelige eller utilgængelige i modsatte dele af verden)

Piteraq-Greenland.png
Piteraq områder

Grønland´s Katabatiske vinde kan levere 5 - 6 gange Danmark´s energibehov
Det katabatiske vindmønster regnes for en af Grønlands egne vinde.
Katabatisk betyder nedadrettet, og bevægelsen forløber fra den højtliggende centrale del af Ind-landsisen og ud mod randen og kysten, men afviger en smule til højre under indflydelse af Coriolis-kraften.
Den katabatiske vind drives af den afkølede – og derfor tungere – luft, som er i kontakt med Indlandsisens overflade, og som derfor siver ud mod randen fra Indlandsisens højeste punkt.
Den katabatiske vind når sit maksimum om vinteren, men den har tillige en døgnvariation, som mærkbart påvirker vinden i sommerhalvåret.

Midt på indlandsisen i 3000 m højde kan der være lange perioder uden væsentlig vind og nedbør men under ekstreme kuldegrader, den knastørre kolde luft er tung og siver derfor ud mod kysten fra Indlandsisens højeste punkt..
På den sydøstlige kyst har Grønland de kraftigste "Katabatiske faldvinde" påvirket af extrem kulde over indlandsisen i 3000 m. højde, over en strækning på 200 - 250km til kysten og Angmagssalik - Tasilack hvor kulden "blæser" til varmere temperaturer ved kysten.
Når denne forstærkes, kan det blive til ekstremt kraftige vinde som benævnes "Piteraq"

Tasiilaq oplever Piteraq årligt, men tilbage i 1970 oplevede Tasiilaq vindstyrker helt op til 90 m/s i forbindelse med en kraftig Piteraq. Det er næsten tre gange så meget som grænsen til orkan, og det medførte omfattende ødelæggelser i byen.

vinturbine.jpg
Nowhere else in the world is there a stable cold and smooth ice plateau at an altitude of 2-3000 meters with stable katabatic downwinds that extend 2-300 km down towards the coastline.
_

Ingen af de vindmøller vi benytter i Danmark er robuste nok til en kraftig "Piteraq", men med en vertikal vindturbe kan de vitale dele beskyttes i grundfjeldet ved underjordiske generator og relæstation. - Turbineblade kan hæves eller beskyttes af hensyn til vilt og dyrelivet.

Katabatiske vinde kan suse ned ad bjergsider fra Indlandsisen´s højereliggende kappe med orkanstyrke, men de fleste er ikke så intense, (18 - 20 km/t) eller mindre.

Højden af Indlandsisen´s iskappe bringer enorm gravitationsenergi i spil. De helt store vertikale vindturbineparker kan koncentrers i begrænsede områder i de kystnære dale.
Her blæser vinden langt over orkanstyrke og når omkring 300 km/t (190 mph). (I Grønland kaldes disse vinde for piteraq)

Der kan overalt langs Grønlands kyst findes områder med fremskudt/blotlagt grundfjeld som er velegnet til vindturbineparker.

vindturbine-sheerwind
Mulig robust Fald-vindturbine der ved strategisk plasering (som dæmningsfald) for lavere liggende Kold luft der ved en nedgående tunnel kan danne en "Piteraq on demand" - med vindkastigheder 3 X stormstyrke, over 250 kmh.

I nogle få områder af det kontinentale Antarktis skures sneen væk af kraften fra de katabatiske vinde, hvilket fører til "tørre dale" (eller "antarktiske oaser") som  "McMurdo Dry Valleys". Da de katabatiske vinde er faldende, har de en tendens til at have en lav relativ luftfugtighed, hvilket udtørrer området.  og holder vindturbinerne snefrie.

Andre regioner kan have en lignende Katabatiske vind, men med mindre effekt, hvilket fører til områder som genopfyldes af gletsjerstrøm fra Indlandsisen..

Et ubeboet område på over 1Mio. km2 kunne udlægges til vindturbiner. (UDEN NABOKLAGER)

Grønland kunne levere 5 - 6 gange Danmarks samlede energibehov (33,6 ktoe) | Opgjort i ktoe (Ton olieækvivalent) 

Når vi har så extreme variationer i vindstyrken vil der ofte være stor kapasitetsoverskud til Power To X produkter samt eksport og bunkering af Power To X produkter til de største skibe der sejler gennem Barentshavets nye sejlrute over Svalbard. (Amoniak - Brint - Gas - Methanol) - El og Power to X produkter kunne forsyne Europa via pipelines og udskibes / eksporteres via Barentshavet og pipelines via Alaska til USA.

LÆS OGSÅ : CO2 emissionsfri energi inden 2050 er en illution - MED MINDRE.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print  Print    Skriv ArtikelSkriv

Artikkel overskrift Dit Navn   Anonym
 
   
FAQ All SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

13-10-2022


Putin mener Mette F. er loyal mod RUSSERNE
Er det betrykkende at Mette Frederiksen og den Danske regering ikke nyder respekt og fortrolighed hos Nato ....
Sikkerhed Putin mener Mette F. er loyal mod RUSSERNE

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling