søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
03-12-2022
Tonny Parnell

PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør  

PTX Multi krydstogtkaj forslag

Print venlig  PDF

Power to X
Power To X - Elsinore bunkering
Vis stort billede

Jeg skrev om problemet allerede i 2019 men Turistindustrien i Nordsjælland kan ikke indhente det tabte - -
amerikanske turister er år til dato 27 procent under 2019-niveauet.
Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent
Oversøiske turister udebliver, Specielt KINA tegner en tilbagegang på hele 87 procent færre kinesere,
og det bliver værre de kommende år.

Helsingør mangler en krydstogtkaj
Borgmesteren blev tvunget til at fyre Havneshef Jens schrøder fordi "GIH gruppen i Helsingør", (der nu igen har skiftet navn til BOT gruppen (Beboere Omkring Trykkerdammen), ikke ønskede den krydstogthavn Jesper Schrøder havde på tegnebrædtet fordi den, efter "BOT´s" mening var for lang og kunne genere udsigten fra Trykkerdammen og (BOT gruppen)

Pga. direkte trusler fra "BOT Gruppen", forpurrede Borgmester Benedikte Kiær Senere udviklingen og: "Krydstogt-boom sejler nu uden om Helsingør" - også de krydstogtskibe der tidligere sejlede turister ind med tenderbåde fravælger Helsingør- det er for dyrt at sætte tenderbåde i vandet.

Og for de helt store nye skibe, er det for dyrt at sænke farten og ankre op i tre timer for at sejle videre til CPH, hvis ikke man kan foretage sypply af skibet i Helsingør.

Om det bliver Lynhjem Helsingør der tager Osten og Baggø der leverer kød, vil vise sig, men det er ret store beløb det drejer sig om

Derimod kan de stadig flere rederier der sejler på de Norske fjorde, spare rigtig meget ved at vende skibet i Helsingør og transportere gæster med bus til CPH.


Der estimeres at en ny multi krydstogtkaj vil aflede ca 800-1200 arbejdspladser
De aktiviteter der skabes ekstra, dels i det maritime uddannelsesmiljø men også nye maritime service-virksomheder vil beskatningsmæssigt skæppe godt i kommunekassen.

Herudover skæpper et anløb godt i havnekassen/kommunekassen. Et middelstort krydstogtskib betaler mellem 350.000 og 480.000 kroner pr. døgn for et anløb til Helsingør. (2019 priser)

Når Helsingør får egen Kydstogtkaj med mulighed for bagment - supply og bunkering, (af og påstigning samt levering af forsyninger og brændstof til skibet) ligger et krydstogtskib til kaj i ca. 2 dage og vi kan regne med at det skaber 35.000 ekstra overnatninger i Nordsjælland fordi mange krydstogtgæster ankommer til helsingør 1 - 2 dage før eller bliver i byen 1-2 dage efter.

Hvis vi beregner ca. 80 rederier vil vælge helsingør, der afleder ca. 100 anløb i 2 dage, vil der være en direkte indtægt til Helsingør havne på ca. Kr. 85 - 100.000.000,00 årligt.

Borgmester Benedikte Kiær (Kons.) udtaler sig begejstret og mener, det er et af de ben, som byen skal leve af i fremtiden.
Birgitte Bergman fra Helsingør Havne mener, der er stort potentiale for at få endnu flere krydstogtturister til byen.
Senere forpurrede Borgmester Benedikte Kiær udviklingen og: Queen Mary 2 sejler nu også udenom Helsingør

- Det er vigtigt at fastslå, at hverken den nye erhvervs- og krydstogtkaj eller nyansættelser griber ind i kommunekassen på drifts- eller serviceområdet, fastslår tidligere havnechef Jesper Schrøder.

Havnen satser samtidig på, at den øgede krydstogtturisme også vil have afsmitning på byen og de lokale Maritime erhverv ug uddannelder.

Multi Krydstogtkaj Syd-Øst for Kronborg
Når man betragter Helsingør fra luften eller via et landkort vil det for de fleste lyde tåbeligt når jeg vil placere en krydstogtterminal med en terminal-Pier direkte ud i Øresund, men forklaringen er at det faktisk i forvejen er lige her de allerstørste krydstogtskibe kaster anker når de besøger Helsingør, fordi der altid er smult vand her, og uanset stærk storm kan de største skibe altid gå til kaj her, både sommer og vinter. - -kapaciteten vil være større end den nye CMP "Osien que", med op til 8 samtidige anløb - - Jeg har set det praktiseret med stor succes i Caribien og på mange andre krydstogt-destinationer.

Også i forhold til etablering af to nye 50 MW havvands-varmepumper i Helsingør er lokationen under en ny multi-krydstogtkaj super optimal fordi vi har en umiddelbar vanddybde på mere en 14m. og et flow i sundet der øger cop værdien i havvands-varmepumpen maksimalt.

I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt, at vi ikke har fulgt med den maritime udvikling, og Kongeskibet er det største skib vi kan modtage.?
Hør Jesper Schrøders udtalelser og fordele for Helsingør ved etablering af en, for turistindustrien, længe ønsket krydstogthavn og hvad det betyder for byen og udviklingen i Nordsjælland.:

Der er nu fremlagt en ny Løsning der ikke generer "BOT Gruppen", og kommer ikke til at tage udsigten fra Trykkerdammen
Det er tanken at den nye multihavn skal aflaste Copenhagen Malmö Port (CMP) der ikke har vanddybte nok til de nyere skibe

 Havnechef Jesper Schrøder
havnechef Jesper Schrøder blev ofret på Borgmesterens koruptionsalter fordi 6 personer fra trykkerdammen truede borgmesteren til at fyre havneshefen og lukke havneprojektet. - Ærgerligt fordi udvikling af havnen er gået helt i stå, men ikke ualmindeligt i Helsingør kommune.

Truslen lød "Hold kaj'e - eller....?"

Ifølge havnechef Jesper Schrøder er gæsterne vildt begejstrede for Helsingør som destination.

Helsingør får en krydstogtkaj, hvad-enten Kommunen vil det eller ej, men vi ved også at når så mange myndigheder - beslutninger og råd, skal koordineres, så tager det tid, og en realisering ligger 15 - 20 år ud i fremtiden, og så er 40 - 50 % af Nordsjællands turistindustri, Hoteller og restauranter under konkurs.

Se video længere nede, hvordan der kan etableres fjernvarmeværk under ny krydstogtkaj

En krydstogtkaj kunne eventuelt også indtænkes i den nye Fingerplanen 2.0. (der kommer i 2023) - hvor vi ved vi får en underboring af kystbanen med en ny station ca. 15 M. under nivau. - - her kunne man indtænke en kæmpe underjordisk P-kælder i direkte forbindelse med stationen - Under krydstogtkajen hvor der i stedet for massiv fyldning kan være plads til parkering samt Power to X tankanlæg til multi-exer, Ethanol -Ammoniak (NH3) -El -Gas og brint.

Power to X
Som når du går i REMA 1000, lukkes du ind i en labyrint i den ene ende af forretning og når ikke kassen før du har set HELE forretningen - - Den labyrint skal vi lave i Helsingør indre by.
Vis stort billede - - -Gå Citywalk ruten

Hvis ikke Helsingør Kommune selv går ind i projektet, vil Kommunen ikke få nogen indflydelse på en krydstogtkaj overhovedet men den vil blive etableret, og skal bruges i forbindelse med den nye HH-forbindelse, hvor der skal bruges en havn til sænke-ellementer og andet udstyr, der skal sejles fra Femern til Helsingør.

Hvis Helsingør kommune aktivt går ind i planerne og søger indflydelse omkring indfletningen fra den nye RING6 til centrum, så kunne man bruge krydstogt terminalen som "løftestang" og argument for at foreslå en frakørsel under sundet og direkte ind til den nye underjordiske station. Centrum og den nye krydstogtterminal, hvorved Kongevejen nærmest kunne henlægges som "STILLEVEJ" . ligesom der vil være en række andre indlysende fordele ved at søge indflydelse.

Verden har forandret sig siden Kronborg blev bygget, men Helsingør nyder stadig en strategisk gunstig lokation og hvis energiminister Dan Jørgensen mener det alvorligt med udvikling af Power to x og Grøn energi som en oplagt eksportvare, - Ja så kunne Helsingør´s strategiske beliggenhed være velegnet til en stor scala produktion af Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint til eksport. - eksport og import station for skibstransporteret POWER TO X produkter til- fra hele Østersø regionen og Finland. 

Helsingør er i revision af landsplandirektivet 2022, tænkt som Bunkering og Eksport hub for GRØN Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint til eksport fra pipe lines, men også fra tre Multistandere der etableres i forbindelse med en service kaj ved Trykkerdammen

Krydstogtindustrien udvikler sig eksplosivt og den økonomiske udvikling såvel.
Havnechef Jesper Schrøder nævner en multihavn med ca 60 årlige anløb á ca 4000 gæster = 240.000 gæster årligt.

Copenhagen Malmö Port (CMP) modtog i 2019 over 1 Mio. krydstogtgæster og Helsingør er tænkt som hovedstadsregionens dybvandsdhavn for de største skibe der ikke kan gå til Ocean Quay som kun har 10,5 m vanddybde og de nye skibe kræver mere.

Yderligere løber Copenhagen Malmö Port (CMP) ind i store problemer idet Ocean Quay er meget udskældt med vedvarende og tiltagende protester fra det nye exclusive boligprojekt Lynetteholmen.

Med et årlig anløb på ca. 60. kan vi drage parallel med skagen havn i forhold til industri og afledte arbejdspladser

Helsingør er en gammel Værftsby med mange Maritime virksomheder der vil få en renæssance, ligesom de maritime uddannelser Borgmesteren kæmper så hårdt for at skaffe til byen, vil få en betydning.

Visit danmark har beregnet at hver krydstogtgæst der går i land, forbruger dagligt ca. kr. 450.-
Overnattende gæster (long term turister) der bruger en eller to dage før et krydstogt bruger ca. kr 1600 (Japanere 1900)

Med en ny krydstogtkaj skal vi satse på den synergieffekt "vi kan skabe" mellem Kronborg - Indre by - og Krydstogtanløb med supply - bunkering samt Embarking og Debarking faciliteter der betyder flere Overnattende gæster ("long term turister") der forbruger mere i netop "Hamlets By".


Se lidt strategisk på kortet - - - En krydstogt gæst skal se Kronborg, (det skal alle 4000 gæster på skibet). Gæsten "tvinges" på en gåtur gennem indre by, både frem og tilbage. - - det er en del af den synergieffekt Helsingør får og kan udnytte. (4000 x gennemsnit shopping kr. 450 = 1.800.000 i øget omsætning til byen pr. anløb) - - svarende til et gennemsnitligt omsætningsløft kr. 6 - 9000 til hver af vores ca. 200 specialforretninger pr. anløb.
Eller et årligt omsætningsløft til hver forretning kr, 540.000 (selvfølgelig afhængig af forretnings størrelse, men en estimeret omsætningsstigning på 4-8% vil være realistisk
- Lige det "løft" forretningerne i Helsingør har brug for.

Når vi ser på CPH og Skagen kan vi estimere ca, 35.000 ekstra hotelovernatninger i kommunen - Ca, 30-35.000 long term turister, eller ca. ekstra kr. 55-60.000.000 til hotel og restaurant industrien årligt.

En multi Krydstogtkaj vil generere ca. 6-700 fuldtids arbejdspladser, og vil skabe en betydelig eksport til bunkering og supply af de mange skibe.

Endvidere vil Helsingør´s maritime virksomheder få en renesance og Danmark har muligheded for at "sætte" sig på eksport af Power to X til såvel til skandinavien som til de baltiske lande.

herudover bruger Krydstogt rederierne enorme summer på at promovere Helsingør som "Port of Call" (samme værdi som Helsingør tidligere betalte Visit Nordsjælland)

MULTI KRYDSTOGTKAJ Hjælper Forsyning Helsingør med den grønne omstilling.

Varmepumper under Helsingør´s Nye krydstogtkaj

Forsyning Helsingør evner ikke den grønne omstilling. - Bestyrelsens ambitioner og indsigt i fremtidens grønne energiteknologi er ikke tilstrækkelig og bestyrelsen må ofres i en god sags tjeneste. Et nyt hold vil indse fornuften i at tænke mere visionært i forhold til nødvendigheden af at Helsingør Kommune skal kunne levere CO2 emissionsfri energi el og varme til kommunen´s produktionsvirksomheder inden 2030-35

Fordi Esbjerg ligger geografisk ud til havet, var det oplagt at bruge havets energi med en havvandsvarmepumpe. Teknologien er ikke ulig en jordvarmepumpe, der også trækker varmen ud, af overskudsvarme fra et elektolyseanlæg eller varmeudvikling ved El transportkabler i jorden.

I Esbjerg trækker man varmen ud af vandet og varmer fjernvarmevandet op til de cirka 65 grader, der er nødvendig for vores kunder. Har en zone brug for højere varme, sendes vandet over i en af de andre enheder for yderligere opvarmning.

Under Jesper Schrøders krydstogtkaj kunne stå en 50Mw Havvands - Varmepumpe der kunne kobles direkte på det eksisterende fjernvarmenet og opvarme hele Helsingør- - - Strøm til varmepumperne kunne genereres af en Brint Engine der alligevel skal forsyne Krydstogtkajen med Landstrøm - - med mindre vi får El fra Hesselø havvindmøllepark
Se videoen og Tænk over det Borgmester (Jens Bertram kan jo ikke).? - Med et slag kan Forsyning Helsingør og Helsingør levere CO2 emmisionsfri El og Varme til alle sine produktionsvirksomheder og anlæget kan stå færdigt inden 2030.-- - - Jeg kan kun anbefale at Helsingør Kommune hurtigst muligt indleder et samarbejde med CMP Copenhagen Malmö Port, om etablering af et samlet projeckt "50MW Havvands-varmepumpe og en Power to X Multi krydstogtkaj" - - CMP Copenhagen Malmö Port driver og administrerer flere havne og CMP og københavn´s havn har brug for en udvidelse med en dybvandshavn og Helsingør kan ikke anlægge en 50MW Havvands-varmepumpe uden eksperthjælp og en krydstogtkaj for at afhjælpe financieringen.

Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due
Vis stort billede

Vi lever i en klimanødsituation, og vi er nødt til hurtigt at accelerere den globale tilgængelighed til grønne brændstoffer, siger Henriette H. Thygesen, CEO for Fleet and Strategic Brands hos A.P. Møller – Mærsk som allerede har bestilt 12 Co2 emissions frie containerskibe - som forventes at kunne lægge til Danmarks største og hurtigste bunkering anlæg med en vanddybte på 17m. til de helt store skibe.

Vi har søkablerne til Sverige og det vil være oplagt at Danmark producerer PTX produkter af billig overskudsstrøm fra de Svenske og Norske Vandkraftværker. (hvis ikke vores Nordiske venner selv har noget i gang.)

Hesseloe Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due - - Hesseloe vindpower plant

Hvis Havvands varmepumperne under den nye multikaj drives af ren Wind Power fra den nye Vindmøllepark på Hesselø, så vil Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune kunne levere 100% CO2 emissionsfri El - Varme og alle Power To X er inden 2035 samt energi og supply til det kommende kæmpearbejde ved underboring af den nye faste HH-Forbindelse. Læs mere om reducering og styring af varmeudvikling ved jordlægning af >= 132KV kabler.-

Hovedstaden er vokset ud af fingerplanen. Nu får vi en ny fingerplan2 til en overordnet udvikling af region hovedstaden. Egentlig taler alt i dag for at Forsyning Helsingør henlægges helt til energinet region hovedstaden og Helsingør (Statshavn) overdrages til Copenhagen Malmö Port (CMP) for udvikling af en krydstogthavn i samarbejde med Ørsted - energinet, Mærsk mfl.

Helsingør er for lille og magter ikke opgaven men er for strategisk vigtig til at lokale særinteresser og borgergrupper "skaffer sig" indflydelse på udviklingen. (som "Fake" GIH gruppen har presset borgmesteren flere gange)

Den til dato kendte virkningsgrad for et Elektrolyse anlæg er ca. 70-75% men hovedparten af de sidste 25-30% er spild i form af varmeudvikling.

Den spildvarme kan hentes hjem igen hvis vi kombinerer den grønne omstilling med vindenergi og varmepumpe baseret boligopvarmning hvor de nye jord til vand varmepumper til større fjernvamestationer bliver 25 -30 % mere effektive hvis jordslanger nedlægges og opsamler spildvarmen omkring de nedgravede 400 MW Elkabler.

Tyskland er langt fremme med udvikling af et landsdækkende Brint infrastruktur net og for at opnå en endnu højere virkkegrad skal der samarbejdes om udviklingen af et fælles Ethanol -Ammoniak (NH3) -El -Gas og brintinfrastruktur Netværk. -

Her har Danmark mulighed for udbygning af en fælles Brintinfrastruktur i de allerede eksisterende El-Gas-fibernet korridor, hvorved spildvarmen fra El-transport og Elektrolyse produktionen også kan udnyttes for at hæve virkningsgraden til 90-95%, og så begynder Power To X teknologien at være rigtig interessant.

Med en ny anløbskaj ved trykkerdammen er der plads til 5 multi bunkering standere til export af Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og Brint(Hydrogen) - her er altid "smult" vand og en dybte på 18m. til de allerstørste skibe.

En undersøgelse RAMBØLL lavede for Esbjerg, viste at specielt NH3 er skadelig for fisk ved koncentrationer helt ned til 0.068 mg/liter og dødelig ved lidt højere koncentrationer.

Derfor vil Helsingør, med en meget kraftig (oftest norgående ) strøm ud i Kattegat, være det mest sikre sted i Danmark for Bunkering med NH3 til de allerstørste skibe fra "havstandere" eller en multi krydstogtkaj.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv
Carl-Jørgen Arum 29-07-2023 20:48:13
0 enig0 uenig
cal1cal1

Multi krydstogtkaj

Kan du fortælle lidt om hvor mange penge disse “gæster” ligger igen. Tror ikke at det kommer i nærhed til de omkostninger forbundet med krystogindustrien vi må betale.


.
Tonny Parnell 30-07-2023 10:48:13
9 enig0 uenig
cal1cal1

Multi krydstogtkaj

Carl-Jørgen Arum

Wonderfull Copenhagen har beregnet at hver gæst i gennemsnit lægger ca. kr. 450.-
Jeg har tidligere anslået: - - - En krydstogt gæst skal se Kronborg, (det skal alle 4000 gæster på skibet). Gæsten "tvinges" på en gåtur gennem indre by, både frem og tilbage. - - det er en del af den synergieffekt Helsingør får og kan udnytte. (4000 x gennemsnit shopping kr. 450 = 1.800.000 i øget omsætning til byen pr. anløb) - - svarende til et gennemsnitligt omsætningsløft kr. 6 - 9000 til hver af vores ca. 200 specialforretninger pr. anløb.
Eller et årligt omsætningsløft til hver forretning kr, 540.000 (selvfølgelig afhængig af forretnings størrelse, men en estimeret omsætningsstigning på 4-8% vil være realistisk
- Lige det "løft" forretningerne i Helsingør har brug for.

Jeg mener det var Jesper Schrøder´s første forsigtige skøn med 60 anløb, men det kan vi se det bliver meget mere .
Bemærk at en krydstogtgæst går ikke i Kvikly eller Flügger, men shopping fordeles på Helsingør´s mange spændende specialforretninger.
Endvidere satser Helsingør på af og påstigning (em & debagment) som formentlig giver ca, 20.000 longterm turister med hotelovernatninger (en longterm turist forbruger ca 2 -3000 dagligt. (der bliver nærmere tale om et omsætningsløft på mellem (medregnet long term turister ca. 210 - 250 Mio. årligt, - heraf 160 Mio. til fordeling på specialforretninger i indre by)

Bemærk også at jeg nævner en multi- krydstogtkaj, - - det betyder økonomisk at der serviceres for bunkering og supply og da Helsingør i forvejen er kendt for det maritime, vil der hurtigt opstå en service industri omkring hele Helsingør selvstyre havn, herunder friske vareforsyninger til de kæmpe store krydstogtskibe, Fisk fra Hornbæk og Gilleleje bliver indkøbt (som faktisk er eksport der gavner bruttonationalproduktet). men udgifterne deles med Forsyning Helsingør, som skal dele både anlægs og driftsudgifter, fordi Multi- krydstogtkajen huser 2 store 50MW havvands-varmepumper under terræn, ligesom de udgående "Pir" terminaler tjener for 95% til indsugningsfiltre for de to 50 MW pumper (der "drikker" 8000 L sec.)

Når Helsingør Kommune har indflydelse på begge projekter. kan kommunen også selv vælge at "splitte" udgifter og driftsindtægter direkte til kommunekassen eller til forsyning Helsingør med billigere varme til byens fjernvarmekunder. - - eller man kan dele anlægsudgifterne med en besparelse på 50% til hver.? (70% til forsyning Helsingør og 30% til havnen)


.
Jørn Duus Hansen 30-07-2023 16:48:13
0 enig0 uenig
cal1cal1

Multi krydstogtkaj

Jesper Schrøder “fratrådte” som havnechef i Helsingør 1.maj 2022. Hans udsagn blev heller ikke dengang taget alvorligt.


.
Tonny Parnell 30-07-2023 17:09:13
4 enig0 uenig
cal1cal1

Multi krydstogtkaj

Jørn Duus Hansen

Det er så ikke rigtigt. Jeg bemærker også du skriver "fratrådte", men spørg ham selv.
Jesper Schrøder blev fyret fordi han var langt fremme med planer om en krydstogtkaj, som han også nævner i indslaget
Udsigten fra den største ejendom på Trykkerdammen mod Sverige ville blive gereret ved Jesper Schrøders krydstogtkaj projekt, gruppen svinede gentagende gange borgmesteren til Truslerne mod borgmesteren lød dengang 'HOLD KAJE, eller....? '
De samme få. "men byens stærke mænd" dannede aktions og protestgrupper ( bestående af de samme 6 mænd) og som betaling for at lukke munden på beboerne "på toppen af Trykkerdammen", og undgå yderligere dårlig omtale af Borgmesteren blev Havneshefen fyret og krydstogt kaj planerne blev lagt i graven.

Nu har vi en anden situation, det bliver spændende at se hvad "huset på toppen af Trykkerdammen" siger denne gang.? Kommunen kan jo bruge den Miljøkonsekvensvurdering der blev igangsat i Marts 2022. - - den ligger klar nu.

Kommunen (FH.) skal etablere 2 X 50MW Havvands-varmepumper - - - de kan kun etableres lige uden for færgernes opmarchbåse (lige der hvor Jesper Schrøder havde planlagt en krydstogtkaj ) -
- Havvands varmepumperne tror jeg ikke "huset på toppen af Trykkerdammen" vil stoppe, hvorfor skulle de dog det?
Derimod vil "huset på toppen af Trykkerdammen" formentlig forpurre en krydstogtterminal,?? - men så vil "huset på toppen af Trykkerdammen" få problemer med støjgener fra 2 F16 jagere lige om hjørnet døgnet rundt, samt vibrationer i undergrunden, fra de store havvands-varmepumper der vil få kaffekopperne til at klirre i "huset på toppen af Trykkerdammen", - - med mindre man anlægger en krydstogtkaj ovenover til vibrations og støjdæmpning.
Jeg håber selvfølgelig at "huset på toppen af Trykkerdammen" vil samarbejde fornuftigt så "huset på toppen af Trykkerdammen" undgår støj og vibrationer og Helsingør får den nødvendige udvikling uden 6 mennesker i byen altid og på en meget uheldig måde, "sætter en kæp i hjulet."

En krydstogtkaj kan måske forpurres ved at lægge dobbelt beton over, men Havvands-varmepumpene kan ikke fungere uden et meget stort indsugnings-filter, - det kan ikke ligge frit ude i sundet, men skal opbygges og forankres til kontinentalsoklen på samme måde som en krydstogt "Pir" skal, og derfor er det "Pir" terminaler til en krydstogtkaj.


.

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling