søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik til planer om Krydstogtkaj eller Havvands varmepumper, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption
Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september 2022 en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


All
05-12-2022
Tonny Parnell

Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis  

To hidsigpropper på glatis
Først whistleblower sagen som vi endnu ikke har fået svar på.
Nu giver Jens Bertram urigtige oplysninger omkring Forsyning Helsingør for at dække over andet rod.
Borgmesteren gør dagligt et stort nummer ud af at fortælle en positiv historie om kommunen og Helsingør´s klimaregnskab.

Benedikte Kiær
Urent trav i toppen
Hvem vinder på korruption

Problemet er at Jens Bertram ikke ved hvilke tal han oplyser, og oftest er de tal Borgmesteren videregiver og indskriver i Kommunens klimaregnskab forfalsket og fordrejet for at dække over andet rod i Forsyning Helsingør og er ofte helt forkerte.
Når Jens Bertram "Pynter" på tallene betyder det at den "søde historie" Benedikte Kiær fortæller om klimaregnskabet ikke hænger sammen og (på grund af Jens Bertram) - taler Borgmesteren usandt. 
- - Om forsyning Helsingør i virkeligheden benytter kul ?, som en spørger antyder, eller om det gamle gasfyr slet ikke er frakoblet endnu, ved jeg ikke.

Jeg bor meget tæt på, og har i år ikke set en eneste flistransport, og jeg har i år ikke set transportbåndene til fliskedlerne køre. Hvis der benyttes biomasse i det nye kraftvarmeværk er det IKKE en reduktion af CO2 forureningen men en forøgelse der skal skrives ind i kommunens klimaregnskab. Nøjagtig det samme vil gøre sig gældende med det planlagte Solcelleanlæg i skibstrup.. .
.. 
Troværdigheden i udtalelsen fra Forsyning Helsingør skriger til himlen - - - først forklares at flis sejles til Hundested og meget store mængder opbevares der ? (Flis er selvantændende ved tryk og større mængder, derfor er det ikke rigtigt)
- - Brandtilsynet vil ikke tillade opbevaring af så store mængder, det var også en overset fare som brandtilsynet i Helsingør påpegede ved opførsel af flisfyret i 2018

Senere udtaler "en repræsentant" fra FH. at største delen af den flis der bruges, kommer fra Gribskov, (Det må være Jens Bertram der igen er fyldt med løgn, ligesom han endnu ikke har forstået at den påtænkte solcellepark IKKE ER GRØN, men udleder mere co2 til atmosfæren end er kulfyret kraftværk i Sibirien)

Jens Bertram udtaler - Kraftvarmeværket leverer en årlig Co2-reduktion på cirka 90 procent – sammenlignet med naturgas, som var den tidligere energikilde. (det er jo så indlysende forkert at selv borgmesteren må studse, og burde kræve en forklaring inden de 90% skrives ind i Kommunen´s klimaregnskab.), og som det mindste tænke over hvor Kommunens Klimaregnskab står hvis ikke Jens Bertram havde "pyntet" på tallene. (Borgmesteren tale usandt omkring klimaregnskabet og det går ud over de virksomheder i Kommunen der har CO2 reduktion som konkurenceparemeter)

Jens Bertram er IKKE troværdig og de tal og værdier vi får omkring Forsyning Helsingør er for størstedelen direkte forkerte, og resten stritter ud til alle sider uden sammenhæng. Ledelsen i Forsyning Helsingør bør have langt større viden og ikke mindst ambitioner der svarer til nutidens globale krav til teknologisk udvikling i forhold til Grøn energi. 

For de fleste produktionsvirksomheder i Helsingør Kommune er det helt afgørende at Kommunen som alternativ til Power to X, kan levere CO2 emissionsfri el og varme til kommunens industriproduktion inden 2030-35 idet de fleste produktionsvirksomheder allerede har indkalkuleret dette som et hoved konkurrenceparameter. Det vil med det nuværende ambitionsniveau i Forsyning Helsingør, og med Jens Bertram i bestyrelsen, IKKE VÆRE MULIGT.

Hvornår får vi en uvildig revision og gennemgang af Forsyning Helsingør´s regnskab, herunder hvordan de lån der financierede det nye Flisfyr afvikles økonomisk, - Hvordan financieres solcelleparken og en reel rapport om Forsyning Helsingør´s klimaaftryk i Kommunens klimaregnskab før flisfyret - efter flisfyret - før ibrugtagning af solcelleparken og efter, samt det økonomiske efterspil og afvikling af de lån der er optaget til byggerierne tilbage fra det nu nedlagte Biogaseventyr - Flisfyret - og den kommende solcellepark, som ALLE er gigantiske fejlinvesteringer. 

Det er ALLE Helsingør´s skatteborgere der ejer og betaler for Forsyning Helsingør´s drift,
Når ikke Jens Bertram er i stand til at levere korrekte oplysninger, så er han ikke værdig til at bestride posten og det må være borgernes ret at kræve en uvildig ekstern undersøgelse af såvel det økonomiske som de oplysninger borgmesteren ligger til grund for Kommunens klimaregnskab.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print  Print    Skriv ArtikelSkriv

Artikkel overskrift Dit Navn   Anonym
 
   
FAQ All SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

13-10-2022


Putin mener Mette F. er loyal mod RUSSERNE
Er det betrykkende at Mette Frederiksen og den Danske regering ikke nyder respekt og fortrolighed hos Nato ....
Sikkerhed Putin mener Mette F. er loyal mod RUSSERNE

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling