søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik til planer om Krydstogtkaj eller Havvands varmepumper, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption
Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september 2022 en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
30-03-2022
Tonny Parnell

CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....  

CO2 Emissions fri energi er kun mulig HVIS...

Realisering af regeringens vision om dansk uafhængighed af kul, olie og gas om knap 30 år, er ikke mulig af mange årsager. - Med mindre. .

Vindturbiner faldvinde
Vindturbiner i Katabatiske vindtunler

Print som PDF Fil

Vi. kan ikke blive ved med at opretholde glansbilledet af solceller som den grønne løsning på klodens CO2-problemer. Når udledningen af klimagasser ved produktionen af solceller bliver medregnet, så er solceller langt den mest CO2-svinende grønne teknologi og udleder i det samlede regnestykke, mere CO2 end kul - gas og olie.

I produktions processen af solceller som har en levetid´s cyklus på kun ca. 5-6 år, sker der et massivt udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2.

Produktionen af solceller forurener f.eks luften med SF6 der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2,
NF3 der er 17.200 gange så klimaskadeligt som CO2, 
og C2F6 der er 9.200 gange så skadeligt som CO2.

Udvikling Grøn omstilling
Troposfære bæltet målt i Jan. md.

Ved produktion af solceller og batterier, benyttes hvert år millioner af tons giftigt bly til lodninger i solceller. 
Når baterier og solceller udskiftes/skrottes efter en cyklus på 5 - 6 år, er bly et affaldsprodukt (i lighed med atomaffald) der forbliver giftigt i al evighed, og når alle mellemregninger medtages er Solselleenergi på vores bredegrader den største miljøsviner af alle, der på sigt er en langt større trussel mod menneskeheden end atomaffald og stråling.

Atomkraft fortalerere siger at problemet med atomaffald er løst fordi vi de næste 100.000 år har plas til deponering af alt atomaffald. Det er jo en "skæv" argumentation, al den stund at vi ved det største udbrud af CO2 forurening skete da Andesbjergene rejste sig ved foskydning af de tektoniske plader for mere end 50Mio. år siden. Herudover er det ikke tildelt nogen at bestemme menneskehedens udslettelse indenfor kun 100.000 år.  - - Som klimadebatør vil videoen her være nyttig: the-arctic-ice-sheat

Beregninger "foretaget af EU-forskere i projektet ExternE" viser, at solceller i Tyskland udleder 180 gram CO2 for hver produceret kWh, hvis man medregner produktionen af solcellerne. Opråb fra forsker: Solceller er den mest klimaskadelige grønne energiform

En danskproduceret kilowatt-time produceret ved olie - kul - gas udledte i 2018 150 gram CO2. pr. kWh (der er anvendt Energinets miljørapport 2019 med fradrag ef vindenergi)

Herudover skal også tages hensyn til risiko for udslip af samme stærkt forurenende drivhusgasser ved recycling og bortskaffelse af udbrændte solcellemoduler.

vinturbine.jpg
vinturbine new
Robust vindturbine på Grønland hvor anker og generator kan beskyttes ved nedgravning

1. Vi ved nu at Solcelleparker nord og syd for troposfære bæltet målt i Jan. md. afleder mere Co2 til naturen end Kul og olie, (Det er i vinterhalvåret Helsingør bruger mest El og varme), derfor vil den planlagte solcellepark i skibstrup belaste naturen med langt mere Co2 end kul, olie og fosile brændsler, - - GLEM ALLE PLANER VEDR. SOLCELLEPARKER.

Efter Ruslands agressioner mod Ukraine har vi lovet at stå last og brast om at bringe "vesten" fri og uafhængig af Russisk gas. - At vores allierede mener det alvorlig blev preciceret ved sprængning af Nordstreem 1 og 2.

Putin er vedholdende i sin krig mod Ukraine, og det ser nu ud til at Kina kunne finde på at støtte rusland, og finder Xi-ping på at levere våben eller andet til Rusland der kan have indflydelse på krigen mod Ukraine, er det helt sikkert at dette bliver fulgt op af vestlige handelssanktioner mod Kina - - - der først vil ramme kina´s storproduktion af solceller, der er produceret af slaver fra mongoliet.

Der er mange grunde til at vi i den GRØNNE omstilling, - IKKE skal satse på solceller.

Jeg er ked af at sige det Elleman, men Biogas er IKKE CO2 neutral, og bliver det aldrig

”Ved at satse stort på biogas, ("Venstre´s handlingsplan 2030") bliver vi i årtier fremover fastlåst til en enorm svineproduktion. Ingen biogas uden gylle”

Helsingør var den første kommune der satsede på biogas og etablerede i 1985 et flot og prangende biogasanlæg med tilhørende Gas-fordelingsnet i hele byen - - anlægget kom aldrig til at producere en eneste M3 Gas og blev jævnet med jorden igen i 2018.

I forhold til at Danmark´s største biogasanlæg, "Nature Energy Korskro A/S" Esbjerg, er støttet af Staten med 40 Mio. til opførelse i 2015, - kan man vel ikke kalde det en succeshistorie når værket aldrig har præsteret et regnskab med overskud.? 

Udvikling Grøn omstilling
"Nature Energy Korskro A/S" Esbjerg

Problemet med biogas er, at det er uhyre kostbart at producere. Ikke mindst dyrt for miljøet. Biogas fjerner nemlig ikke CO2 fra landbruget og miljøet. Tværtimod omdannes planteaffald og gylle straks til cirka halv CO2 og halv CH4 (metan).
CH4 er cirka 80 gange stærkere drivhusgas end CO2. - Også under forbrænding i fjernvarmeværker og benyttelse i motorer slipper metan ud.

Der skal forskes langt mere i at "fange" / nedbryde CH4 (metan) og Co2 drivhusgasser direkte fra landbruget´s produktionsstalde. HVAD ER METAN CH4

Måske er pyrolyseanlæg fremtiden for landbruget.
Et pyrolyseanlæg omdanner ved høje temperaturer restprodukter som træflis og halm til varme og biobrændstoffer, samtidig bindes op til 50% af biomassens kulstof i biokul, så den ikke føres tilbage i atmosfæren, men derimod med fordel kan nedpløjes på landbrugsjorde.

Biogas baseret på svinegylle er en katastrofe – økonomisk, miljø- og klimamæssigt

Og lige enting mere til "Venstre´s handlingsplan 2030" - - Ørsted er et guldæg i den grønne omstilling og ØRSTED SKAL IKKE SÆLGES

****** "Opdateret d. 26-09-2022"
Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen.
Baltic Pipe krydser Nord Stream 1 og 2 få meter fra det punkt hvor de to eksplosioner skete på Nord Stream 2. - og videre til Polen hvor der igen er en fordelerstation der fordeler den Norske gas til Polen og dækker det behov Tyskland tidligere fik dækket via Nord Stream 1. via "JAGAL" mod Tyskland og "JAMAL Pipe lines" som også er en Russisk gasledning vi ønsker lukket ved Belarus grænsen..Baltic Pipe

2. Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker og det har Danmark ikke kapacitet og arbejdskraft til. (heller ikke uanset 100.000 ekstra Ukrainske flygtninge -? - Dog ser det ud til at Putin´s højt uddannede unge befolkningsgrupper nu flygter og kommer os til hjælp.) 

Efter Vladimir Putin har proklameret mobilisering af det rusiske militær med indkaldelse af unge mænd til krigen mod Ukraine, ser vi et oprør mod det Rusiske regime og unge veluddannede mænd flygter ud af landet.
Finland er under stor pres og lukker formentlig Grænsen mod Rusland, MEN ER DET NU KLOGT AT LUKKE GRÆNSEN ?

For det første mangler Danmark og hele Europa Arbejdskraft, og hvis vi lige et øjeblik er lidt kyniske og tænker Business (så er det den bedste og mest oplyste del af den Rusiske befolkning der flygter nu)

Hvis Vesten vil vælger at "STRAFFE" Putin, så skal Vesten selvfølge modtage ALLE flygtninge fra Rusland, indtil der ikke er flere unge mænd der kan indkaldes for at blive dræbt i Krigen mod Ukraine

Rusland (Vladimir Putin - hvis ikke han bliver væltet i et oprør) skal også opbygge et land efter krigen og det hæmmes hvis Vesten med åbne arme har modtaget toppen af de dygtigste som flygtede fra rædselsregimet. Som i Danmark, er mennesket også en resaurce i Rusland, og dem vil Putin mangle efter krigen. Det er en stærk - "de stærkeste" ressourcer der flygter fra Putins regime. Det svækker Rusland, men det er en "ressource" der positivt kan indgå som den arbejdskraft virksomhederne skriger efter (fra dag et hvis ikke socialdemokraternes venner 3f stiller sig på bagbenene)

USA fortsætter sanktionerne og effektuerer i dag den 26/09-22 Biden´s udtalelse fra den 07/02-22 om at lukke Nord Strem 1 og 2 hvis Rusland med tropper og køretøjer går ind over Ukraines grænse. lyt efter hvad Biden siger ca. midt i dette pressemøde fra 7. Feb. - - her til morgen blev der sat handling bag. - Nord Stream I består faktisk af to ledninger, - derfor 2 eksplotioner på Nord Stream I. *********

Danmark må nødvendigvis omvurdere vores syn på flygtninge / "den til enhver tid pågående folkevandring":

vinturbine.jpg
Grønland har enorme områder på toppen af indlandsisen hvor Tung Kold luft dannes. På grund af klodens rotation ser du i Syd-Grønland meget stejle områder mod øst (Pitaraq områder) hvor hastigheden på de Katabatiske faldvinde når en hastighed på 3 x orkanstyrke

3. Hvis vi kunne skaffe arbejdskraft nok til at øge anlæg af vindmølleparker og energiøer vil Danmark ikke være i stand til at ledningsføre den grønne energi i elenettet med mindre dette udvides 400% og det har vi ikke kobber, eller super-ledere nok til - - - og selv om vi udvider minekapaciteten i Grønland vil der ikke være nok med mindre vi finder nye miner.(Grønland bliver måske det Arktiske svar på de velhavende Emirater i Mellemøsten - eller Danmark gør, hvis vi spiller kortene rigtigt.)

I dag sidder Xi Jinping på mange store kobberminer i Afrika med en samlet produktion ca. 485,000ton kobber årligt

Nord for Polarcirklen i Sverige har det svenske mineselskab Boliden fordoblet kapaciteten til 36 millioner ton malm om året, heraf ca. 3% Kobber(godt 350.000.ton) til superledere. (Norge har også Kobberminer men der er stor forskel på hvor meget kobber der er i malmen)

Bingham Canyon Open Pit Copper Mine Salt Lace City Utah i USA. er verdens største og producerer 159,400ton kobber årligt, (udtømt i 2025)
Chile har verdens anden største Copper mine (72% privatejet)

Danmark har mulighed for minedrift og udvinding af Kobber til superledere i Grønland (som Kina også har vist interesse for)

Omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler er en kæmpe opgave, der vil vende op og ned på, ikke bare vores, men hele det globale verdenssamfund. (resaurcerne bliver pludselig tilgængelige eller utilgængelige i modsatte dele af verden)

vinturbine.jpg
Katabatisk faldvinde

Man kunne i dag fristes til at mene NATO burde inddrages i planlægningen for at sikre strategisk vigtige knudepunkter og ikke mindst forsvar af eventuelle vindmølleparker og elektrolyse produktion på Grønland og Færøerne.

Foruden minedriften kunne Grønland og Færøerne i fremtiden spille en væsentlig rolle omkring eksport af Power to X produkter til resten af verden, Vi kommer til at mangle Halvledere samt fuld ledere Kobber - Aluminium - Nikkel messing og andre fuld-ledere. Island kan levere store mængder energi fra den varme undergrund. En samlet energi-infrastruktur omkring Barentshavet under Nato beskyttelse er måske fremtiden.

Vi skal de næste 20-25 år kalkulere med en kraftig nedgang i reallønnen, Danmark skal investere massivt i et Power To X infrastruktur netværk, udnytte sin strategiske beliggenhed og danne sig en sikker føre position i eksport af Power To X teknologi, produkter og know how .

Grønland er verdens største ø og verdens største ørken hvor vind og vejr er meget forskellig fra Vest til øst.

Specielt ved de Østgrønlandske kyster har vi interessante vindforhold - Faldvinde eller katabatiske vinde.

Vertikale vindturbiner er velegnet fordi den tunge katabatiske vind smyger sig lavt langs grundfjeldet mod kysten.

Det katabatiske vindmønster regnes for en af Grønlands egne vinde.
Katabatisk betyder nedadrettet, og bevægelsen forløber fra den højtliggende centrale del af Ind-landsisen og ud mod randen og kysten, men afviger en smule til højre under indflydelse af Coriolis-kraften.
Den katabatiske vind drives af den afkølede – og derfor tungere – luft, som er i kontakt med Indlandsisens overflade, og som derfor siver ud mod randen fra Indlandsisens højeste punkt. 3231 m.o.h.
Den katabatiske vind når sit maksimum om vinteren, men den har tillige en døgnvariation, som mærkbart påvirker vinden i sommerhalvåret.

Piteraq-Greenland.png
Piteraq områder
vinturbine.jpg
Lille privathusstands Vertikal vindturbine 6kw - Kan også produceres som storskala vindturbine 8 MW - 10 MW

Midt på indlandsisen i 3000 m højde kan der være lange perioder uden væsentlig vind og nedbør men under ekstreme kuldegrader, den knastørre kolde luft er tung og siver derfor ud mod kysten fra Indlandsisens højeste punkt..
På den sydøstlige kyst har Grønland de kraftigste "Katabatiske faldvinde" påvirket af extrem kulde over indlandsisen i 3000 m. højde, over en strækning på 200 - 250km til kysten og Angmagssalik - Tasilack hvor kulden "blæser" til varmere temperaturer ved kysten.
Når denne forstærkes, kan det blive til ekstremt kraftige vinde som benævnes "Piteraq"

Tasiilaq oplever Piteraq årligt, men tilbage i 1970 oplevede Tasiilaq vindstyrker helt op til 90 m/s i forbindelse med en kraftig Piteraq. Det er næsten tre gange så meget som grænsen til orkan, og det medførte omfattende ødelæggelser i byen.

Ingen af de vindmøller vi benytter i Danmark er robuste nok til en kraftig "Piteraq", men med en vertikal vindturbe kan de vitale dele beskyttes i grundfjeldet ved underjordiske generator og relæstation. - Turbineblade kan hæves eller beskyttes af hensyn til vilt og dyrelivet.

Katabatiske vinde kan suse ned ad bjergsider fra Indlandsisen´s højereliggende kappe med orkanstyrke, men de fleste er ikke så intense, (18 - 20 km/t) eller mindre.

vinturbine.jpg
Nowhere else in the world is there a stable cold and smooth ice plateau at an altitude of 2-3000 meters with stable katabatic downwinds that extend 2-300 km down towards the coastline.
_

Højden af Indlandsisen´s iskappe bringer enorm gravitationsenergi i spil. De helt store vertikale vindturbineparker kan koncentrers i begrænsede områder i de kystnære dale.
Her blæser vinden langt over orkanstyrke og når omkring 300 km/t (190 mph). (I Grønland kaldes disse vinde for piteraq)

Der kan overalt langs Grønlands kyst findes områder med fremskudt/blotlagt grundfjeld som er velegnet til vindturbineparker.

I nogle få områder af det kontinentale Antarktis skures sneen væk af kraften fra de katabatiske vinde, hvilket fører til "tørre dale" (eller "antarktiske oaser") som  "McMurdo Dry Valleys". Da de katabatiske vinde er faldende, har de en tendens til at have en lav relativ luftfugtighed, hvilket udtørrer området.  og holder vindturbinerne snefrie.

Andre regioner kan have en lignende Katabatiske vind, men med mindre effekt, hvilket fører til områder som genopfyldes af gletsjerstrøm fra Indlandsisen..

Et ubeboet område på over 1Mio. km2 kunne udlægges til vindturbiner. (UDEN NABOKLAGER)

Grønland kunne levere 5 - 6 gange Danmarks samlede energibehov (33,6 ktoe) | Opgjort i ktoe (Ton olieækvivalent) 

Når vi har så extreme variationer i vindstyrken vil der ofte være stor kapasitetsoverskud til Power To X produkter samt eksport og bunkering af Power To X produkter til de største skibe der sejler gennem Barentshavets nye sejlrute over Svalbard. (Amoniak - Brint - Gas - Methanol) - El og Power to X produkter kunne forsyne Europa via pipelines og udskibes / eksporteres via Barentshavet og pipelines via Alaska til USA.

vindturbine-sheerwind
Mulig robust Fald-vindturbine der ved strategisk plasering (som dæmningsfald) for lavere liggende Kold luft der ved en nedgående tunnel kan danne en "Piteraq on demand" - med vindkastigheder 3 X stormstyrke, over 250 kmh.

At Trump ytrede ønske om at købe Grønland, var jo ikke fordi han er dum??, Måske ville det interessere USA at medvirke til etablering af vindmølleparker på Grønland ? - også for af sikkerheds og efterretningsgrunde, at være til stede med radarudstyr og Antimisil ramper og sporingsudstyr. - hvis en neuclear raket skulle forvilde sig over Grønland mod USA.

Power to x kan være redningsplanke for regeringens energistrategi 2050

Power-to-X er afgørende for grøn omstilling af energiforsyningen. Det stiller store krav til de virksomheder, som skal udvikle og modne produkter og teknologier, der skal understøtte udviklingen.

Power to x kan være redningsplanken fordi vi kan lagre en del af energien på produktionsstedet og derved udligne ledningsføringen til forbrugeren i Elnettet. Elektrolyseproduktierede Power To X produkter transporteres dels ved trykledninger eller tank-transport og med skibe. Man kan også transportere El -Gas og Brint i samme pipeline, eller El i en kappe om metanol amoniak. herved kan fase R - S - T fremføres i samme korridor, hvorved etableringsomkostninger til omlægning og udvidelse af energi infrastruktur nettet bliver væsentligt billigere.

Kina gør skeptikere af brint-forbrændingsmotoren (ICE) til skamme. Brint er nu i fokus og der udføres betydelig forskning og udvikling i teknologien på tværs af geografiske områder. På trods af at Kina er en af verdens største producenter for elektriske køretøjer (EV'er), udforsker Kina aktivt alternative energiteknologier til biler, herunder brintforbrændingsmotorer (H2 ICE'er) til erhvervskøretøjer siger GlobalData, en førende data- og analysevirksomhed.

FAW Group (FAW) har, gennem sit datterselskab FAW Jiefang, udviklet det første tunge erhvervskøretøj med direkte indsprøjtning H2 ICE. Som er en 13L kraftig motor, der yder en effekt på mere end 500 hk.

Med en firecylindret motor med et slagvolumen på 2L, Med en angivet termisk virkningsgrad på omkring 55 % og en turbolader, giver motoren dobbelt brændstofindsprøjtning af brint og ammoniak, som fleksibelt kan omdannes til brint og andet netto kulstoffri brændstof Produkter.

BMW Plans to Roll Out Hydrogen-Powered Cars by 2025

It seems like hydrogen engines could be the next big thing in the world of cars. While electric vehicles (EVs) have been in the spotlight for zero-emission efforts, hydrogen-powered cars have been in the shadows.

In the coming era of transportation, the focus will be on fast performance, quick refuelling, and eco-friendly options. Hydrogen engines are emerging as a potential game-changer in the automotive industry, aligning with these priorities. https://myelectricsparks.com/bmw-hydrogen-engines/

Hvorfor er Grønland super interessant.?

1. Fordi Grønland er unik med stabile til meget kraftige faldvinde i vinterhalvåret (når Nordeuropa bruger mest energi) i et bælte hele vejen rundt om Grønland fra kysten og 250 Km ind mod indlandsisen 3000 m. over havets overflade.

2. I vinterhalvåret og under ekstrem kulde kan vindhastigheden nå op på 70 - 80 Msec. langt over orkanstyrke og kan nå omkring 300 km/t (190 mph), hvilket betyder en enorm energiproduktion der ved elektrolyse kan omdannes til brint,
Hydrogen skal opbevares og transporteres flydende som sker ved en proces med påvirkning af ekstrem kulde -255grd. - - I Grønland er vintertemperaturen i forvejen ekstrem lav (-50grd) og i forhold til den Danske gennemsnitstemperatur spares en del ved nedkøling til flydende Brint i Grønland

vinturbine.jpg
Kennedy Channel - Lincoln Sea

3. Der er efter Vladimir Putin´s aggressioner mod kontinentet og en fremtidig åbning af skibstrafik gennem Barentshavet, stor strategisk interesse omkring Grønland og Danmark har i Natosamarbejdet forpligtet sig til at være mere synlig og tilstede i Grønland

4. Ved den elektrolyse baserede Power To X produktion er der et tab ca. 25% som fragår elektrolyse processen som varmetab. (dvs. elektrolyse processen tilføres 1 KWh energi der omdannes til Brint, som omregnet til El energi kun har en værdi af 0,75 KWh. samt en varmeudvikling der svarer til de 25% eller 0,25 KWh.

Det er derfor vigtigt at vi beholder de 50% ejerskab i Ørsted fordi de kommende elektrolyse stationer skal placeres således Fjernvarmeværker landet over kan opsamle de 25% spildvarme via varmepumper der kan omdanne de sidste 25% til varme i Danske fjernvarmenet.

I forbindelse med udvikling af Grønland og accept af opstilling af Vindturbineparker, vil det betyde et der kan "Byttes" med gratis fjernvarme til alle husstande i de områder vindmølleturbiner opstilles.

5.EU kommissionen og Fr. Ursula VON DER LEYEN har proklameret yderligere produkter på sanktionslisten mod Rusland, både export og Importvarer, herunder en række mineraler, Uran - kobber - kisel - thorium - guld - diamanter - Platin og en stribe af andre råstoffer som alle findes i GRØNLAND

Der er Global mangel på superledere og Platin i den grønne omstilling hvor El bliver den største og den direkte energifaktor, skal der bruges 500% mere kobber/superledere, som i dag ikke findes, men det kan vi (sammen med Platin til brænselsseller) ved minedrift udvinde på Grønland til langt under verdensmarkedsprisen som i øjeblikket domineres af Kina med kobber fra Afrika.

Katabatic-wind.png
Katabatiske vinde
Østgrønland

5. USA/Nato ønsker større bevågenhed omkring Grønland, - som fordrer mere trafik og transport til verdens største ø, som bliver mere farbar og det bliver nemmere/billigere at etablere de vindmølleparker der skal energiforsyne det nye Power to X infrastruktur netværk med bunkering af Brint - Ethanol - Ammoniak (NH3) til eksport og de største skibe gennem Barentshavet.

6. Grønland er verdens største ø (2.166.000 km²) med en befolkning på kun 56.541 indbyggere (Helsingør kommune) - - der kan opstilles mere end 10 Mio. energimøller uden nogen bliver generet af støj - udsigt - syn, og vildt er der ikke meget af i det øde og extremt barske landskab.

7. Grønland og Danmark kommer til at indtage en betydelig strategisk rolle når de nye sejlruter - Barentshavet - syd/øst og ikke mindst Kennedystrædet (hvor vi har Hans Ø) nordvest om Grønland tages i brug for alvor, hvor der ikke mindst ligger en profit for de allerstørste skibe ved Bunkering fra Grønland, midt mellem Vesten og Asien, hvor tonnagen kan udnyttes maksimalt hvis "tanken og andre forsyninger kan nedbringes til de halve ved let tilgængelig supply og bunkering 2 gange på halvvejen, såvel den ene som den anden vej om Grønland mod Asien

8. Grønland er super interessant fordi Kun verdens største ø på hele 2.165.000 km2 har enorme øde områder med et katabatisk vindmønster der blæser fra den ekstremt kolde indlandsis i 3000 meters højde over hele den centrale del af Grønland, og en strækning/bælte på 200 - 300 Km. langs hele kysten fra indlandsisen og ned mod kysten..
Alle vitale dele af en vindturbinepark kan beskyttes i grundfjeldet hvor den tunge vind blæse meget lavt.

Atom Isbryder
Læs Berlingske artikkel den 25. Nov. 22

Der er kamp om Arktis

Rusland og Vladimir putin har allerede bygget to nye atomdrevne isbrydere der skal benyttes i kampen om arktis, for at holde de nye sejlruter isfrie hele året.

Rusland investerer massivt i Isbrydere o militært udstyr, som skal sikre indflydelse i den stadigt mere intense kamp om magten i Arktis. Læs Berlingske artikkel den 25. Nov. 22

De nye sejlruter gennem Arktis og Barentshavet er ekstremt interesante og kan spare op til 40% brændstof. - - derfor er det af stor betydning hvis Grænland og Det Danske Rigsfællesskab etablerer en Power To X service og bunkering station i Tasilaq (lige ved porten til barentshavet´s nye sejlruter)

I den stadigt mere intense kamp om magten i Arktis vil Tasilaq´s strategisk vigtige beliggendhed, helt sikkert også interessere vores allierede og USA i og omkring sikkerheden i det arktiske område.

Der etableres også såvel solcelleparker som vindmølleparker i Sahara,
men solceller er allerede under udfasning fordi anlæg, drift og vedligeholdelse er meget Co2 belastende, og vindturbiner er billigere. Herudover er Sahara sand og saltvand ødeløggende for både vindturbiner, solceller og alt teknik. (sandstorme i Sahara er altødelæggende og vinden i Sahara er ustabil og ringe)
Polerne og Alaska er store øde ørkenområder, men kun Grønland´s grundfjeld sammen med Indlandsisen danner et kæmpe ekstremt koldt plateu i 2500 - 3000 meters højde, hvor den tunge kolde luft dannes for at "sive" ud over kanten og blæse 250 km. med tiltagende kraft mod kysterne.

I konkurrence med Atomkraftværker

Der forskes nu med "Smeltet salt-kraftværker" som viser stort potentiale.
Reaktoren fodres med Thorium som udvindes ved minedrift i Norge, men vi har også Thorium miner på Grønland

De nye reaktorer vil være ideelle til at forbrænde Thorium og åbner en ny og nærmest uudtømmelig energikilde. Thorium kan ikke selv spaltes, men kan omdannes til spaltelig uran-233 ved neutronbestråling i en reaktor.


Et almindeligt atomkraftværk med en kapacitet på 1000 MW forbruger årligt 35 tons beriget uran, som fremstilles ud fra 250 tons uran udvundet fra miner. En "smeltet salt-reaktor" med samme elproduktion vil kunne klare sig med et enkelt ton udvundet Thorium. Mængderne af radioaktivt affald bliver tilsvarende 35 x mindre.

Tilmed vil affaldet fra thorium kun være højradioaktivt i 300 år, mens det brugte brændsel fra nutidens atomkraftværker skal deponeres i 100.000 år. - - (men kan nogen have kompetence til at pantsætte kloden i bare 300 år??? - - der er stadig vedvarende stråling i Thorium atomaffald, uanset om vi dumper det på Nordpolen.)

Læs mere om Thorium og Smeltet salt-kraftværker
3,8 tons Thorium kræver det at dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran. 
Men der er stadig rest stråling i det Thorium restaffald vi skal deponere i 1000 år.

Tests og teknologi er og bliver ikke færdigudviklet inden for de næste 8-10 år, og har vi til den tid løst affaldsproblemet. har vi allerede opbygget en infrastruktur på grønland, der giver let adgang til udvinding af Thorium. som findes i store mængder i Grønland´s grundfjeld.

Kanto jordskælv Japan 1923
Kanto jordskælvet 1923 Japan, det officielle dødstal lyder på 105.385 ofre. Efter jordskælvet opstod der eksempelvis historier om, at op mod 500.000 Døde

Fukushima ulykken i Japan kan meget vel gentage sig

De tektoniske plader bevæger sig som de har gjort i 100 Mio. år og vil fortsat bevæge sig i mindst yderligere 100 Mio. år

Ingen forskere har endnu været i stand til at beregne tid og retning, blot at der sker bevægelse hver dag.
Uanset hvor i verden man vil deponere atom affald, hvad enten det er Thorium eller uran brændsler, så er der en overhængende risiko for netop det depot bliver ramt af et jordskælv, og vi har en ny Fukushima Atom katastrofe

Krigen i Ukraine har ført til energikrise med høje priser for Gas og fossile brændstoffer, og det har medført, at det bedre kan svare sig at satse på de grønne alternativer, siger Taalas ifølge Reuters. Det skriver Ritzau.

Han venter, at der fra 2030 bliver anvendt en del grøn energi side om side med en del atomenergi. Det kan blive en del af en fremtidig løsning, blandt andet på det problem, at energisektoren i dag står for tre fjerdedele af udslippet af drivhusgasser i dag:

 Det er derfor afgørende, at energiproduktionerne ændres radikalt.  Regeringerne gør for lidt.  Det vil ikke være muligt at begrænse opvarmningen til 1,5 grad som planlagt, hvis produktionen fra rene kilder ikke tredobles inden 2030.
Desværre overvejer flere lande at bruge atomkraft. - - Jo flere Atomkraftværker, - det større risiko for en global ødeløggende Atomkatastrofe.

Hør debatten på DR2  "Hvis nu atomkraft kunne hjælpe os med den grønne omstilling, så ville jeg være stor fortaler. Men det er slet ikke tilfældet." Sagde Henrik Lund Aalborg universitet.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print  Print    Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling